Församlingsinfo

 

S:t Paulus av Korset katolska församling grundades den 1 januari 1985. Dess område är Angered, Bergsjön, Ale, Alingsås, Lerum och Partille. Kyrkan invigdes och konsakrerades av biskop Hubertus Brandenburg på Kyndelsmässodagen den 2 februari 1990. Bygget – kyrkan med församlingslokaler – ritades av två arkitekter; Pierre der Hagopian och Josef Bandi.

Passionistorden fick från början ansvar för församlingen. Passionister som verkat i Angered är pater Victor Doran, pater Wojciech Seliga, pater Patrick McKeown samt bröderna Gabriel Moran och Francis Welsh. Passionistsystrarna Anna Hainey, Clare Dawson, Francis McCullen och Eileen O’Riordan har under flera år arbetat hos oss. Från år 2000 har präster och bröder från kapucinorden tjänstgjort i församlingen: pater Józef Chrzanowski, broder Slawomir Pikula, pater Ryszard Zielinski, pater Jaroslaw Daniluk, pater Miroslaw Jankowski, pater Robert Zuczkowski, pater Adam Piasecki, pater Marcin Wojciechowski, pater Marek Gil, pater Andrzej Konopka, pater Lukasz Lewczuk samt pater Michal Kulczycki.

Församlingens skyddspatron är den helige Paulus av Korset (1694-1775), passionistordens grundare. Han helgonförklarades 1867 av påven Pius IX och hans helgondag firas den 19 oktober.

 


 

Några ord av S:t Paulus av Korset

“Min huvudsakliga uppgift var att få människor att meditera över Jesu lidande.
Jag häpnade över det faktum, att de som troget praktiserade
denna meditation blev totalt förvandlade,  
även om de varit banditer och stråtrövare.
Jag kunde inte finna något att ge dem absolution för när de sedan
kom till botgöring,
så stor var deras livsförvandling.”