Kungörelser för veckan

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered 

Kristus Konungens dag, den 26 november – 2 december 2023

 


Mässans läsningar för veckan kan man läsa här.Lördag 25
november

18.00  Rosenkrans.

18.30  Söndagsvigiliemässa.


Söndag 26 november – KRISTUS KONUNGENS DAG, högtid 

Bildresultat för christ the king

09.00  Mässa.

10.30  Högmässa med konfirmationens sakrament.

Kyrkkaffe.

Katekesundervisning grupp 1-5.

13.00  Mässa på spanska.

18.00  Mässa på polska.

ALINGSÅS  13.00 Högmässa.


Tisdag 28 november

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa.


Onsdag 29 november

08.00  Mässa.

ALINGSÅS  18.00 Mässa.


Torsdag 30 november – S:t Andreas, apostel, fest

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa.

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan.


Fredag 1 december – Första fredagen i månaden

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa. Därefter sakramental tillbedjan.


Lördag 2 december

Vår församlings bönedag för Äktenskap och familj.

11.00  Mässa, som inleder bönegruppsmöte för Ständig bön för Äktenskap och familj. Välkomna! 

18.00  Rosenkrans.

18.30  Söndagsvigiliemässa.


Söndag 3 december – FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT  

Kollekt för stiftets karitativa arbete.

09.00  Mässa.

10.30  Högmässa.

Kyrkkaffe.

Katekesundervisning grupp 6-9. Föräldragrupp – alla gruppers föräldrar är välkomna.

18.00  Mässa på polska.

ALINGSÅS  13.00 Högmässa.

 Söndag 10 december – S:t Nicolaus kommer till barnen 

S:t Nicolaus minnesdag firas den 6 december, och det är viktigt att vi lär oss att efter hans exempel hjälpa varandra. Som en tradition inbjuder vi alla barn att komma till högmässan – söndagen den 10 december kl. 10.30 – och att efteråt träffa S:t Nicolaus i cafeterian.

Alla barn är hjärtligt välkomna. 

 Tillfälle till bikt: 
Före mässorna, samt under tillbedjan på torsdagar och första fredagen i månaden. 
Man kan dessutom alltid kontakta någon av prästerna och komma överens om en tid för bikt.


Sakramental tillbedjan: 
Torsdagar efter kvällsmässan, då man också ber Barmhärtighetens rosenkrans. Samt första fredagen i månaden efter kvällsmässan. 
Första torsdagen i månaden ber vi för kallelser till prästämbetet och ordenslivet.


Rosenkransen: 
Rosenkransen bes gemensamt varje lördag kl. 18.00, samt en halvtimme före vardagskvällsmässan.

 


Läs mer under Aktuellt.


 

Kollekt via swish 
Vi är mycket tacksamma för gåvor och kollekt via swish: 123 454 36 25. Skriv: Kollekt. 
Bidrag till församlingens elkostnader kan också swishas. Skriv: Elkostnader. 
Tack för hjälpen! 


Handlingsplan vid incident 
Vår församling har en handlingsplan som används om en incident skulle inträffa i kyrkan, under Mässan eller annan gudstjänst, eller i kyrkans övriga lokaler. Där uppmanas man ringa 112 då hjälp behövs. 
Se anslagstavlan i kapprummet för mer information. 
På vårt katolska stifts hemsida kan man också läsa om Säkerheten i våra församlingar


Bildresultat för jezu ufam tobie

Alla som kommer in i vår kyrka anförtror sig åt den Barmhärtige Jesus. 

 

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

Titteridammstigen 4, 424 68 Angered
Tfn: 031-3301000
www.stpaulus.se
E-post: angered@katolskakyrkan.se
Bankgiro: 448-5058
Swish: 123 454 36 25