Aktuella händelser

Skriv ut

 


Mässtider i Angered

Söndagar:

 • Den heliga rosenkransen, lördag kl. 18.00
 • Söndagsvigiliemässa, lördag kl. 18.30
 • Mässa, söndag kl. 09.00
 • Den heliga rosenkransen, söndag kl. 10.00
 • Högmässa, söndag kl. 10.30
 • Mässa på polska: söndag kl. 18.00
 • Mässa i kaldeisk rit: första och tredje (och femte) söndag i månaden kl. 13.30
 • Mässa på spanska: andra och fjärde söndag i månaden kl. 13.00
 • Mässa på vietnamesiska: tredje lördag i månaden kl. 16.00

Vardagar:

 • Den heliga rosenkransen, en halvtimme före kvällsmässan
 • Den heliga mässan, tisdag, torsdag, fredag kl. 18.30. Onsdag kl. 8.00

Tillfälle till bikt:

Varje första fredag under bönevakan.
Man kan dessutom alltid vända sig till någon av prästerna för bikt.

Sakramental tillbedjan:

Varje torsdag efter kvällsmässan, då man också ber Barmhärtighetens rosenkrans, fram till kl. 20.00.
Varje första fredag i månaden efter kvällsmässan, fram till kl. 20.30.

Den heliga rosenkransen:

Den heliga rosenkransen bes gemensamt kl. 18.00 varje lördag, kl. 10.00 varje söndag, samt en halvtimme före vardagskvällsmässan.

 

Mässtider i Alingsås

 • Söndagar kl. 11.00 i Landskyrkan

 

Mässtider i Jonsered

 • Söndagar kl. 10.00, 12.00 och kl. 19.00


Församlingshögtider


Kapucinordens främsta helgon

 

__________________________________________________


Aktuellt i vår församling

__________________________________________________

 

 

 

Söndag 12 november

 

Bibeldag


Lukas, Paulus och deras skrifter -

Kyrkans väg från Jerusalem till Rom


Kursdag med diakon Björn Håkonsson.


Vi börjar med den heliga Mässan kl 10.30,

därefter kyrkkaffe och introduktion av kursen. Kursen pågår till kl 15.30.


För att kunna förbereda lunch behöver vi veta hur många som vill delta.

Vänligen anmäl till pastorsexpeditionen, tel 031-3301000.

Alla är hjärtligt välkomna.

 

 

__________________________________________________

 

 

 

Katolska skolan av Notre Dame

informerar:

 

Det finns fortfarande plats i några av skolans klasser.

Ansökan till skolan görs på www.katolska.se.


För mer information kan man förutom att se på hemsidan

även ringa till skolans expedition, tel. 031-384 78 00,

eller prata med Sarah Poisson.

 

 

__________________________________________________

 

 

FASTERETRÄTT

i S:t Paulus av Korset församlingskyrka

med pater Christoph Hermann SJ

den 4 – 6 mars 2016

Fredagen den 4 mars

kl. 18.00                     Rosenkransen

kl. 18.30                     Den heliga Mässan med predikan

kl. 19.30                     Föredrag och samtal i cafeterian, soppa

Korsvägsandakt

Lördagen den 5 mars

kl. 16.15                     Samling i kyrkan för barn och vuxna

kl. 16.45                     Kateketerna tar hand om de yngre grupperna

Betraktelse för ungdomar och föräldrar i kyrkan

kl. 17.30                    Botandakt och bikt för ungdomar och vuxna

kl. 18.00                     Rosenkransen

kl. 18.30                     Den heliga Mässan. Reträttledaren predikar

/ Delen för barn slutar ca kl. 19.15. /

kl. 19.30                     Enkel måltid och katekes för de vuxna

Söndagen den 6 mars

kl. 09.00                     Den heliga Mässan med predikan

kl. 10.30                     Högmässa med predikan

Reträttledaren finns tillgänglig för samtal/bikt.

Besökare

Vi har 5 besökare online

Logga In

Copyright (C) 2010 S:t Paulus av Korset - Katolska Församling i Angered, Created by e-studio-dator-it