Kungörelser för veckan

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered 

4 söndagen under året, den 29 januari – 4 februari 2023

 

 


Söndag 29 januari – 4 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

09.00  Mässa.

10.30  Högmässa.

Katekesundervisning grupp 8/ungdomar.

18.00  Mässa på polska.

ALINGSÅS  13.00 Högmässa.


Tisdag 31 januari – S:t Giovanni Bosco, präst, minnesdag

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa.


Onsdag 1 februari

08.00  Mässa.


Torsdag 2 februari Första torsdagen i månaden

Vår församlings bönedag för Äktenskap och familj.

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa.

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan.


Fredag 3 februari – S:t Ansgar, biskop, Nordens apostel, minnesdag – Första fredagen i månaden – Biskopens visitation

17.30  Rosenkrans.

18.00  Mässa (obs. tiden).


Lördag 4 februari – Biskopens visitation

18.00  Rosenkrans.

18.30  Söndagsvigiliemässa.


Söndag 5 februari – KYNDELSMÄSSODAGEN, HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET, fest – Biskopens visitation

Världsdagen för det gudsvigda livet.

09.00  Mässa.

10.30  Högmässa.

Kyrkkaffe.

Katekesundervisning grupp 1-6.

18.00  Mässa på polska.

ALINGSÅS  13.00 Högmässa.

 


Tillfälle till bikt: 
Före mässorna, samt under tillbedjan varje torsdag och första fredag i månaden. 
Man kan dessutom alltid kontakta någon av prästerna och komma överens om en tid för bikt.

Sakramental tillbedjan: 
Varje torsdag efter kvällsmässan, då man också ber Barmhärtighetens rosenkrans. 
Varje första fredag i månaden efter kvällsmässan.


Läs mer under Aktuellt.


 

Kollekt via swish

Vi är mycket tacksamma för gåvor och kollekt via swish: 123 454 36 25. Skriv: Kollekt. 


S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

Titteridammstigen 4, 424 68 Angered
Tfn: 031-3301000
www.stpaulus.se
E-post: angered@katolskakyrkan.se
Bankgiro: 448-5058
Swish: 123 454 36 25