S:T Franciskus av Assisi

Skriv ut

Bild._Helige_FranciskusFranciskus föddes 1182 i Assisi. Hans far var den rike tyghandlaren Pietro Bernardone. Efter en ungdom i sorglöshet blir den 24-årige Franciskus svårt sjuk och börjar ta livet och tron på allvar. 1206 bryter han definitivt med sin far och bestämmer sig att leva i Kristi efterföljd. I San Damiano talar den Korsfäste till honom: ”Gå och återställ min Kyrka.” Han tigger pengar för att restaurera förfallna kyrkor. 1209 hör han evangeliet om lärjungarnas utsändande och förstår att hans uppgift är att predika evangelium i hjärtats enfald och fullständig fattigdom. För bröderna som snart anslöt sig till honom skriver han en levnadsregel, ordagrant hämtad ur evangeliet. 1209 blir han vigd till diakon och beger sig till Rom, där Innocentius III bekräftar hans regel. Hans bröder och Franciskus själv vandrar genom Umbrien och Toscana och predikar med stor framgång. 1212 finns det redan över 100 ”mindrebröder”. 1214 grundar han tillsammans med Clara sin andra orden, den kvinnliga grenen. 1219 har hans orden så många bröder att han måste ge dem en fast organisation. Samma år reser Franciskus till det Heliga landet, vågar sig fram till sultanen och gör så starkt intryck på muslimerna att hans bröder för all framtid får rätten att bevaka de heliga platserna. – Allt fler åstundar att bli mindrebröder, även gifta män och sådana som är bundna av andra uppgifter i världen. På generalkapitlet 1221 grundar han sin ”tredje orden” för dem som inte kan leva i kloster. I Rieti skriver han sin slutgiltiga regel, som bekräftas av Honorius III. 1223 bygger han i Greccio kristenhetens första julkrubba med levande figurer. 1224 får han på berget La Verna i en syn se den Korsfäste, som genomborrar hans kropp med Kristi fem sår. Med Kristi avbild på sin kropp, pinad av sjukdom och svåra smärtor, fortsätter Franciskus två år till att predika, tills han dör den 3 oktober 1226, liggande på bara marken invid sin älskade kyrka Portiuncula, sjungande sin ”Solsång” som han hade skrivit ett år tidigare, när han redan var blind och märkt av döden.

Hans betydelse är enorm. Även för vår tid visar han att livets mening är Kristi efterföljd. Sin kärlek till Gud utvidgar han till Guds hela skapelse. Franciskus lär den fullkomliga glädjen, som gläds över lidandet, ty det för oss närmare Kristus. Hans frivilliga extrema fattigdom gör människan fri från jakten efter pengar och begär. Och för alla tider är han exemplet på att Kristi evangelium kan levas ordagrant. Därför anser många att Franciskus är det största av alla helgon.

Besökare

Vi har 17 besökare online

Logga In

Copyright (C) 2010 S:t Paulus av Korset - Katolska Församling i Angered, Created by e-studio-dator-it