Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered 

 

29 söndagen under året,
den
17 – 23 oktober 2021


Söndag 17 oktober – 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Missionssöndagen. Kollekt för missionsländerna.

09.00  Mässa.

10.30  Högmässa.

Därefter studiecirkel Sycamore med Birgitta Gelotte. Alla är välkomna. Läs mer under Aktuellt.

Kyrkkaffe.

Katekesundervisning grupp 1-5.

13.00  Mässa syrianska missionen.

16.00  Mässa på polska.

18.00  Mässa på polska.

ALINGSÅS: 13.00 Högmässa.


Tisdag 19 oktober

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa.

Därefter kateketernas möte.


Onsdag 20 oktober

08.00  Mässa.


Torsdag 21 oktober

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa.

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan.


Fredag 22 oktober – S:t Johannes Paulus II, påve

St. John Paul II, Basilica of Saint Paul Ourside-the-Walls

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa.


Lördag 23 oktober

18.00  Rosenkrans.

18.30  Söndagsvigiliemässa.


Söndag 24 oktober – 30 SÖNDAGEN UNDER ÅRET  

09.00  Mässa.

10.30  Högmässa.

Kyrkkaffe.

Katekesundervisning grupp 7-9.

13.00  Mässa på spanska.

16.00  Mässa på polska.

18.00  Mässa på polska.

ALINGSÅS: 13.00 Högmässa.


Vi slutar med livesändning av mässor
Då myndigheterna tagit bort restriktionerna och Stiftet återinfört mässplikten för söndagar och påbjudna högtider, slutar vi med livesändning av mässor.


Tillfälle till bikt: 
Före mässorna, samt under tillbedjan varje torsdag och varje första fredag i månaden. Man kan dessutom alltid kontakta någon av prästerna och komma överens om en tid för bikt.


Läs mer under Aktuellt.


Kollekt via swish

Vi är tacksamma om ni som har möjlighet skickar kollekt via swish, nr 123 454 36 25.  Skriv “Kollekt”. 


S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

Titteridammstigen 4, 424 68 Angered
Tfn: 031-3301000
www.stpaulus.se
E-post: angered@katolskakyrkan.se
Bankgiro: 448-5058
Swish: 123 454 36 25