Julbrev 2011

Skriv ut

S:t Paulus av Korset katolska församling
Advent/Jul 2011

Angeredsområdet, Bergsjön, Ale, Alingsås, Lerum, Partille

Julkrubban_Angered

Kära församlingsmedlemmar!

Efter en intensiv och händelserik höst i församlingen inleder vi redan den nya liturgiska perioden, Advent, som skall förbereda oss inför Julhögtiden. Adventstiden har en dubbel karaktär. Dels är den en förberedelse för Julen, då man firar åminnelsen av Guds Sons första ankomst till människorna, dels är den en tid då man riktar blicken mot Kristi återkomst vid tidens slut. Därför framstår Advent som en tid av hängiven och glad förväntan. Mellan dessa två händelser, Jesu Kristi första ankomst till människorna i det lilla och försvarslösa barnets gestalt och hans andra ankomst på den yttersta dagen, kommer Herren ständigt till oss i eukaristin, under bönen och i livets olika, vardagliga händelser. Vi behöver öppna våra ögon och våra hjärtan för att kunna se honom komma till oss i livets alla skiften. Advent är också en tid av bot och försakelse, en så kallad stark liturgisk period, som skall öppna oss för Herren. Han kan inte göra sig hörd i buller. Därför behöver vi stilla våra sinnen för att kunna höra hans milda röst. Låt oss utnyttja denna heliga tid väl och vara extra generösa med vår tid för honom. Må våra böner vara ännu intensivare. Låt oss finna tid för att delta i den heliga mässan kanske även på vardagar.

Församlingens Adventsreträtt är också en viktig händelse som kan hjälpa oss att på nytt återvända till Herren och förbereda oss väl inför Julen. Låt oss verkligen ta vara på denna heliga tid. Jesus Kristus som föddes i Betlehem, vilket betyder Brödets hus, ger ut sig själv hela tiden under brödets och vinets gestalt i den heliga eukaristin. Må ingen av oss glömma att förbereda sitt hjärta med en god och väl genomtänkt bikt inför Jul, så att vi kan ta emot honom i den heliga kommunionen med rena hjärtan.

Redan i dag önskar jag er alla en salig tid av Advent och en riktigt god och glad Jul.

Er kyrkoherde
p. Robert Maria Zuczkowski OFMCap.

 


 

ADVENTSRETRÄTT

i S:t Paulus av Korset församlingskyrka
med diakon Björn Håkonsson
den 16-18 december 2011


Fredagen den 16 december

kl. 18.30                  Den Heliga Mässan med predikan

kl. 19.30                  Föredrag och samtal i cafeterian. Kaffe

kl. 20.30                    Tillbedjan av det Allraheligaste Sakramentet och tillfälle till bikt

kl. 21.30                   Sakramental välsignelse

Lördagen den 17 december

Del I (särskilt för kateketer, men alla är välkomna)

kl. 11.00                   Den Heliga Mässan med predikan

ca kl. 12.00               Föredrag och samtal i cafeterian. Kaffe

ca kl. 13.30               Tillbedjan och tillfälle till bikt

kl. 14.15                    Sakramental välsignelse

Prästerna är disponibla för bikt även efter tillbedjan

Del II (för alla)

kl. 17.00                   Rosenkransen

kl. 17.30                   Botandakt och tillfälle till bikt

kl. 18.30                    Vigiliemässa med predikan (möjlighet till bikt även under Mässan)

kl. 19.30-20.30        Föredrag och samtal i cafeterian. Kaffe

Söndagen den 18 december

kl. 09.00                   Den Heliga Mässan med predikan

kl. 10.30                   Högmässa med predikan

ca kl. 11.30               S:t Nikolaus besöker barnen

kl. 12.00-13.00        Föredrag för barnen i grupp 4-9 i ett av klassrummen

kl. 13.00                    Samling i kyrkan och bikt för barnen samt möjlighet till bikt för vuxna

 

På grund av reträtten firas ingen mässa i Alingsås denna söndag.
Alingsåsborna är välkomna att följa med en hyrd buss till Angered.

 


 

 

julgran

STOR JULBASAR 2011

ANGEREDS KATOLSKA FÖRSAMLING

 

VÄLKOMNA!

LÖRDAG 3 december kl. 10.00-16.00
SÖNDAG 4 december kl. 11.30–15.00


JULTORG, KATOLSKA ARTIKLAR,

LOPPMARKNAD, BÖCKER,

VUXENTOMBOLA, BARNTOMBOLA, FISKDAMM,

BAKVERK, DELIKATESSER,

JULKORG-LOTTERI,

NATIONELLA RÄTTER: FILIPPINSKA,

LATINAMERIKANSKA, POLSKA, VIETNAMESISKA

Fin stämning, karaoke, levande sång och musik!

Angereds katolska församling
Titteridammstigen 4 (nära Angereds centrum)

 


 

MÄSSTIDER
JUL  2011  OCH  NYÅR  2012

Söndagen den 11 december –
Tredje söndagen i Advent

ALINGSÅS  Tillfälle till bikt före jul: efter högmässan kl. 13.00

Fredag – söndag den 16-18 december
Församlingens Adventsreträtt

ANGERED  Tillfälle till bikt under reträtten

 

Onsdagen den 21 december

ANGERED  Mässa och bikt före jul kl. 18.30

 

Julafton, lördagen den 24 december

ANGERED  Julnattens mässa kl. 23.00. Ingen mässa kl. 18.30

 

Juldagen, söndagen den 25 december –
Kristi födelse

ANGERED  Mässa kl. 9.00 och högmässa kl. 10.30

ALINGSÅS  Högmässa kl. 13.00

 

Annandag Jul, måndagen den 26 december –
Helige Stefanos dag

ANGERED  Högmässa kl. 10.30

 

Nyårsafton, lördagen den 31 december

ANGERED  Tacksägelsemässa kl. 18.30 därefter tillbedjan fram till ca kl. 20.30

 

Nyårsdagen, söndagen den 1 januari –
Maria Guds Moder

ANGERED  Högmässa kl. 10.30. Ingen mässa kl. 9.00

ALINGSÅS  Högmässa kl. 13.00

 

Trettondedag Jul den 6 januari –
Heliga Tre Konungar

ANGERED  Högmässa kl. 10.30

 

Från och med söndagen den 8 januari firas mässorna som vanligt.

