Fasta / Påsk 2014

Skriv ut

S:t Paulus av Korset katolska församling        
Angeredsområdet, Bergsjön, Ale, Alingsås, Lerum, Partille


Fasta / Påsk 2014

 

Kära församling, bröder och systrar!

För 25 år sedan, år 1989, när påven Johannes Paulus II besökte våra nordiska länder, vigde han i domkyrkan i Reykjavik på Island Nordens länder och folk åt Jungfru Marias obefläckade hjärta. I år, lördagen den 22 mars, med anknytning till denna händelse, har våra nordiska biskopar vigt oss på nytt åt Marias obefläckade hjärta i Lund i Sverige i anslutning till den heliga mässan.

Devotionen till Marias hjärta har sin grund i evangeliet: Symeons profetia om att hennes hjärta skulle genomborras av smärtans svärd, och evangelisten Lukas anmärkning (två gånger) att Maria tog allt det som hände till sitt hjärta och begrundade det. Efter bebådelsen flödade hennes hjärta över av jubel över inkarnationen och hennes egen roll i den. Jesus själv hänvisade till Marias hjärta med sina ord om att de som hör Guds ord och bevarar det är saliga. Kyrkofäderna utlade detta så att Maria är mer salig därför att hon mottagit Kristus i sitt hjärta än genom sitt biologiska moderskap.

Hjärtat är i Bibeln symbol för personligheten och allt vad personen vill med sitt liv. Att viga sig till Jesu hjärta är alltså att överlåta sig till Jesu person. Att viga sig eller andra till Marias hjärta är att anförtro sig i hennes moderliga beskydd och förbön. Vid korset blev hon alla lärjungars moder, ja, alla människors moder. Eva var alla människors urmoder, Maria blev alla människors moder i nådens ordning. En vigning av Norden är att anförtro våra länder och alla dess invånare, det vill säga alla Guds skingrade barn, i deras mors omtanke.

Må Jungfru Maria, Nordens Drottning, vaka över oss och ha sin milda omsorg om var och en av oss. Må hon beskydda oss på vår vandring mot det himmelska Jerusalem, där vi kommer att fira den eviga Påsken.

 

Er kyrkoherde
p. Robert Maria Zuczkowski OFMCap.

 


 

Vigningsbön till Jungfru Marias obefläckade hjärta

Heliga Maria, Jungfru och Moder, du Drottning över Nordens land, med alla släkten prisar vi dig salig, du som full av nåd och framför andra kvinnor, blev utvald till Guds port i världen. I ditt obefläckade hjärta lyssnade du och lydde den gudomliga kallelsen. I full frihet, i tveklös tro erbjöd du hela din varelse
som verktyg för världens räddning, och du födde honom som är Livet.

Ditt Ja var början på en vandring i tro: lyhörd för Gud lät du dig ledas av hans Ord. Du växte med din Son och följde honom på hans väg. Du hade samma sinnelag som han. Med odelat hjärta, fritt från svek och förställning, ödmjuk, barmhärtig, nära dem som behövde dig, sökte du det enda nödvändiga.

Du blev för hans skull flykting och främling i ett annat land. Du betraktade, som en i folkskaran kring Jesus, hans sätt att leva, tala, handla och möta människor. Ett svärd gick genom ditt hjärta, när han blev avvisad och utlämnad i syndares händer, plågad, hånad och förkastad.

När hans stund var inne bevarade du tron, en klart lysande låga i det stora mörkret. Under korset blev du mor till alla Jesu lärjungar och vägvisare till honom. Du vakade i väntan på uppståndelsens morgon, då ditt hjärta fylldes av ett outsägligt jubel. Du, som burit honom under ditt hjärta, fick dela hans uppståndelse och förhärligande.

Du, vår mor i nådens ordning, vi anförtror Nordens länder och folk i ditt moderliga beskydd. Du och din Son är okända för många, men också nu och här är ni med oss. Du ser våra behov och säger till oss: ”Gör allt det han säger er!” Lär oss finna Jesus i vår egen verklighet. Visa oss att han är vägen, sanningen och livet. Be för alla om trons oskattbara gåva. Hjälp de kristna att trovärdigt vittna om Guds kärlek. Bred din mantel över alla Guds barn och försäkra dem om hans omsorg.

Vi vill som du bli hans verktyg. Vi viger våra händer till försvar för de skyddslösa och små, och till att utföra Guds verk i världen. Vi viger våra fötter till att gå i Jesu spår och närma oss vår nästa. Vi viger våra tankar till att se, höra och handla i evangeliets ljus. Vi viger våra hjärtan till att älska och välja det som är Guds vilja. Vi viger oss till ditt obefläckade hjärta, du som vill det Gud vill, så att Jesus kan utföra sitt verk i världen, också här och nu, också i denna tid, så full av löften och risker, också i våra länder och i vår tids människor, också i oss, i alla dem som Gud har skapat med hjärtan som längtar efter det sanna livet.

