Fasta/Påsk 2013

Skriv ut

 

Brev från
S:t Paulus av Korset katolska församling  
 

    
Angeredsområdet, Bergsjön, Ale, Alingsås, Lerum, Partille

 

Fasta / Påsk 2013

 

 

Kära församling, bröder och systrar!

Ännu en gång ger Gud oss denna underbara tid, som den stora heliga fastan är. Denna tid, som är en stark liturgisk period, skall väcka i våra hjärtan en ännu djupare längtan efter Gud och den skall förbereda oss inför den största och viktigaste kristna högtiden, nämligen Påsk, som vi firar till åminnelse av Jesu Kristi övergång från döden till livet och hans seger över dödens och syndens ok. Det får också vara vår egen övergång från våra synder och vårt inre mörker till ett nytt liv i Kristus. Vår Herre har själv lärt oss att fasta genom sitt eget exempel, när han fastade i öknen i fyrtio dagar och fyrtio nätter efter dopet i Jordanfloden, innan han började sin offentliga verksamhet.

När kroppen fastar och gör bot, får själen näring och blir stärkt. Denna fromma övning har också för oss en pedagogisk karaktär. Genom att fasta får vi identifiera oss med de fattiga och nödlidande och erfara hur de har det. En god fasta bör därför alltid leda till allmosor. Pengar och resurser som vi sparar genom fastandet kan vi dela med de nödlidande. Fastan kan alltså omvandlas till mycket konkreta barmhärtighetsgärningar.

Också våra sinnen bör delta i fastandet. Våra ögon: Låt oss titta lite mindre på tv, surfa mindre på internet. Våra öron: Låt oss lyssna lite mindre på musik och sträva efter inre samling och ro, som är det första steget i bönen och till att höra Guds röst inom oss, vilken annars är ohörbar i bullret. Vår tunga: Må vi uttala lite färre ord, avstå från att döma andra, avstå från ord som är sårande och kritiska. Låt oss tämja vår osunda nyfikenhet. Allt detta kommer att leda oss till hjärtats omvändelse och föra oss närmare Gud. Fastan bör också leda oss till att bekänna våra synder i bikten och på så sätt försona oss med Gud och förbereda oss inför Påsken.

Den här fastan är alldeles speciell för oss, eftersom vi upplever den under Trons år. Meningen med Trons år är att vi strävar efter en andlig förnyelse och en ännu djupare förankring i Gud, hans heliga Kyrka och vår katolska tro och identitet. Att vi upptäcker, eller återupptäcker, att tron inte är en tung börda för oss kristna, utan tvärtom någonting som ger oss glädje och styrka och fyller våra liv med en djupare mening. Tron kan ge oss glädje enbart i samband med ett äkta möte mellan oss och Gud. Gud, som är levande, öm, kärleksfull och som längtar efter att ingå en stark, djup, levande relation med oss. Detta möte förverkligas i bönen, när vi firar eukaristin, när vi går till bikt, tar emot andra sakrament, läser eller lyssnar till Guds Ord. Ett äkta möte med Kristus som förändrar och omvandlar våra liv, leder också alltid till evangelisation – till att dela med sig av sin tro och förmedla den till sina barn och barnbarn, till kommande generationer.

Vi, dagens kristna, ställer oss många gånger frågan: Hur skall vi på ett konkret sätt hålla vår tro levande och föra den vidare till våra barn i dagens sekulariserade värld, där vi troende mer och mer blir en minoritet? Vi kan nog lära oss mycket av våra äldre bröder i tron, judarna. I över två tusen år levde de utspridda som en minoritet och ändå lyckades de behålla sin tro och identitet. Varför? Utan tvekan därför att de troget firade sabbaten, den heliga dagen, i familjen. Om vi kristna inte håller söndagen helig, som en dag då man går i mässan tillsammans med hela familjen, då man samlas till måltid för att umgås med familjen och prata med varandra - också om Gud och tron - är det lätt att tappa bort sin tro i en värld som för övrigt är väldigt sekulariserad. Låt oss därför återupptäcka betydelsen av Dies Domini, Herrens dag, söndagen, som är en helig dag. En dag som skall vara ägnad åt Gud och familjen.

Jag önskar er alla en riktigt god och djupt upplevd fastetid samt en Påsk som fyller oss med glädje och hopp.

Med min förbön och välsignelse,

Er kyrkoherde
p. Robert Maria Zuczkowski OFMCap.

 

AUK  -  ANGEREDS UNGA KATOLIKER

AUK är en lokalförening för unga katoliker i Angereds församling. AUK är en del av – samt en satsning av – församlingen, där ungdomarna deltar och jobbar aktivt. Vårt uppdrag är att samla och utmana våra ungdomar till att växa och utveckla sin tro, genom att skapa förutsättningar för detta med olika aktiviteter.

Vi arbetar för att kunna hjälpa ungdomarna att träffas för att dela kunskap och erfarenheter. För att bilda oss en gemenskap som utgår från att möta ungdomarna där de är i dag i sin tro och sina liv.

Vår vision är en gemenskap som skall uppmuntra ungdomarna att leva och ge uttryck för sin tro, samt att hjälpa dem att leva i Kyrkan och i världen.

Alla ungdomar är varmt välkomna till AUK:s årsmöte söndagen den 24 mars och till att vara med i verksamheten.

