Aktuellt

 

 

 

Rosenkrans med förbön för prästerna –
Jesu Hjärtas dag, fredagen den 24 juni kl. 16.30

På fredag den 24 juni, Jesu Hjärtas dag och midsommarafton, kommer vi att delta i en världsomspännande “Rosenkransstafett” med förbön för prästerna. Sverige deltar från katolska domkyrkan kl. 16.30, men man kan läsa den även från andra kyrkor, kapell och från vilken plats som helst.
Det är Ljusets mysterier som läses, vilket härmed inbjuds till.

Angered den 24 juni:
Kl. 16.30  Rosenkrans med förbön för prästerna. Sakramental tillbedjan fram till kl. 17.30.
Kl. 17.30  Mässa.

En irländska, Marion Mulhall, fick inspiration under en reträtt 1995: “Vad kan vi göra för prästerna? För deras kallelse och heroiska, ofta otacksamma arbete i tjänsten för Kyrkan, för Herren, för Gud – och för oss alla troende?” Långt senare kom tanken på en Rosenkrans för prästerna, världen över. En dag om året. Nu finns en hel organisation – med påve Franciskus apostoliska välsignelse – under namnet Worldpriest.

Läs mer på länken: www.worldpriest.com


 

Hjälp till flyktingar från kriget i Ukraina

Caritas Sverige ber församlingar och församlingsmedlemmar i Stockholms katolska stift att erbjuda hjälp till dem som kommer till Sverige från krigets Ukraina. Det innebär att möta flyktingarna med tröst, information, vägledning, kontaktfamiljer och materiellt stöd.

Just nu behöver Caritas Sverige volontärer som skall hjälpa flyktingar som kommer till Sverige.
Församlingsmedlemmar som kan erbjuda hjälp med detta, var vänliga kontakta Caritas Sverige på e-post: caritas@caritas.se

Läs mer:
https://katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2022/kriget-i-ukraina-sa-arbetar-caritas-sverige 


I vår församling finns en familj från Ukraina som hjälper behövande. Genom deras kontakter i Ukraina kommer hjälpen direkt till dem som behöver den mest. Varje vecka går en transport.
Kontakta Anna Afolter för mer information. Man kan också swisha till Anna, swish 0737 822123.  Skriv: Ukraina.


 

Caritas Sverige inleder insamling till stöd för befolkningen i Ukraina

Med anledning av Rysslands krigshandlingar mot Ukraina inleder det globala Caritasnätverket ett nödupprop för att stödja Caritas Ukrainas arbete.

Aktionen syftar till att stödja konfliktdrabbade människor med mat, dricksvatten, tryggt boende och hygienkit, samt att säkerställa säker transport för utsatta människor för att de ska kunna nå sina nära och kära och komma till trygga områden.

Hjälp oss att hjälpa genom att ge en gåva!

De insamlade pengarna används av de Caritas-nätverk, i Ukraina och grannländerna, som ger direkt hjälp till de krigsdrabbade.

Swish 900 4789

Bankgiro 900-4789

Märk gåvan: Ukraina

Stort tack!

 


 

Katekesundervisningen i vår församling

Katekesundervisningen gör ett uppehåll över sommaren och börjar igen söndagen den 28 augusti för alla grupper.
Vi börjar med högmässan kl. 10.30 och därefter blir det aktiviteter för alla grupper.

Välkomna!

Läs mer under Kungörelser och Undervisning.


 

Kyrkkaffet

Inget kyrkkaffe under sommaren. Vi börjar med kyrkkaffet igen söndagen den 28 augusti.


 

Möten för gifta par 26 28 augusti

“Möten för gifta par” är en möjlighet till utveckling för alla gifta par som vill få sin äktenskapliga kärlek att växa. Projektet vill ge människor kunskaper i att kommunicera, att lyssna på varandra, att bättre förstå, fördjupa kärleken och familjekänslan. Deltagarna, inspirerade av ledarna, har sin egen ”äktenskapliga dialog” med varandra, helt privat.

Plats: EFS-gården i Åsljunga i Skåne.

Datum och tid: Reträtten äger rum den 26-28 augusti 2022. Kursen börjar fredagen den 26 augusti kl. 15.00 och avslutas söndagen den 28 augusti kl. 15.00.

Pris: 1.500 kr/person för kost och logi (ett dubbelrum med wc/dusch).

