Advent/Jul 2012

Skriv ut

S:t Paulus av Korset katolska församling

Advent/Jul 2012

Angeredsområdet, Bergsjön, Ale, Alingsås, Lerum, Partille

 


 

Kära församlingsmedlemmar!


Den helige fadern Benedikt XVI har utlyst Trons år, som inleddes den 11 oktober 2012 och som skall pågå oavbrutet fram till Kristus Konungens söndag år 2013. Han har också skrivit ett brev, Porta Fidei, Trons dörr, med anledning av detta firande. Brevet finns tillgängligt på svenska på stiftets hemsida samt också i pappersform i vapenhuset i vår kyrka. Låt oss betrakta detta år som en nådens tid, given oss av Kyrkan för att vi skall kunna fördjupa vår tro och stärka vår katolska identitet. Under Trons år, med jämna mellanrum, kommer vi att erbjuda vuxenkatekes. Dessa tillfällen meddelas alltid i förväg i församlingens kungörelser. Att komma till tro är alltid en process, som är lika lång som själva livet. Därför behöver också vi vuxna evangeliseras, ta del av undervisningen, söka att fördjupa vår tro så att den växer, mognar och inte tynar bort. Nu inleder vi också det nya liturgiska året med att fira Advent. Den kallas för en av Kyrkans starka liturgiska perioder och har trefaldig karaktär. Den skall förbereda oss inför julfirandet, då Jesus, sann Gud, kom till oss som sann människa, som ett litet försvarslöst barn. Den skall påminna oss och förbereda oss inför Jesu Kristi återkomst på den yttersta dagen vid tidens slut, samt också påminna oss om att Jesus ständigt kommer till oss i den heliga Skrift, i Kyrkans heliga Sakrament, i liturgin, i andra människor och mitt i det vardagliga livet.


Må Advents heliga tid, som vi firar under Trons år, på nytt öppna våra ögon för detta faktum. Därför vill jag varmt inbjuda alla troende till församlingens Adventsreträtt som äger rum den tredje helgen i Advent, den 14-16 december 2012, under ledning av msgr Miroslaw Dudek fran Stockholm. Låt oss vara generösa och ta emot denna tid av lyssnande till Guds Ord, som Jesus vill erbjuda oss och på så sätt berika vårt inre.


Redan i dag önskar jag alla våra församlingsmedlemmar en riktigt god och fridfull Jul. Låt oss under hela Advent förbereda oss väl inför denna stora högtid genom att besöka kyrkan lite oftare än vanligt, läsa och lyssna till den heliga Skrift, delta i Adventsreträtten samt genom en god, väl genomtänkt och väl förberedd bikt, så att Jesus Kristus verkligen kan födas i våra hjärtan, beröra oss med sin kärlek och barmhärtighet och ta våra liv i besittning.


Er kyrkoherde
p. Robert Maria Zuczkowski OFMCap.


 

 

 

ADVENTSRETRÄTT

 

S:t Paulus av Korset församlingskyrka 

med msgr Miroslaw Dudek

den 14-16 december 2012

 

Fredagen den 14 december

kl. 18.30           Den Heliga Mässan med predikan

ca kl. 19.30     Föredrag och samtal i cafeterian. Kaffe
- ca kl. 20.30

 

Lördagen den 15 december

Del I  (särskilt för kateketer, men alla är välkomna)

ca kl. 16.00      Föredrag 1 och samtal i cafeterian. Kaffe

 

Del II  (för alla)

kl. 17.00           Tillbedjan och tillfälle till bikt

kl. 18.00           Rosenkransen, därefter sakramental välsignelse

kl. 18.30            Den Heliga Mässan med predikan

Prästerna är disponibla för bikt även under mässan

Direkt efter        Föredrag 2 och samtal i cafeterian. Kaffe
mässan

 

Söndagen den 16 december

kl. 09.00             Den Heliga Mässan med predikan

kl. 10.30             Högmässa med predikan

kl. 12.00-13.00  Föredrag för barnen i grupp 4-9 i ett av klassrummen. Under tiden kyrkkaffe för vuxna

kl. 13.00             Samling i kyrkan och bikt för barnen samt möjlighet till bikt för vuxna

 

 

På grund av reträtten firas ingen mässa i Alingsås denna söndag.
Alingsåsborna är välkomna att följa med en hyrd buss till Angered.

 

  

  
  

STOR JULBASAR 2012

 

ANGEREDS KATOLSKA FÖRSAMLING

VÄLKOMNA!

 

LÖRDAG 8 december kl. 10.00-16.00
SÖNDAG 9 december kl. 11.30–15.00


JULTORG, KATOLSKA ARTIKLAR,
LOPPMARKNAD, VUXENTOMBOLA, BARNTOMBOLA, BAKVERK, DELIKATESSER, JULKORG-LOTTERI,
NATIONELLA RÄTTER: 
LATINAMERIKANSKA, POLSKA, VIETNAMESISKA

Fin stämning, levande sång och musik!

