Mässtider i Angered

Skriv ut

Söndagar:

 • Den heliga rosenkransen, lördag kl. 18.00
 • Söndagsvigiliemässa, lördag kl. 18.30
 • Mässa, söndag kl. 09.00
 • Den heliga rosenkransen, söndag kl. 10.00
 • Högmässa, söndag kl. 10.30
 • Mässa på polska: söndag kl. 18.00
 • Mässa i kaldeisk rit: första och tredje (och femte) söndag i månaden kl. 13.30
 • Mässa på spanska: andra och fjärde söndag i månaden kl. 13.00
 • Mässa på vietnamesiska: tredje lördag i månaden kl. 16.00

Vardagar:

 • Den heliga rosenkransen, en halvtimme före kvällsmässan
 • Den heliga mässan, tisdag, torsdag, fredag kl. 18.30. Onsdag kl. 8.00

Tillfälle till bikt:

Varje första fredag under bönevakan.
Man kan dessutom alltid vända sig till någon av prästerna för bikt.

Sakramental tillbedjan:

Varje torsdag efter kvällsmässan, då man också ber Barmhärtighetens rosenkrans, fram till kl. 20.00.
Varje första fredag i månaden efter kvällsmässan, fram till kl. 20.30.

Den heliga rosenkransen:

Den heliga rosenkransen bes gemensamt kl. 18.00 varje lördag, kl. 10.00 varje söndag, samt en halvtimme före vardagskvällsmässan.

 

Mässtider i Alingsås

 • Söndagar kl. 11.00 i Landskyrkan

 

 

Mässtider i Jonsered

 • Söndagar kl. 10.00, 12.00 och kl. 19.00


Församlingshögtider

 


Kapucinordens främsta helgon

 

 

______________________________________________

 


ADVENTSRETRÄTT


8 – 10 december 2017


i S:t Paulus av Korset församlingskyrka

med p. Henrik Alberius OP


TEMA: DEN KATOLSKA SOCIALLÄRAN / CARITAS


Fredag 8 december

kl 18.30   Den heliga Mässan

kl 19.30   Kvällsmat, föredrag och samtal i cafeterian


Lördag 9 december

kl 11.00   Föredrag och samtal för Polska Missionen för föräldrar

kl 15.00   Betraktelse för ungdomar (efter betraktelsen andra aktiviteter)

kl 15.45   Betraktelse för barn (efter betraktelsen andra aktiviteter)

kl 17.15   Betraktelse för föräldrar

kl 18.00   Bikt för alla

kl 18.30   Den heliga Mässan. Reträttledaren predikar

kl 19.30   Föredrag och samtal i cafeterian, soppa


Söndag 10 december

kl 09.00   Den heliga Mässan med predikan

kl 10.30   Högmässa med predikan

kl 11.45   Helige Nikolaus fest

kl 12.00   Den heliga Mässan i Alingsås (obs. tiden). Efter Mässan betraktelse


Reträttledaren finns tillgänglig för samtal/bikt

 

 

__________________________________________________


 

 

Om avlat

 

Vi vet alla av erfarenhet att man inte kan återställa ett brutet förtroende bara genom att säga ”förlåt”. Visserligen blir man kanske förlåten, men den kärlekslösa handlingens konsekvenser kvarstår. Förhållandet är stört. På samma sätt är det i det andliga livet: om vi uppriktigt ångrar det onda vi gjort kan vi vara säkra på att bli förlåtna av Gud, som skänker sin barmhärtighet utan att mäta och väga, men våra felsteg medför alltid konsekvenser för oss själva och den familj vi tillhör, d.v.s. Kyrkan. Avlat är inte detsamma som syndernas förlåtelse. Avlaten innebär att vår andliga familj, Kyrkan, under hänvisning till Kristus och helgonen, träder i vårt ställe och tar på sig de konsekvenser som våra förlåtna felsteg för med sig. Kristus och våra medmänniskor bär oss. Denna familjegemenskap fungerar visserligen oupphörligt och omätbart hela tiden som vi inte medvetet brutit med vår andliga familj. Men vi människor behöver något konkret att ta fasta på för att riktigt fatta den andliga verkligheten. Därför rekommenderar Kyrkan att vi gör något påtagligt för att visa vår uppriktiga vilja att ta ansvar för våra handlingar. Kyrkan försäkrar då att vi befrias från följderna av de synder som redan blivit förlåtna.

Avlaten är inte något surrogat för hjärtats omvändelse utan en konkret påminnelse om att vi som kristna lever i de heligas gemenskap och inte ensamma inför Gud. Denna gemenskap omfattar också de avlidna. ”Lider en kroppsdel, så lider också alla andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den” (1 Kor. 12:26-27).

Ur Oremus

 

Avlaten idag


Den katolik som har ångrat sina synder och fått förlåtelse för dem i biktens sakrament kan genom kyrkans förmedling få avlat, det vill säga efterskänkande av syndens konsekvenser i denna världen och den kommande. Förutsättningen är att man gör någonting som visar ens uppriktighet. Avlaten kan vara antingen partiell (”ofullständig”) eller ”fullkomlig” (plenaravlat, vilken förutsätter bikt, kommunion och bön för påvens intentioner, samt den uppriktiga viljan att undvika också den minsta synd).

Partiell avlat får:

 • den som i sitt dagliga arbete eller i livets vedermödor ödmjukt lyfter sin själ till Gud med en kort muntlig eller ordlös bön
 • den som, inspirerad av sin kristna tro, ger något av sig själv, sitt arbete, sin tid eller sina tillgångar för att hjälpa medmänniskor i nöd
 • den som i botens anda frivilligt avstår från något som är tillåtet och angenämt
 • den som i det dagliga livet avlägger ett frivilligt och frimodigt vittnesbörd om tron


Fullkomlig avlat får (efter bikt, kommunion, bön för påvens intentioner och med den uppriktiga viljan att undvika all synd):

 • den som besöker det allraheligaste Sakramentet och tillbringar minst en halvtimme i tillbedjan
 • den som uppmärksamt och aktivt deltar i en sakramentsprocession
 • den som under minst en halvtimme läser eller lyssnar till den heliga Skrift med vördnad för Guds ord (lectio divina)
 • den som deltar i en reträtt som varar tre hela dagar
 • den som deltar i korsvägsandakten i kyrkan
 • den som på Långfredagen uppmärksamt deltar i liturgin och korshyllningen
 • den som under påsknattens gudstjänst förnyar sina doplöften
 • den som uppmärksamt och tillsammans med andra ber fem dekader av rosenkransen i kyrkan, familjen, ordensgemenskapen eller vid en annan samling
 • den som under veckan 1-8 november besöker kyrkogården varje dag och ber för de avlidna
 • den som på Alla själars dag besöker kyrkan och ber Fader vår och Trosbekännelsen för de avlidna

Dessa bestämmelser är hämtade ur Enchiridium indulgentiarum, fjärde upplagan 16 juli 1999, där den fullständiga förteckningen finns.

 

 

 

 

Besökare

Vi har 8 besökare online

Logga In

Copyright (C) 2010 S:t Paulus av Korset - Katolska Församling i Angered, Created by e-studio-dator-it