Församling info

Skriv ut

S:t Paulus av Korset församling

grundades den 1 januari 1985. Dess område är Angered, Bergsjön, Ale, Alingsås, Lerum och Partille. Kyrkan invigdes och konsakrerades av biskop Hubertus Brandenburg på Kyndelsmässodagen den 2 februari 1990. Bygget – kyrkan med församlingslokaler - ritades av två arkitekter; Pierre der Hagopian och Josef Bandi.

Passionistorden fick från början ansvar för församlingen. Passionister som verkat i Angered är pater Victor Doran, pater Wojciech Seliga, pater Patrick McKeown samt bröderna Gabriel Moran och Francis Welsh. Passionistsystrarna Anna Hainey, Clare Dawson, Francis McCullen och Eileen O’Riordan har under flera år arbetat hos oss. Från år 2000 har präster och bröder från kapucinorden tjänstgjort i församlingen: pater Józef Chrzanowski, broder Slawomir Pikula, pater Ryszard Zielinski, pater Jaroslaw Daniluk, pater Miroslaw Jankowski, pater Robert Zuczkowski, pater Adam Piasecki, pater Marcin Wojciechowski, pater Marek Gil, pater Andrzej Konopka samt pater Lukasz Lewczuk.

Församlingens skyddspatron är den helige Paulus av Korset (1694-1775), passionistordens grundare. Han helgonförklarades 1867 av påven Pius IX och hans helgondag firas den 19 oktober.

 

Några ord av S:t Paulus av Korset

"Min huvudsakliga uppgift var att få människor att meditera över Jesu lidande.

Jag häpnade över det faktum,
att de som troget praktiserade denna meditation blev totalt förvandlade,
även om de varit banditer och stråtrövare.

Jag kunde inte finna något att ge dem absolution för när de sedan kom till botgöring,
så stor var deras livsförvandling."

__________________________________________________

 

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt

Varje torsdag efter kvällsmässan kl. 18.30, inbjuder vi till den Gudomliga Barmhärtighetens andakt i kapellet inför det Allraheligaste Sakramentet, utställt på altaret. Barmhärtighetens rosenkransbön är inspirerad av den heliga syster Faustinas andlighet. Syster Faustina (1905-1938) var en polsk ordenssyster som levde ett mycket ödmjukt liv i djup förening med Jesus Kristus. Hon har kallats ”den Barmhärtige Jesus sekreterare” och skrev ner de ord han talade i uppenbarelser som hon fick av honom. Hennes skrifter har översatts till en rad olika språk. Syster Faustina blev saligförklarad år 1993 och helgonförklarad år 2002 av påven Johannes Paulus II.

 

Bönevaka

Den första fredagen i varje månad är en kvällsvaka som börjar med den heliga mässan kl. 18.30. Direkt efter mässan är det tillbedjan inför det Allraheligaste Sakramentet, utställt på altaret. Under kvällen finns det tillfälle till bikt, tyst personlig bön och gemensam rosenkransbön. Alla är välkomna, man stannar så länge man önskar. Vakan brukar pågå till ca kl. 20.30 och avslutas med sakramental välsignelse.

 

Bönegrupp för Ständig bön för äktenskap och familj

I församlingen finns en bönegrupp som ingår i Rörelsen för Ständig bön för äktenskap och familj. Medvetna om det växande antalet brustna äktenskap i vårt samhälle, ber man för att makars kärlek skall växa och att våra hem fylls med Guds kärlek och frid.

Vår grupp är en av många motsvarande bönegrupper runt om i världen och startade efter en temadag 2014 i församlingen med Colette Johnsson och diakon Björn Håkonsson. Den 2 i varje månad är vår församlings böndag, då någon varje timme av dygnet ber för denna intention. (Det var också den 2 - februari - som vår kyrka invigdes år 1990.) Elza Eriksson är bönegruppens kontaktperson.

 

Träff för daglediga

äger rum en gång per månad under terminerna, i regel en onsdag. Vi inleder med den heliga Mässan kl. 12.00, och därefter följer lunch och film, ibland ett föredrag om ett särskilt tema.

Särskilt våra äldre och daglediga är välkomna till dessa träffar. Här kan vi också få inspiration till att hjälpa varandra på olika sätt.

 

Besökare

Vi har 7 besökare online

Logga In

Copyright (C) 2010 S:t Paulus av Korset - Katolska Församling i Angered, Created by e-studio-dator-it