Aktuella händelser

Skriv ut

 


Mässtider i Angered

Söndagar:

 • Den heliga rosenkransen, lördag kl. 18.00
 • Söndagsvigiliemässa, lördag kl. 18.30
 • Mässa, söndag kl. 09.00
 • Den heliga rosenkransen, söndag kl. 10.00
 • Högmässa, söndag kl. 10.30
 • Mässa på polska: söndag kl. 18.00
 • Mässa i kaldeisk rit: första och tredje (och femte) söndag i månaden kl. 13.30
 • Mässa på spanska: andra och fjärde söndag i månaden kl. 13.00
 • Mässa på vietnamesiska: tredje lördag i månaden kl. 16.00

Vardagar:

 • Den heliga rosenkransen, en halvtimme före kvällsmässan
 • Den heliga mässan, tisdag, torsdag, fredag kl. 18.30. Onsdag kl. 8.00

Tillfälle till bikt:

Varje första fredag under bönevakan.
Man kan dessutom alltid vända sig till någon av prästerna för bikt.

Sakramental tillbedjan:

Varje torsdag efter kvällsmässan, då man också ber Barmhärtighetens rosenkrans, fram till kl. 20.00.
Varje första fredag i månaden efter kvällsmässan, fram till kl. 20.30.

Den heliga rosenkransen:

Den heliga rosenkransen bes gemensamt kl. 18.00 varje lördag, kl. 10.00 varje söndag, samt en halvtimme före vardagskvällsmässan.

 

Mässtider i Alingsås

 • Söndagar kl. 11.00 i Landskyrkan

 

Mässtider i Jonsered

 • Söndagar kl. 10.00, 12.00 och kl. 19.00


Församlingshögtider


Kapucinordens främsta helgon

 

__________________________________________________


Aktuellt i vår församling

__________________________________________________

 

 

 

ADVENTSRETRÄTT


8 – 10 december 2017


i S:t Paulus av Korset församlingskyrka

med p. Henrik Alberius OP

 

TEMA: DEN KATOLSKA SOCIALLÄRAN / CARITAS

 


Fredag 8 december

kl 18.30   Den heliga Mässan

kl 19.30   Kvällsmat, föredrag och samtal i cafeterian


Lördag 9 december

kl 11.00 Föredrag och samtal för Polska Missionen för föräldrar

kl 15.00 Betraktelse för ungdomar (efter betraktelsen andra aktiviteter)

kl 15.45   Betraktelse för barn (efter betraktelsen andra aktiviteter)

kl 17.15   Betraktelse för föräldrar

kl 18.00   Bikt för alla

kl 18.30   Den heliga Mässan. Reträttledaren predikar

kl 19.30   Föredrag och samtal i cafeterian, soppa


Söndag 10 december

kl 09.00 Den heliga Mässan med predikan

kl 10.30   Högmässa med predikan

kl 11.45   Helige Nikolaus fest

kl 12.00   Den heliga Mässan i Alingsås (obs. tiden). Efter Mässan betraktelse


Reträttledaren finns tillgänglig för samtal / bikt

 

 

__________________________________________________

 

 

Lördag 16 december

 

Julkonsert


Den heliga Mässan kl 18.30, därefter julkonsert

med församlingens olika grupper och missioner.

Efter konserten en gemensam måltid.


Alla är hjärtligt välkomna.

 


__________________________________________________

 

 

Söndag 17 december

 

Bibeldag 2, fortsättning


Lukas, Paulus och deras skrifter -

Kyrkans väg från Jerusalem till Rom


Kursdag 2 med diakon Björn Håkonsson.


Vi börjar med den heliga Mässan kl 10.30,

därefter kyrkkaffe och fortsättning av kursen. Kursen pågår till kl 15.30.

 

Alla är hjärtligt välkomna.


 

__________________________________________________

 

 

December månad

 

Karitativa aktiviteter - julgåvor


Vi vill veta hur många familjer i vår församling som behöver hjälp med mat och annat inför julen.

Vi planerar att samla in gåvor (mat, godis, hygienartiklar) under veckorna före Jul.

Kontakta pastorsexpeditionen (031-3301000) eller prästerna för att lämna information och gåvor.

 

__________________________________________________

 

 

Frivilliga som vill utföra tjänster

 

Frivilliga


som vill hjälpa behövande med sina tjänster eller yrkeskunskaper

kan kontakta pastorsexpeditionen och lämna namn och kontaktuppgifter.

 

 

__________________________________________________

 

 

 

Måndag 23 juli - måndag 30 juli 2018

 

Den nordiska vallfärden till Lourdes 2018


160 år efter Jungfru Marias uppenbarelser i Lourdes

Årets tema: "Gör vad än Han säger åt er"


Mer information finns på anslagstavlan.

Anmälan senast 1 april 2018.

Marianne Larsen, tel. +45 51242390. Hemsida www.lourdes.dk

 

 

__________________________________________________

 

 

 

Katolska skolan av Notre Dame

informerar:

 

Det finns fortfarande plats i några av skolans klasser.

Ansökan till skolan görs på www.katolska.se.


För mer information kan man förutom att se på hemsidan

även ringa till skolans expedition, tel. 031-384 78 00,

eller prata med Sarah Poisson.

 

 

__________________________________________________

 

 

FASTERETRÄTT

i S:t Paulus av Korset församlingskyrka

med pater Christoph Hermann SJ

den 4 – 6 mars 2016

Fredagen den 4 mars

kl. 18.00                     Rosenkransen

kl. 18.30                     Den heliga Mässan med predikan

kl. 19.30                     Föredrag och samtal i cafeterian, soppa

Korsvägsandakt

Lördagen den 5 mars

kl. 16.15                     Samling i kyrkan för barn och vuxna

kl. 16.45                     Kateketerna tar hand om de yngre grupperna

Betraktelse för ungdomar och föräldrar i kyrkan

kl. 17.30                    Botandakt och bikt för ungdomar och vuxna

kl. 18.00                     Rosenkransen

kl. 18.30                     Den heliga Mässan. Reträttledaren predikar

/ Delen för barn slutar ca kl. 19.15. /

kl. 19.30                     Enkel måltid och katekes för de vuxna

Söndagen den 6 mars

kl. 09.00                     Den heliga Mässan med predikan

kl. 10.30                     Högmässa med predikan

Reträttledaren finns tillgänglig för samtal/bikt.

Besökare

Vi har 9 besökare online

Logga In

Copyright (C) 2010 S:t Paulus av Korset - Katolska Församling i Angered, Created by e-studio-dator-it