Yolanda Millet

 

 

 

AUK-ungdomar utanför den helige Franciskus basilika i Assisi, under pilgrimsresan till Italien 2012

 

 


 

 

FASTERETRÄTT

i S:t Paulus av Korset församlingskyrka
med fader Björn Göransson
den 8 - 10 mars 2013

 

Fredagen den 8 mars

kl. 18.00                  Rosenkransen.

kl. 18.30                  Den Heliga Mässan med predikan.  Korsvägsandakt.

ca kl. 20.30             Föredrag och samtal i cafeterian. Kaffe.

kl. 21.30                  Möjlighet till bikt.

 

Lördagen den 9 mars

kl. 14.30                  Filmen ”The Passion” i källaren.

ca kl. 16.45             Mat, därefter föredrag i cafeterian.

kl. 18.30                  Den Heliga Mässan med predikan.

Direkt efter             Tillbedjan och bikt fram till kl. 21.00. 

mässan

 

Söndagen den 10 mars

kl. 09.00                  Den Heliga Mässan med predikan.

kl. 10.00                  Rosenkransen.  Under tiden bikt.

kl. 10.30                  Högmässa med predikan.

kl. 12.00-13.00        Föredrag för barnen i grupp 4-9 i ett av klassrummen. Under tiden bikt för vuxna.

kl. 13.00                  Samling i kyrkan och bikt för barnen, samt möjlighet till bikt för vuxna.

 

På grund av reträtten firas ingen mässa i Alingsås denna söndag.

Alingsåsborna är välkomna att följa med en hyrd buss till Angered.

 

 

 


 

 

MÄSSTIDER

Stilla veckan och påsken 2013

 

Angered

 

Palmsöndagen        24 mars kl. 09.00 Mässa; kl. 10.30 Högmässa med palmvigning och procession.

Onsdagen                 27 mars kl. 18.30 Mässa, botandakt och bikt.

Skärtorsdagen        28 mars kl. 18.30 Mässa och därefter vaka. Kyrkan är öppen fram till midnatt.

Långfredagen          29 mars kl. 15.00 Liturgi – Herrens lidande och död. Därefter vaka. 
                                     Kyrkan är öppen fram till midnatt.

 Påskafton                30 mars kl. 11.00 Matvälsignelse, därefter möjlighet till bikt.

 Påskafton                30 mars kl. 21.00 Påskvaka – Herrens uppståndelse.

 Påskdagen              31 mars kl. 09.00 Mässa; kl. 10.30 Högmässa.

 Annandag Påsk      1 april kl. 10.30 Högmässa.

 Påskoktaven            tisdag – lördag, den heliga mässan kl. 18.30.

 

 

Alingsås

 

Palmsöndagen        24 mars kl. 13.00 Högmässa, möjlighet till bikt efter mässan.

Påskdagen               31 mars kl. 13.00 Högmässa.

 

 

Novena till Guds Barmhärtighet

 

Långfredagen           29 mars, efter liturgin Barmhärtighetens novena och bönevaka.

Påskafton                  30 mars kl. 20.00 Barmhärtighetens novena.

Påskdagen                31 mars kl. 10.15 Barmhärtighetens novena.

Annandag Påsk        1 april kl. 10.15 Barmhärtighetens novena.

Påskoktaven             tisdag – lördag, Barmhärtighetens novena efter kvällsmässan.

 

 

 


 

 

KALENDARIUM

Angered  -  Våren 2013

 

 

Katekesundervisning

 

Grupp 1-4                                   Grupp 5-8

Söndag 20 januari                   Söndag 13 & 27 januari

Söndag 3 & 17 februari           Söndag 10 & 24 februari

Söndag 3 & 17 mars               Söndag 10 & 24 mars

Söndag 7 & 21 april                Söndag 14 & 28 april

Söndag 5 & 19 maj                 Söndag 12 & 26 maj

Söndag 2 juni

Terminsavslutning för alla grupper: Söndag 9 juni

Undervisningen börjar med högmässan kl. 10.30. Den heliga mässan är obligatorisk varje söndag och högtid för oss katoliker, och betraktas som en del av barnens undervisning.

 

Den heliga rosenkransen

Den heliga rosenkransen bes gemensamt kl. 18.00 varje lördag, kl. 10.00 varje söndag, samt kl. 18.00 på vardagar.

 

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt

Barmhärtighetens rosenkransbön med tillbedjan inför det Allraheligaste Sakramentet varje torsdag efter kvällsmässan kl. 18.30.

 

Korsvägsandakt

Korsvägsandakten firas på fredagar under hela stora fastan efter kvällsmässan kl. 18.30.

 

Bönevaka

Den första fredagen i varje månad inbjuds till bönevaka, som börjar med kvällsmässan kl. 18.30, därefter tillbedjan inför det Allraheligaste Sakramentet och tillfälle till bikt under kvällen.

 

Första kommunion – söndagen den 2 juni kl. 10.30.

Konfirmation – söndagen den 13 oktober kl. 10.30

 

 

Kapucinbröderna önskar er
fruktbärande fastedagar,
en djupt upplevd Stilla vecka
och en välsignad Herrens Uppståndelses Fest.

 

 

 

 

 


 

 

Expeditionstid i S:t Paulus av Korset församling

Tisdag - fredag kl. 09.00 – 15.00

Ingen expedition pa måndagar

Tel: 031 - 330 10 00, Fax: 031 – 330 13 10

Titteridammstigen 4

424 68  ANGERED

www.stpaulus.se

 

Vår hemsida är uppdaterad. Sök mer information pa vår hemsida.

OBS! Vi är tacksamma om ni meddelar era nya adresser till församlingen om ni flyttar.

 

Besökare

Vi har 52 besökare online

Logga In

Copyright (C) 2010 S:t Paulus av Korset - Katolska Församling i Angered, Created by e-studio-dator-it