Heliga Jungfru och Moder, håll din hand över Nordens länder och led oss fram till Jesus, vår mästare och vän, vårt liv och vårt mål, han som med Fadern och Anden lever och råder i alla evigheters evighet. Amen.

 


 

 


MÄSSTIDER

Stilla veckan och påsken 2014Angered

Palmsöndagen 13 april kl. 09.00 Mässa; kl. 10.30 Högmässa med palmvigning och procession.

Onsdagen 16 april kl. 18.30 Mässa, botandakt och bikt.

Skärtorsdagen 17 april kl. 18.30 Mässa och därefter vaka. Kyrkan är öppen fram till midnatt.

Långfredagen 18 april kl. 15.00 Liturgi – Herrens lidande och död. Därefter vaka.
Kyrkan är öppen fram till midnatt.

Påskafton 19 april kl. 11.00 Matvälsignelse, därefter möjlighet till bikt.

Påskafton 19 april kl. 21.00 Påskvaka – Herrens uppståndelse.

Påskdagen 20 april kl. 09.00 Mässa; kl. 10.30 Högmässa.

Annandag Påsk 21 april kl. 10.30 Högmässa.

Påskoktaven tisdag – lördag, den heliga mässan kl. 18.30.

 

 

Alingsås  (Landskyrkan)

Palmsöndagen 13 april kl. 13.30 Högmässa, möjlighet till bikt efter mässan.

Påskdagen 20 april kl. 13.30 Högmässa.

 

**************Novena till Guds Barmhärtighet  (Angered)

Långfredagen 18 april, efter liturgin Barmhärtighetens novena och bönevaka.

Påskafton 19 april kl. 20.00 Barmhärtighetens novena.

Påskdagen 20 april kl. 10.15 Barmhärtighetens novena.

Annandag Påsk 21 april kl. 10.15 Barmhärtighetens novena.

Påskoktaven tisdag – lördag, Barmhärtighetens novena efter kvällsmässan.

 

 


Han har uppstått! Han oss leder
från döden till livet,
och hans är makten,
äran och riket.

 


 

 

KALENDARIUM

Angered  -  Våren 2014

 

Katekesundervisning


Grupp 1-5

Söndag 2 & 16 & 30 mars

Söndag 13 april

Söndag 4 & 18 maj


Grupp 6-8

Söndag 9 & 23 mars

Söndag 6 & 27 april

Söndag 11 & 25 maj

 

Terminsavslutning för alla grupper: Söndag 1 juni

Första heliga kommunion – söndag 8 juni kl. 10.30.

Undervisningen börjar med högmässan kl. 10.30. Den heliga mässan är obligatorisk varje söndag och högtid för oss katoliker, och betraktas som en del av barnens undervisning.

 

Den heliga rosenkransen

Den heliga rosenkransen bes gemensamt
kl. 18.00 varje lördag, kl. 10.00 varje söndag, samt kl. 18.00 på vardagar.

 

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt

Barmhärtighetens rosenkransbön med tillbedjan inför det Allraheligaste Sakramentet
varje torsdag efter kvällsmässan kl. 18.30.

 

Korsvägsandakt

Korsvägsandakten firas på fredagar under hela stora fastan efter kvällsmässan kl. 18.30.

 

Bönevaka

Den första fredagen i varje månad inbjuds till bönevaka, som börjar med kvällsmässan kl. 18.30,
därefter tillbedjan inför det Allraheligaste Sakramentet och tillfälle till bikt under kvällen.

 


 

 

 

Kapucinbröderna önskar er fruktbärande fastedagar,
en djupt upplevd Stilla vecka
och en välsignad Herrens Uppståndelses Fest.

 

 


 

Expeditionstid i S:t Paulus av Korset församling

Tisdag - fredag kl. 09.00 – 15.00

Ingen expedition på måndagar

Tel: 031 - 330 10 00, Fax: 031 – 330 13 10

Titteridammstigen 4

424 68  ANGERED

www.stpaulus.se

Vår hemsida är uppdaterad. Sök mer information på vår hemsida.

 

 

OBS! Vi är tacksamma om ni meddelar era nya adresser till församlingen om ni flyttar.

 

Besökare

Vi har 52 besökare online

Logga In

Copyright (C) 2010 S:t Paulus av Korset - Katolska Församling i Angered, Created by e-studio-dator-it