Påskbrevet 2011

Skriv ut

 

 

BREV FRÅN...

S:t Paulus av Korset katolska församling         Fasta/Påsk 2011

Angeredsområdet, Bergsjön, Ale, Alingsås, Lerum, Partille

 

   

 

Jesus_pa_korset

Kära församling!

Under stora fastans fyrtio dagar, som vi firar till åminnelse av att Jesus Kristus själv fastade fyrtio dagar och fyrtio nätter i öknen, är vi på väg mot påskhögtiden. Det är kristendomens största och viktigaste högtid, det liturgiska årets höjdpunkt. Vi förbereder oss inför påskfirandet med fasta och bön, försakelse och barmhärtighetsgärningar. Ty när kroppen och alla våra sinnen (känsel, smak, syn, doft, hörsel) fastar, får själen näring, ty det är väldigt enkelt att glömma bort Gud om man faller i bekvämlighet. Genom att fasta visar vi också vår solidaritet med de nödlidande. Då har vi möjlighet att själva erfara hur det känns att vara hungrig eller att vara tvungen att avstå från något. De pengar vi på så sätt sparar, kan vi dela med oss av genom att ge allmosor åt de behövande. Hela stora fastan är en helig tid, en stark liturgisk period, som skall leda oss till omvändelse, alltså att vi vänder om från våra synder och begär och vänder oss till Gud. Må var och en av oss förbereda sig inför påsk med en väl förberedd bikt och på så sätt försona sig med Gud och med människor. Palmsöndagen, som inleder Stilla veckan, är påskens förelöpare. Vi firar den med en palmprocession till åminnelse av Jesu Kristi intåg i Jerusalem, där han skulle lida och dö på ett kors för våra synder.

Ordet påsk, som härstammar från hebreiska pesach, betyder övergång. Det är en övergång från döden till ett nytt liv, från synden till Kristus. Vi börjar fira påsk redan på Skärtorsdagens kväll, som inleder de tre heliga påskdagarna. Vi firar den högtidliga mässan med fottvagning till åminnelse av eukaristins och prästämbetets sakrament. I Jesu gest att tvätta lärjungarnas fötter såg kyrkofäderna en bild av biktens sakrament, då Herren tvättar oss rena från våra synder. På Långfredag firar vi korsets liturgi i stället för den heliga mässan, till åminnelse av Jesu Kristi lidande och hans död på korset för våra synder. Påskafton är den stora sabbaten. Kyrkan firar ingen liturgi. Jesus Kristus vilar i sin grav. Det är en tid av tillbedjan, av vaka tillsammans med Herren. Efter Långfredagens fasor börjar vi fira Kristi uppståndelse på Påskaftons kväll med den långa eukaristin, som vi kallar för påskvakan. Den är det liturgiska årets längsta och vackraste mässa, som firas under natten, då uppståndelsens mysterium förverkligades. Redan i dag välkomnar vi varmt till att delta i de tre heliga påskdagarnas liturgi från torsdag till söndag. Det är de absolut vackraste och viktigaste dagarna under Kyrkans liturgiska år. Om vi kommer till kyrkan bara på Påskdagens morgon, har vi missat det väsentligaste i påskfirandet.

Vi önskar oss själva och er alla att fastans heliga tid bringar omvändelsens goda frukter i våra hjärtan, så att påskens hopp och glädje kan vara fullkomliga i oss.

 

Er herde

p. Robert Maria Zuczkowski OFMCap.

 

  

*********

  

   

KALENDARIUM

Angered  -  Våren 2011

 

Katekesundervisning

Grupp 1-4

Grupp 5-8

Söndag 16 & 30 januari Söndag 9 & 23 januari
Söndag 13 & 27 februari Söndag 6 & 20 februari
Söndag 13 & 27 mars Söndag 6 & 20 & 27 mars
Söndag 10 april Söndag 3 & 17 april
Söndag 1 & 15 & 29 maj Söndag 8 & 15 & 22 maj

 Undervisningen börjar med högmässan kl. 10.30.


Den heliga rosenkransen. Den heliga rosenkransen bes efter varje kvällsmässa i kapellet.

Trosfördjupningskurs. På tisdagar efter kvällsmässan samlas vi till fördjupningskurs i den katolska tron. Den avslutas mellan kl. 20.30 och 21.00.

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt. Barmhärtighetens rosenkransbön med tillbedjan inför det Allraheligaste Sakramentet varje torsdag efter kvällsmässan kl. 18.30.

Korsvägsandakt. Korsvägsandakten firas på fredagar under hela stora fastan efter kvällsmässan kl. 18.30.

Bönevaka. Den första fredagen i varje månad inbjuds till bönevaka, som börjar med kvällsmässan kl. 18.30, därefter tillbedjan inför det Allraheligaste Sakramentet och tillfälle till bikt under kvällen.

Första kommunion – söndagen den 5 juni kl. 10.30.

Konfirmation – söndagen den 25 september kl. 10.30.

 

*********


Lammet_med_korset


MÄSSTIDER

Stilla veckan och påsken 2011

 

 

Angered

Palmsöndagen 17 april kl. 09.00 Mässa; kl. 10.30 Högmässa med palmvigning och procession
Måndagen 18 april kl. 18.30 Mässa, botandakt och bikt
Tisdagen 19 april kl. 18.30 Mässa, botandakt och bikt
Onsdagen 20 april kl. 18.30 Mässa, botandakt och bikt
Skärtorsdagen 21 april kl. 18.30 Mässa och därefter vaka
Långfredagen 22 april kl. 15.00 Liturgi – Herrens lidande och död
Påskafton 23 april kl. 11.00 Matvälsignelse
Påskafton 23 april kl. 21.00 Påskvaka – Herrens uppståndelse
Påskdagen 24 april kl. 09.00 Mässa kl. 10.30 Högmässa
Annandag Påsk 25 april kl. 10.30 Högmässa

  

Alingsås

Palmsöndagen 17 april kl. 13.00 Högmässa
Påskdagen 24 april kl. 13.00 Högmässa

 

  

*********

   

Avs. S:t Paulus av Korset katolska församling
Titteridammstigen 4
424 68  ANGERED
 
 
 
Pasklilja

 

Kapucinbröderna önskar er fruktbärande fastedagar,
en djupt upplevd Stilla vecka och en välsignad Herrens Uppståndelses Fest.

 

 

 

 

  

Expeditionstid i S:t Paulus av Korset församling

Tisdag - fredag kl. 09.00 – 15.00
Ingen expedition på måndagar
Tel: 031 - 330 10 00, Fax: 031 – 330 13 10
Titteridammstigen 4
424 68  ANGERED
www.stpaulus.se

 

Vår hemsida är uppdaterad. Sök mer information på vår hemsida.

 

 

OBS! Vi är tacksamma om ni meddelar era nya adresser

till församlingen om ni flyttar.

 

Besökare

Vi har 53 besökare online

Logga In

Copyright (C) 2010 S:t Paulus av Korset - Katolska Församling i Angered, Created by e-studio-dator-it