 

ANGEREDS KATOLSKA FÖRSAMLING
Titteridammstigen 4 (nära Angereds centrum)

 

 


 

 

 

MÄSSTIDER

JUL  2012  OCH  NYåR  2013

 

Fredag – söndag den 14-16 december
– Tredje söndagen i Advent

Församlingens Adventsreträtt

ANGERED  Tillfälle till bikt under reträtten

 

Onsdagen den 19 och fredagen den 21 december

ANGERED  Tillfälle till bikt före jul: efter kvällsmässan kl. 18.30

 

Söndagen den 23 december
– Fjärde söndagen i Advent

ALINGSÅS  Tillfälle till bikt före jul: efter högmässan kl. 13.00

 

Julafton, måndagen den 24 december

ANGERED  Julnattens mässa kl. 23.00. Ingen mässa kl. 18.30

 

Juldagen, tisdagen den 25 december
– Kristi födelse

ANGERED  Mässa kl. 9.00 och högmässa kl. 10.30

ALINGSÅS  Högmässa kl. 13.00

 

Annandag Jul, onsdagen den 26 december
– Helige Stefanos dag

ANGERED  Högmässa kl. 10.30

 

Övriga dagar i Juloktaven; torsdag, fredag och lördag

ANGERED  Mässa kl. 18.30

 

Söndagen den 30 december
– Den Heliga Familjen

ANGERED  Mässa kl. 9.00 och högmässa kl. 10.30

ALINGSÅS  Högmässa kl. 13.00

 

Nyårsafton, måndagen den 31 december

ANGERED  Tacksägelsemässa kl. 18.30, därefter tillbedjan fram till ca kl. 20.00

 

Nyårsdagen, tisdagen den 1 januari
– Maria Guds Moder

ANGERED  Högmässa kl. 10.30. Ingen mässa kl. 9.00

ALINGSAS  Ingen mässa firas i dag

 

Trettondedag Jul, söndagen den 6 januari
– Heliga Tre Konungar

ANGERED  Mässa kl. 9.00 och högmässa kl. 10.30

ALINGSÅS  Högmässa kl. 13.00

 

 

Från och med söndagen den 6 januari firas mässorna som vanligt.

 

 


 

 

 

Bön för den egna familjen

 

 

Fader, du har kallat oss att tillsammans bilda en familj.

Ge oss nåden att hålla din kärlek i oss levande,

att respektera varandra och ha fördrag med varandra.

Hjälp oss att visa varandra uppskattning,

att inte förstora varandras svagheter,

att alltid vårda vår gemenskap.

Låt vår familj bli en plats där var och en får mogna i frihet,

öppna för varandra, öppna för andra.

Med din hjälp vill vi leva tillsammans varje dag.

Välsigna oss och fyll oss med din Helige Ande.

Genom Jesus Kristus, var Herre. Amen.

 

Ur Oremus

 

 


 

 

Ur Kyrkans skattkammare

Avlat

 

 

Vi vet alla av erfarenhet att man inte kan återställa ett brutet förtroende bara genom att säga ”förlåt”. Visserligen blir man kanske förlåten, men den kärlekslösa handlingens konsekvenser kvarstår. Förhållandet är stört. På samma sätt är det i det andliga livet: om vi uppriktigt ångrar det onda vi gjort kan vi vara säkra på att bli förlåtna av Gud, som skänker sin barmhärtighet utan att mäta och väga, men våra felsteg medför alltid konsekvenser för oss själva och den familj vi tillhör, d.v.s. Kyrkan.

 

Avlat är inte detsamma som syndernas förlåtelse. Avlaten innebär att vår andliga familj, Kyrkan, under hänvisning till Kristus och helgonen, träder i vårt ställe och tar på sig de konsekvenser som våra förlåtna felsteg för med sig. Kristus och våra medmänniskor bär oss. Denna familjegemenskap fungerar visserligen oupphörligt och omätbart hela tiden som vi inte medvetet brutit med vår andliga familj. Men vi människor behöver något konkret att ta fasta på för att riktigt fatta den andliga verkligheten. Därför rekommenderar Kyrkan att vi gör något påtagligt för att visa vår uppriktiga vilja att ta ansvar för våra handlingar. Kyrkan försäkrar då att vi befrias från följderna av de synder som redan blivit förlåtna.

 

Avlaten är inte något surrogat för hjärtats omvändelse utan en konkret påminnelse om att vi som kristna lever i de heligas gemenskap och inte ensamma inför Gud. Denna gemenskap omfattar också de avlidna. ”Lider en kroppsdel, så lider ocksa alla andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den” (1 Kor. 12:26-27).

 

Ur Oremus

 

 


 

 

Alla våra församlingsmedlemmar
önskas en fruktbärande Advent
och en välsignad Kristi födelses fest!

 

 

 

Expeditionstid i S:t Paulus av Korset församling

 

Tisdag - fredag kl. 09.00 – 15.00

Ingen expedition på måndagar

Tel: 031 - 330 10 00, Fax: 031 – 330 13 10
Titteridammstigen 4
424 68  ANGERED
www.stpaulus.se

Vår hemsida är uppdaterad. Sök mer information på vår hemsida.


OBS! Vi är tacksamma om ni meddelar era nya adresser till församlingen om ni flyttar.

Besökare

Vi har 50 besökare online

Logga In

Copyright (C) 2010 S:t Paulus av Korset - Katolska Församling i Angered, Created by e-studio-dator-it