Kungörelser för veckan

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered 

Fjärde Påsksöndagen, den 21 – 27 april 2024

 


Mässans läsningar för veckan kan man läsa här.Lör
dag 20 april

16.00  Mässa på vietnamesiska.

18.00  Rosenkrans.

18.30  Söndagsvigiliemässa.


Söndag 21 april FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN – DEN GODE HERDENS SÖNDAG

Världsböndag för kallelser.

09.00  Mässa.

10.30  Högmässa.

Kyrkkaffe.

Katekesundervisning grupp 6-9.

Årsmöte.

18.00  Mässa på polska.

ALINGSÅS  13.00 Högmässa.


Tisdag 23 april

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa. Därefter kateketernas möte.


Onsdag 24 april

08.00  Mässa.

ALINGSÅS  18.00 Mässa.


Torsdag 25 april – S:t Markus, evangelist, fest

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa.

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan.


Fredag 26 april

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa.


Lördag 27 april

18.00  Rosenkrans.

18.30  Söndagsvigiliemässa.


Söndag 28 april – FEMTE PÅSKSÖNDAGEN

09.00  Mässa.

10.30  Högmässa. Primismässa av pater Henrik-Maria Duenas OCD.

Kyrkkaffe.

Katekesundervisning grupp 1-5.

13.00  Mässa på spanska.

18.00  Mässa på polska.  

ALINGSÅS  13.00 Högmässa.

 

 


Tillfälle till bikt 
Före mässorna, samt under tillbedjan på torsdagar och första fredagen i månaden. 
Man kan dessutom alltid kontakta någon av prästerna och komma överens om en tid för bikt.


Sakramental tillbedjan
Torsdagar efter kvällsmässan – då man också ber Barmhärtighetens rosenkrans – samt första fredagen i månaden efter kvällsmässan.
Första torsdagen i månaden ber vi för kallelser till prästämbetet och ordenslivet.


Rosenkransbön
Rosenkransen bes gemensamt lördagar kl. 18.00, samt en halvtimme före vardagskvällsmässan.

 


Läs mer under Aktuellt.


 

Kollekt via swish 
Vi är mycket tacksamma för gåvor och kollekt via swish: 123 454 36 25. Skriv: Kollekt. 
Bidrag till församlingens elkostnader kan också swishas. Skriv: Elkostnader. 
Tack för hjälpen! 


Handlingsplan vid incident 
Vår församling har en handlingsplan som används om en incident skulle inträffa i kyrkan, under Mässan eller annan gudstjänst, eller i kyrkans övriga lokaler. Där uppmanas man ringa 112 då hjälp behövs. 
Se anslagstavlan i kapprummet för mer information. 
På vårt katolska stifts hemsida kan man också läsa om Säkerheten i våra församlingar

 


Bildresultat för jezu ufam tobie

Alla som kommer in i vår kyrka anförtror sig åt den Barmhärtige Jesus. 


S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered
Bankgiro: 448-5058
Swish: 123 454 36 25