Kungörelser för veckan

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered 

3 söndagen under året, den 23 – 29 januari 2022


Från den 12 januari råder nya direktiv för mässfirande i våra församlingar. All information om detta finns på länken:
https://katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2022/stiftets-direktiv-for-offentliga-massor-justeras-ytterligare-fran-den-12-januari
Vi vill påminna om att vi alla måste stanna hemma från kyrkan om vi känner oss sjuka.


 

Söndag 23 januari – 3 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Guds ords söndag

09.00  Mässa.

10.30  Högmässa.

Katekesundervisning grupp 1-5.

13.00  Mässa på spanska.

16.00  Mässa på polska.

18.00  Mässa på polska.

ALINGSÅS: 13.00 Högmässa.


Tisdag 25 januari – Den helige aposteln Paulus omvändelse, fest

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa.

Därefter kateketernas möte.


Onsdag 26 januari – S:t Timotheos och S:t Titus, biskopar, minnesdag

St. Paul consigns his Letters, the Cathedral of Monreale

08.00  Mässa.


Torsdag 27 januari

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa.

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan.


Fredag 28 januari – S:t Thomas av Aquino, präst och kyrkolärare, minnesdag

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa.


Lördag 29 januari

18.00  Rosenkrans.

18.30  Söndagsvigiliemässa.


Söndag 30 januari – 4 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

09.00  Mässa.

10.30  Högmässa.

Katekesundervisning grupp 7-9.

16.00  Mässa på polska.

18.00  Mässa på polska.

ALINGSÅS: 13.00 Högmässa.


Tillfälle till bikt: 

Före mässorna, samt under tillbedjan varje torsdag och varje första fredag i månaden. Man kan dessutom alltid kontakta någon av prästerna och komma överens om en tid för bikt.


Läs mer under Aktuellt.


Kollekt via swish

Vi är tacksamma om ni som har möjlighet skickar kollekt via swish, nr 123 454 36 25.  Skriv “Kollekt”. 


S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

Titteridammstigen 4, 424 68 Angered
Tfn: 031-3301000
www.stpaulus.se
E-post: angered@katolskakyrkan.se
Bankgiro: 448-5058
Swish: 123 454 36 25