SALIGA MARIA ELISABETH HESSELBLAD

föddes den 4 juni 1870 i Fåglavik, Hudene socken, Västergötland, och dog den 24 april 1957 i Rom. Festdag 4 juni. Hon var dotter till lanthandlaren Robert Hesselblad och Catharina Pettersdotter Dag.
Elisabeth Hesselblad emigrerade till USA vid 18 års ålder. Där tjänstgjorde hon som sjuksköterska och konverterade till romersk-katolska kyrkan. Hon erfor en klosterkallelse och grundade i Rom 1911 en ny birgittinsk kongregation – Birgittasystrarna, vars moderhus sedan 1931 är beläget i Casa di Santa Brigida (Birgittas hus) vid Piazza Farnese i Rom. Denna, Birgittinordens s.k. svenska gren, har i dag ett fyrtiotal kloster runtom i världen. I Sverige finns kloster i Djursholm och Falun.
Elisabeth Hesselblad återvände 1923 till Sverige och försökte vitalisera den birgittinska rörelsen. Under andra världskriget gav hon i Rom skydd åt judar. Den 24 april 1957 avled hon i Casa di Santa Brigida, där hon även har fått sitt sista vilorum. 1987 inledde Vatikanen hennes helgonförklaringsprocess, och 1991 förklarades hon som venerabilis (latin ”vördnadsvärd”). Den 9 april 2000 blev Elisabeth Hesselblad saligförklarad av påven Johannes Paulus II. År 2004 förklarades hon Rättfärdig bland folken för sitt arbete med att skydda judar under andra världskriget.

Litteratur:

af Jochnick Östborn, Agneta, För Sverige har jag skänkt Gud mitt liv! Elisabeth Hesselblads kallelse och birgittinska mission i Sverige. Skellefteå: Artos 1999.

Kallad till helighet: saliga Elisabeth Hesselblad. Vejbystrand: Catholica 2000.

Cavallin, Lars, "Moder Maria Elisabeth Hesselblad OSsS från Fåglavik - pionjär för modernt klosterliv i Sverige", i: Kloster och klosterliv i det medeltida Skara stift, red. av Johnny Hagberg, Skara stiftshistoriska sällskap 2007.