Aktuellt


Hjälp till Ukrainas folk             Ukraina

Den civila infrastrukturen i Ukraina är totalt förstörd av Ryssland i många delar av landet. Många städer och samhällen är utan energiförsörjning, vilket innebär att människor är utan värme. Därför finns ett stort behov av sovsäckar, liggunderlag, varma/termo filtar. 
Obs! Tyvärr kan vi inte längre ta emot kläder.

Jag (Anna) och min syster Eva har kontakt med en läkare som vi känner, som befinner sig i de mest drabbade områdena och han ber om mat till små barn, välling, blöjor för barn och vuxna, medicin för barn och vuxna, såsom febernedsättande (i tabletter och flytande form).

Det efterfrågas färdiglagad mat på burk till vuxna, såsom gulaschsoppa och andra soppor, och all konserverad mat.

Om du har möjlighet att skänka något av detta, kontakta:
Anna Afolter, 0737-822123, i S:t Paulus av Korset församling i Angered.
Man kan även swisha: Swish 0737-822123. Skriv: Ukraina. 

Vi alla ukrainare befinner oss i en väldigt svår situation och det spelar ingen roll i vilken del av världen vi är. Vi jobbar på alla möjliga sätt i hela världen och försöker hjälpa vårt land med allt som behövs. Tack för er hjälp och omtanke, men först och främst tackar jag er för era böner för mitt land.   

Lovad vare Jesus Kristus!  

 Söndagen den 21 april – Församlingens årsmöte efter högmässan

Alla registrerade församlingsmedlemmar är välkomna. Om en röstberättigad församlingsmedlem vill lämna en motion till årsmötet måste detta göras skriftligen till kyrkoherden (pastorsexpeditionen tfn 031-3301000, måndag – fredag kl. 09.00-13.00), senast en vecka före årsmötet. Röstberättigad är varje närvarande registrerad församlingsmedlem som har fyllt 16 år.

 


 

Vecka 17 – Sortering av matavfall börjar i vår församling

Göteborgs stad har bestämt att matavfall skall källsorteras från och med vecka 17, det vill säga den 22 april 2024. Det betyder att vårt kök kommer att ha avfallskärl, där allt måste sorteras vid kyrkkaffet och andra sammankomster.

 


 

Söndagen den 28 april – Primismässa av pater Henrik-Maria Duenas OCD

Pater Henrik-Maria Duenas OCD, som prästvigdes i december 2023 och som vuxit upp i och varit aktiv i vår församling, firar sin primismässa (första mässa) i vår kyrka den 28 april kl. 10.30. Efter högmässan blir det festligt kyrkkaffe och tillfälle till samvaro med pater Henrik-Maria i cafeterian. 

Alla är välkomna.

 Den 3 – 5 maj 
– Emmausreträtt för män

We all need some time to disconnect from the daily activities, all the things of this world that weigh down on us and prevent us from contemplating ourselves, our path through life and the world around us.

Emmaus is a retreat especially tailored to give us this time, for peace, tranquility and reflection. It is designed to be a path to encounter ourselves, as we really are, hearing from others who are walking their distinct paths themselves. Emmaus is organized by laymen with the support and blessing of the parish Santo Cristo de la Misericordia. The first Emmaus retreat took place in the catholic parish of S:t Louis, USA, over 40 years ago and since then it has spread all over the world. The Emmaus Retreat is now taking place for the second time in Norway!

The retreat – in English language – begins on Friday afternoon between 16:30 and 17:30, and finishes with a closing event on Sunday at 17:00, to which you can invite your family and friends. 

For more information and registration, please read here, or contact Jonas Olsson, 0768-027546. 

 Lördagen den 25 maj – Rosenkransvallfärden till Oskarström

Tema: ”Jungfru Maria”. Andlig ledare: Kardinal Anders Arborelius OCD.

För vallfärden till Oskarström finns ett program i kapprummet. Vi planerar att hyra en buss om tillräckligt många anmäler sig.
Mer information kommer.

 


 

Välkommen till katekesundervisningen! 

Vi ses i högmässan kl. 10.30 på söndagarna och fortsätter med undervisningen efter högmässan. Läs mer under Kungörelser och Undervisning

Till katekesundervisningen behöver vi fler nya kateketer och hjälpkateketer. Alla som känner sig kallade att engagera sig för kyrkans bästa är hjärtligt välkomna att kontakta oss präster.

 Gratis prenumeration på Katolskt magasin 

Från och med januari 2024 har alla katoliker i Sverige möjlighet att prenumerera gratis på Katolskt magasin, tack vare att prenumerationen betalas av Stockholms katolska stift. Det som krävs är att prenumeranten är registrerad medlem av Stockholms katolska stift och själv anmäler sitt intresse att få tidningen gratis. Erbjudandet gäller tillsvidare och en prenumeration per hushåll. Erbjudandet gäller inte retroaktivt. 

Prenumerera gratis här

 


Bildresultat för holy family


Ständig Bön för Äktenskap och Familj

“Ständig Bön för Äktenskap och Familj” är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timme, samma datum varje månad.

Rörelsen grundades 1998 av fader Johnny Doherty, redemptoristpräst på Irland. Han visste att hälften av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under, och blev inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet “Ständig Bön för Äktenskap och Familj”, samt sprida idén om en bönekedja i olika länder, även i Sverige. 

Fader Johnny Doherty skriver: “Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att ‘öppna dörrar’ i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv – så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss.”
Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och andra människors hjärtan. 


Vill du vara med och be?

I S:t Paulus av Korset församling startade vi 2014 en bönegrupp för Ständig bön för Äktenskap och Familj. Vi ber med hjälp av ett häfte uppdelat i fem olika intentioner, som följer rosenkransen. Den 2:e i varje månad är vår församlings bönedag. 

I vapenhuset finns även en låda för böneintentioner för äktenskap och familj. Skriv gärna din böneintention på en lapp och lägg i lådan. Den 2:e i varje månad ber vi för dessa intentioner. 

Vill du veta mer om bönekedjan eller be med oss?
Välkommen att kontakta mig, gruppens samordnare, på telefon 0761-873390 eller mail elza.eriksson@gmail.com

Elza Eriksson 

 
Arbetet inför den andra biskopssynoden om synodalitet

GEMENSKAP – DELAKTIGHET – MISSION

Den synodala processen som startade i oktober 2021 skall avslutas med en biskopssynod som äger rum i Vatikanen i oktober 2024. 
Läs mer här om arbetet inför den andra biskopssynoden om synodalitet. 

 Information från
Katolska skolan av Notre Dame

Läs mer under Undervisning.
Eller gå in på skolans hemsida

 Handlingsplan vid incident 

Vår församling har en handlingsplan som används om en incident skulle inträffa i kyrkan, under Mässan eller annan gudstjänst, eller i kyrkans övriga lokaler. Där uppmanas man ringa 112 då hjälp behövs. 
Se anslagstavlan i kapprummet för mer information. 

På vårt katolska stifts hemsida kan man också läsa om Säkerheten i våra församlingar

 


Bildresultat för jezu ufam tobie

Alla som kommer in i vår kyrka anförtror sig åt den Barmhärtige Jesus. 


S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered
Bankgiro: 448-5058
Swish: 123 454 36 25