Undervisning

Trosundervisning för barn och ungdomar

I församlingen har vi undervisning för barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. För närvarande har vi ungefär 50 barn och ungdomar i våra åtta undervisningsgrupper.

Vi ordnar även andra aktiviteter för barn och ungdomar, till exempel S:t Nikolaus, avslutningsfester, läger och gemensamma utflykter.

Vi är 14 kateketer som med stor glädje ställer upp för och undervisar församlingens barn och ungdomar. Vi planerar noga vår undervisning och har regelbundna kateketmöten. Vi deltar i kurser för att fördjupa vår tro samt för att få nya idéer till vår undervisning.

Katekesundervisningen är en viktig del av församlingens liv, men det är inte endast kateketernas ansvar att förmedla tron. Föräldrarna är barnens första kateketer. I riktlinjerna för katekesen i Stockholms katolska stift står det: ”Trosförmedlingen i familjen går före, ledsagar och berikar andra former för undervisning i tron. Genom bön i hemmet och deltagande i söndagsmässan ges barnen förutsättningar att växa i Kyrkans tro.”

Undervisningstillfällena börjar alltid kl. 10.30 med den heliga mässan.


 

Till alla föräldrar med barn i katekesundervisningen i Angered/ Gäller alla grupper:

Varmt välkomna till Fastereträtten 2024

Lördagen den 9 mars kl. 15.00

 

15.00  Samling i kyrkan för barn och föräldrar.

15.20  Aktiviteter (faste- och påskpyssel, tipspromenad, film m. m.) och fika. / Betraktelse för föräldrar i kyrkan.

17.00  Korsvägsandakt för barn.

17.30  Botandakt och bikt, yngre grupper fortsätter med aktiviteter.

18.00  Rosenkransen.

18.30  Mässa, reträttledaren predikar.

 

Varmt välkomna!

Kyrkoherden med kateketerna


Kommande datum för undervisning är:

 

VÅREN 2024

 

GRUPP 1 – 5

7 & 21 januari
4 & 18 februari
3 & 17 mars
14 & 28 april
12 & 26 maj
Avslutning 2 juni

 

GRUPP 6 – 9

14 & 28 januari
11 & 25 februari
10 & 24 mars
7 & 21 april
5 & 19 maj
Avslutning 2 juni

Undervisningen börjar med mässan kl. 10.30.
Välkomna till undervisningen!

 


Läs mer under Kungörelser och Aktuellt.


Information från
Katolska skolan av Notre Dame

Det finns fortfarande plats i några av skolans klasser !

Ansökan görs på hemsidan: https://www.katolska.se

För mer information kan man, förutom att se på hemsidan, även ringa till skolans expedition, tfn 031-3847800, eller prata med Sarah Poisson.


Bildresultat för jezu ufam tobie

Alla som kommer in i vår kyrka anförtror sig åt den Barmhärtige Jesus.


S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered
Bankgiro: 448-5058
Swish: 123 454 36 25