Ständig bön för Äktenskap och Familj

“Ständig bön för Äktenskap och Familj” är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timme, samma datum varje månad.

Rörelsen grundades 1998 av fader Johnny Doherty, redemptoristpräst på Irland. Han visste att hälften av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under, och blev inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet “Ständig Bön för Äktenskap och Familj”, samt sprida idén om en bönekedja i olika länder, även i Sverige.

Fader Johnny Doherty skriver: “Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att ‘öppna dörrar’ i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv – så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss.”
Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och andra människors hjärtan.

I S:t Paulus av Korset församling startade vi 2014 en bönegrupp för Ständig bön för Äktenskap och Familj. Vi ber med hjälp av ett häfte uppdelat i fem olika intentioner, som följer rosenkransen. Den 2:e i varje månad är vår församlings bönedag.

I vapenhuset finns även en låda för böneintentioner för äktenskap och familj. Skriv gärna din böneintention på en lapp och lägg i lådan. Den 2:e i varje månad ber vi för dessa intentioner.


Vill du vara med och be?

Vill du veta mer om bönekedjan eller be med oss?
Välkommen att kontakta mig, gruppens samordnare, på 0761-873390 eller elza.eriksson@gmail.com

Elza ErikssonS:t Paulus av Korset katolska församling i Angered
Bankgiro: 448-5058
Swish: 123 454 36 25