Språk: Svenska och delvis polska med direkt översättning till svenska språket.

Anmälan sker via studieförbundet Bildas hemsida fram till den 1 augusti.


 

Respekt

Respekt är en katolsk rörelse i vårt stift som vill främja det mänskliga livets okränkbarhet från konception till naturlig död. Målet är att värna om en livets kultur i Sverige och främja kyrkans arbete med bioetiska frågor.
Varje år ger Respekt genom Livets fond bidrag till insatser i Sverige och utomlands som främjar människolivet och hjälper de allra svagaste, som ofta inte kan tala för sig själva.
Stöd Livets fond: Bankgiro: 900-5034, Swish: 900 5034 

Nyhetsbrev på e-post varje vecka från Respekt med viktiga, aktuella artiklar får man gratis genom anmälan på Respekts hemsida eller på tfn 08-50557686.


Respekt firar 20 år och arrangerar “En dag för livet” – seminarium om människans värdighet

Stiftsorganet Respekt – katolsk rörelse för livet har nu verkat i Stockholms katolska stift i 20 år. Detta uppmärksammas med ett seminarium lördagen den 10 september kl. 13:00-16:15 som har titeln “Med människans värdighet i centrum”.

Seminariet kommer att innehålla en rad föredrag och samtal som belyser viktiga livsfrågor. Bland de medverkande finns kardinal Arborelius och Msgr. Renzo Pegoraro som är kansler i Påvliga livsakademin.

Dagen avslutas med en mässa firad av kardinal Arborelius i S:t Eriks katolska domkyrka kl. 18:00. 

Seminariet är gratis och öppet för alla som är intresserade. Anmälan sker här.


 

Hamnen – Katolsk telefonsjälavård för unga

En linje för livets små och stora frågor, för dig som är 16-30 år. En linje där du kan vara anonym. En linje som är öppen varje måndag kl. 19.00-21.00, telefon 020-462664.

Inga frågor eller funderingar är för små eller för stora för att ta upp. Du är välkommen precis som du är.


 

Biskopssynoden 2021 – 2023

GEMENSKAP – DELAKTIGHET – MISSION

Påve Franciskus har beslutat att en synodal process ska genomföras för hela katolska kyrkan. I denna världsomspännande process ska alla stift delta. Processen startade i oktober 2021 och avslutas med en biskopssynod som äger rum i Vatikanen i oktober 2023.

I vårt stift är den första fasen nu avslutad och arbetet med att sammanställa alla inkomna svar är igång. Läs mer här.

Vad betyder ”synod”? Det grekiska ordet synodos betyder “samma väg” eller ”gemensam väg”.

”Hela gudsfolket konsulteras, för att man skall se vilka dolda nådegåvor och talenter som kan finnas och bli fruktbara. Första etappen äger rum i församlingen, där man försöker vaska fram de bidrag och goda råd som finns hos de troende. Nästa etapp blir på stiftsplanet, där man samlar ihop allt som kommit fram från församlingarna och sammanställer det. Sedan görs samma sak på biskopskonferensernas plan. Därefter förs allt vidare till den synod som sker på den universella kyrkans plan”, skriver kardinal Anders Arborelius (Katolskt magasin 9/2021).

 

Hur utövar man synodaliteten?

Som en del av sitt kärleksmysterium för mänskligheten ger Gud alla troende en trosinstinktsensus fidei – som hjälper dem att urskilja vad som verkligen kommer från Gud. Andens närvaro ger de kristna en viss samhörighet med de gudomliga realiteterna och en visdom som gör att de kan förstå dem intuitivt. Det beskrivs av uttrycket “sentire cum Ecclesia”: att känna, uppleva och uppfatta i harmoni med Kyrkan. Det krävs inte bara av teologer utan av alla troende och förenar alla medlemmar av Guds folk i deras pilgrimsfärd. Det är nyckeln till att de skall kunna “gå tillsammans”.

Läs mer: https://katolskakyrkan.se/biskopssynoden-2023


 

Information från
Katolska skolan av Notre Dame:

Läs mer under Undervisning.
Eller gå in på länken: https://www.katolska.se

 


S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

Titteridammstigen 4, 424 68 Angered
Tfn: 031-3301000
www.stpaulus.se
E-post: angered@katolskakyrkan.se
Bankgiro: 448-5058
Swish: 123 454 36 25