Undervisning

Skriv ut

TROSUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR

I församlingen har vi undervisning för barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. För närvarande har vi ungefär 50 barn och ungdomar i våra åtta undervisningsgrupper.
Vi ordnar även andra aktiviteter för barn och ungdomar, t ex S:t Nikolaus, avslutningsfester, läger och gemensamma utflykter.
Vi är 15 kateketer som med stor glädje ställer upp för och undervisar församlingens barn och ungdomar. Vi planerar noga vår undervisning och har regelbundna kateketmöten. Vi deltar i kurser för att fördjupa vår tro samt för att få nya idéer till vår undervisning.
Katekesundervisningen är en viktig del av församlingens liv, men det är inte endast kateketernas ansvar att förmedla tron. Föräldrarna är barnens första kateketer. I riktlinjerna för katekesen i Stockholms katolska stift står det: ”Trosförmedlingen i familjen går före, ledsagar och berikar andra former för undervisning i tron. Genom bön i hemmet och deltagande i söndagsmässan ges barnen förutsättningar att växa i Kyrkans tro.”

Undervisningstillfällena börjar alltid kl 10.30 med den heliga mässan.

 

___________________________________________________________________________

 

Kommande datum för undervisning är:

 


HÖSTEN 2017 & VÅREN 2018

 

GRUPP 1-4

 

 

3 & 17 september

1, 15 & 29 oktober

12 & 26 november

10 december

7 & 21 januari

4 & 18 februari

4 & 18 mars

15 & 29 april

13 & 27 maj

 

 

 

Avslutning
alla grupper: 10 juni

Första kommunion: 27 maj

Adventsreträtt: 9-10 december

 


 

 

GRUPP 5-9


 

10 & 24 september

8 & 22 oktober

5 & 19 november

3 & 17 december

14 & 28 januari

11 & 25 februari

11 & 25 mars

8 & 22 april

6 & 20 maj

3 juni

 

 

Avslutning
alla grupper: 10 juni

Konfirmation: 15 oktober

Adventsreträtt: 9-10 december


 

 

 

Undervisningen börjar med mässan kl. 10.30. 
Välkomna till undervisningen!

 

 

___________________________________________________________________________

 

 

Till föräldrar med barn i katekesundervisningen i grupperna 1, 2, 3 och 5.

 

 

Adventsreträtt 2017

Obligatorisk extra undervisningsdag

Lördagen den 9 december kl.15.30.

 

15.30         Samling i kyrkan för barn och vuxna.

15.45      Barn: Kort betraktelse/undervisning i kyrkan och därefter

fika och julpyssel i undervisningssalarna.

17.15       Vuxna, barnens föräldrar : lyssnar på betraktelse.

 

18.00      Bikt för alla

18.30      Mässa, reträttledaren predikar.

 

/ Vi slutar ca 19.20 /

 

19.30      Enkel måltid och föredrag för de vuxna.

 

Lördagen den 9 dec. kl.15.30 ska alla barn tillsammans med sina föräldrar komma till den gemensamma delen av adventsreträtten.


Varma hälsningar

Kyrkoherden med kateketerna

 

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

Katolska skolan av Notre Dame informerar:


Det finns fortfarande plats i några av skolans klasser.


Ansökan till skolan görs på www.katolska.se

För mer information kan man förutom att se på hemsidan
även ringa till skolans expedition, 031 – 384 78 00,
eller prata med Sarah Poisson.

 

 

___________________________________________________________________________

 

Besökare

Vi har 32 besökare online

Logga In

Copyright (C) 2010 S:t Paulus av Korset - Katolska Församling i Angered, Created by e-studio-dator-it