Aktuellt

 

Kardinal Anders Arborelius besöker vår församling den 3 – 5 februari

Stiftets biskop Kardinal Anders Arborelius besöker oss vid visitation i vår församling den 3, 4 och 5 februari.
Program för visitationen:

FREDAG 3 februari
C:a 17.00   Möte med kaldeiska missionen. 
18.00   Mässa (obs. tiden).
20.00   Ekumenisk gudstjänst i Alingsås.

LÖRDAG 4 februari 
09.30-10.30   Besök hos Franciskusbröderna i Jonsered. 
11.00   Möte med polska missionen. 
14.00   Invigning av kyrkans nya lokaler. 
                Möte med alla grupper i församlingen. 
17.00   Besök i Trollhättan.

SÖNDAG 5 februari 
09.00   Mässa. 
10.30   Högmässa. 
                Kyrkkaffe, möte med församlingsmedlemmarna.


 

Hjälp till Ukrainas folk       Alla bilder

Vintern är här. Den civila infrastrukturen i Ukraina är totalt förstörd av Ryssland i många delar av landet. Många städer och samhällen är utan energiförsörjning, vilket innebär att människor är utan värme. Därför finns ett stort behov av sovsäckar, liggunderlag, varma/termo filtar, termounderställ och fleecejackor.

Jag (Anna) och min syster Eva har kontakt med en läkare som vi känner, som befinner sig i de mest drabbade områdena och han ber om mat till små barn, välling, blöjor för barn och vuxna, medicin för barn och vuxna, såsom febernedsättande (i tabletter och flytande form).

Det efterfrågas färdiglagad mat på burk till vuxna, såsom gulaschsoppa och andra soppor, och all konserverad mat.

Om du har möjlighet att skänka något av detta, kontakta:
Anna Afolter, 0737-822123, i S:t Paulus av Korset församling i Angered.
(Swish 0737-822123. Skriv meddelande: Ukraina.) 

Vi alla ukrainare befinner oss i en väldigt svår situation och det spelar ingen roll i vilken del av världen vi är. Vi jobbar på alla möjliga sätt i hela världen och försöker hjälpa vårt land med allt som behövs. Tack för er hjälp och omtanke, men först och främst tackar jag er för era böner för mitt land. 

Lovad vare Jesus Kristus!


 

Onsdag 15 februari Träff för pensionärer och daglediga

Vi börjar med Mässan kl. 12.00, därefter lunch och ett tema.
Var vänlig skriv dig på listan i vapenhuset om du vill delta. Välkommen!      


 

Katekesundervisningen i vår församling

Vi möts i högmässan kl. 10.30 på söndagarna och fortsätter med undervisningen efter högmässan. Välkomna!
Till katekesundervisningen behöver vi fler nya kateketer och hjälpkateketer. Alla som känner sig kallade att engagera sig för kyrkans bästa är hjärtligt välkomna att kontakta oss präster.

Läs mer under Kungörelser och Undervisning.


Respekt

Respekt är en katolsk rörelse i vårt stift, som arbetar för att främja det mänskliga livets okränkbarhet från konception till naturlig död. Genom att aktivt delta i samhällsdebatter om aktuella frågor där människovärdet står på spel, står Respekt upp för kyrkans människosyn och värnandet om allas rätt till liv. Nyhetsbrev på e-post varje vecka med viktiga, aktuella artiklar får man gratis genom anmälan på Respekts hemsida eller på telefon 08-50557686.

Livets fond 

Livets fond stöder ändamål i Sverige som främjar respekten för människolivet – ideella föreningar, församlingar och organisationer som arbetar för ofödda, äldre, funktionsnedsatta, föräldralösa barn och utsatta familjer. 

Stöd Livets fond:  Bankgiro 900-5034, Swish 900 5034


news image

 

Hamnen – Katolsk telefonsjälavård för unga

Hamnen är en telefonlinje för dig som är 16-30 år och som vill prata med någon om livets små och stora frågor.

Telefonlinjen är öppen varje måndag klockan 19.00 – 21.00. Den är bemannad med volontärer som har relevant utbildning och erfarenhet och som vill lyssna till dig. Du kan vara anonym. Du är välkommen precis som du är.

Telefonnumret är 020-462 664.


 

Biskopssynoden 2021 – 2024

GEMENSKAP – DELAKTIGHET – MISSION

Påve Franciskus har beslutat att en synodal process ska genomföras för hela katolska kyrkan. I denna världsomspännande process ska alla stift delta. Processen startade i oktober 2021 och ska avslutas med en biskopssynod som äger rum i Vatikanen i oktober 2023 och 2024.

I vårt stift är den första fasen avslutad och en sammanfattning på tio sidor är insänd till Nordiska biskopskonferensen (NBK).
NBK har sammanfattat de nordiska stiftens svar och sänt in till generalsekretariatet för synoden i Rom.

Båda sammanfattningarna finns att läsa här.

 

Vad betyder ”synod”? Det grekiska ordet synodos betyder “samma väg” eller ”gemensam väg”.

”Hela gudsfolket konsulteras, för att man skall se vilka dolda nådegåvor och talenter som kan finnas och bli fruktbara. Första etappen äger rum i församlingen, där man försöker vaska fram de bidrag och goda råd som finns hos de troende. Nästa etapp blir på stiftsplanet, där man samlar ihop allt som kommit fram från församlingarna och sammanställer det. Sedan görs samma sak på biskopskonferensernas plan. Därefter förs allt vidare till den synod som sker på den universella kyrkans plan”, skriver kardinal Anders Arborelius (Katolskt magasin 9/2021).

Hur utövar man synodaliteten?

Som en del av sitt kärleksmysterium för mänskligheten ger Gud alla troende en trosinstinktsensus fidei – som hjälper dem att urskilja vad som verkligen kommer från Gud. Andens närvaro ger de kristna en viss samhörighet med de gudomliga realiteterna och en visdom som gör att de kan förstå dem intuitivt. Det beskrivs av uttrycket “sentire cum Ecclesia”: att känna, uppleva och uppfatta i harmoni med Kyrkan. Det krävs inte bara av teologer utan av alla troende och förenar alla medlemmar av Guds folk i deras pilgrimsfärd. Det är nyckeln till att de skall kunna “gå tillsammans”.

Läs mer på länken  www.katolskakyrkan.se/biskopssynoden-2023
Eller på anslagstavlan i vapenhuset, där texterna också finns.


 

Information från
Katolska skolan av Notre Dame

Läs mer under Undervisning.
Eller gå in på länken: https://www.katolska.se

 


S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

Titteridammstigen 4, 424 68 Angered
Tfn: 031-3301000
www.stpaulus.se
E-post: angered@katolskakyrkan.se
Bankgiro: 448-5058
Swish: 123 454 36 25