Undervisning

Trosundervisning för barn och ungdomar

I församlingen har vi undervisning för barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. För närvarande har vi ungefär 50 barn och ungdomar i våra åtta undervisningsgrupper.

Vi ordnar även andra aktiviteter för barn och ungdomar, till exempel S:t Nikolaus, avslutningsfester, läger och gemensamma utflykter.

Vi är 14 kateketer som med stor glädje ställer upp för och undervisar församlingens barn och ungdomar. Vi planerar noga vår undervisning och har regelbundna kateketmöten. Vi deltar i kurser för att fördjupa vår tro samt för att få nya idéer till vår undervisning.

Katekesundervisningen är en viktig del av församlingens liv, men det är inte endast kateketernas ansvar att förmedla tron. Föräldrarna är barnens första kateketer. I riktlinjerna för katekesen i Stockholms katolska stift står det: ”Trosförmedlingen i familjen går före, ledsagar och berikar andra former för undervisning i tron. Genom bön i hemmet och deltagande i söndagsmässan ges barnen förutsättningar att växa i Kyrkans tro.”

Undervisningstillfällena börjar alltid kl. 10.30 med den heliga mässan.


Kommande datum för undervisning är:

HÖSTEN 2021 och VÅREN 2022

GRUPP 1-5

29 augusti
5 & 19 september
(Ingen undervisning den 26/9 p. g. a. Kateketens dag)
3 & 17 & 31 oktober
14 & 28 november
12 december

9 & 23 januari
6 & 20 februari
6 & 20 mars
3 april
1, 15 & 29 maj
Avslutning 5 juni

GRUPP 7-9

29 augusti
12 september
(Ingen undervisning den 26/9 p. g. a. Kateketens dag)
10 & 24 oktober
7 & 21 november
5 & 19 december

16 & 30 januari
13 & 27 februari
13 & 27 mars
10 & 24 april
8 & 22 maj
Avslutning 5 juni


Undervisningen
börjar med mässan kl. 10.30.

Välkomna till undervisningen!


Läs mer under Kungörelser och Aktuellt.


AUK, Angereds Unga Katoliker
Pizza och filmkväll lördagen den 16 oktober


Information från
Katolska skolan av Notre Dame:

Det finns fortfarande plats i några av skolans klasser !

Ansökan görs på hemsidan: https://www.katolska.se/

För mer information kan man, förutom att se på hemsidan, även ringa till skolans expedition, tfn 031-3847800, eller prata med Sarah Poisson.


S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

Titteridammstigen 4, 424 68 Angered
Tfn: 031-3301000
www.stpaulus.se
E-post: angered@katolskakyrkan.se
Bankgiro: 448-5058
Swish: 123 454 36 25