 


 

Bön till Vår Fru av Angered

Heliga Guds Moder Maria,
du som valde denna Angereds kulle till en hoppets och fridens plats,
där du omsluter oss med din mäktiga skyddsmantel,
vi ber dig: led oss till Kristus.
Vår Fru av Angered med det vackra anletet
och de sorgsna, bekymrade ögonen,
Vår Fru av Angered med det milda leendet på läpparna,
Vår Fru av Angered med sammanförda händer tryckta mot hjärtat, som om du bar på en smärtsam hemlighet,
vi ber dig:
Rädda oss från likgiltighet och ljumhet
och ge oss en brinnande tro som kan fylla våra liv med mening.
Rädda oss från att missbruka altarets heliga sakrament
och led oss till uppriktig omvändelse och bot
och till att bekänna våra synder i försoningens sakrament.
Rädda oss från ängslan
och ingjut i oss mod och förtröstan på Guds försyn.
Rädda oss från högmod och felriktade ambitioner
och ge oss enkelhet och ödmjukhet.
Rädda oss från falskhet
och ge oss hjärtats uppriktighet och renhet.
Rädda oss från osund tävlingslystnad och avund
och ge oss vänskapens gåva.
Rädda oss från materialism och girighet
och öppna våra ögon och hjärtan för de fattigas, sjukas,
ensammas och övergivnas behov.
Rädda oss från lättja och egoism
och lär oss att tjäna och ställa upp för varandra.
Rädda oss från pessimism och klagan
och ingjut i oss hopp och glädje.
Rädda oss från bitterhet och hat
och lär oss att förlåta och be om förlåtelse.
Rädda våra barn och ungdomar från livets alla faror och irrläror
och lär dem att urskilja vad som är rätt och fel.
Rädda våra familjer från splittring
och lär oss vad sann kärlek betyder.
Rädda de icke-troende och tvivlande från misströstan
och visa dem vägen till den sanna tron och den heliga Kyrkan.
Ingjut i våra hjärtan den trons iver och entusiasm
som behövs för att vår församling skall vara levande
och växa till Guds ära.
Amen.
Heliga Guds Moder Maria,
du som valde denna Angereds kulle till en hoppets och fridens plats,
där du omsluter oss med din mäktiga skyddsmantel,
vi ber dig: led oss till Kristus.
Vår Fru av Angered med det vackra anletet
och de sorgsna, bekymrade ögonen,
Vår Fru av Angered med det milda leendet på läpparna,
Vår Fru av Angered med sammanförda händer tryckta mot hjärtat,
som om du bar på en smärtsam hemlighet,
vi ber dig:
Rädda oss från likgiltighet och ljumhet
och ge oss en brinnande tro som kan fylla våra liv med mening.
Rädda oss från att missbruka altarets heliga sakrament
och led oss till uppriktig omvändelse och bot
och till att bekänna våra synder i försoningens sakrament.
Rädda oss från ängslan
och ingjut i oss mod och förtröstan på Guds försyn.
Rädda oss från högmod och felriktade ambitioner
och ge oss enkelhet och ödmjukhet.
Rädda oss från falskhet
och ge oss hjärtats uppriktighet och renhet.
Rädda oss från osund tävlingslystnad och avund
och ge oss vänskapens gåva.
Rädda oss från materialism och girighet
och öppna våra ögon och hjärtan för de fattigas, sjukas,
ensammas och övergivnas behov.
Rädda oss från lättja och egoism
och lär oss att tjäna och ställa upp för varandra.
Rädda oss från pessimism och klagan
och ingjut i oss hopp och glädje.
Rädda oss från bitterhet och hat
och lär oss att förlåta och be om förlåtelse.
Rädda våra barn och ungdomar från livets alla faror och irrläror
och lär dem att urskilja vad som är rätt och fel.
Rädda våra familjer från splittring
och lär oss vad sann kärlek betyder.
Rädda de icke-troende och tvivlande från misströstan
och visa dem vägen till den sanna tron och den heliga Kyrkan.
Ingjut i våra hjärtan den trons iver och entusiasm
som behövs för att vår församling skall vara levande
och växa till Guds ära.
Amen.

p. Robert Maria Zuczkowski OFMCap.

Imprimatur
Angered 25.9.2011
+ Anders Arborelius ocd


 

Avs. S:t Paulus av Korset katolska församling

Titteridammstigen 4

424 68  ANGERED

jul2011

Alla våra församlingsmedlemmar önskas en fruktbärande Advent
och en välsignad Kristi födelses fest!

Expeditionstid i S:t Paulus av Korset församling

Tisdag - fredag kl. 09.00 – 15.00

Ingen expedition på måndagar

Tel: 031 - 330 10 00, Fax: 031 – 330 13 10

Titteridammstigen 4

424 68  ANGERED

Bankgiro 448-5058

 


 

www.stpaulus.se

Vår hemsida är uppdaterad. Sök mer information på vår hemsida.

 

Besökare

Vi har 50 besökare online

Logga In

Copyright (C) 2010 S:t Paulus av Korset - Katolska Församling i Angered, Created by e-studio-dator-it