Undervisning

Trosundervisning för barn och ungdomar

I församlingen har vi undervisning för barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. För närvarande har vi ungefär 50 barn och ungdomar i våra åtta undervisningsgrupper.

Vi ordnar även andra aktiviteter för barn och ungdomar, till exempel S:t Nikolaus, avslutningsfester, läger och gemensamma utflykter.

Vi är 14 kateketer som med stor glädje ställer upp för och undervisar församlingens barn och ungdomar. Vi planerar noga vår undervisning och har regelbundna kateketmöten. Vi deltar i kurser för att fördjupa vår tro samt för att få nya idéer till vår undervisning.

Katekesundervisningen är en viktig del av församlingens liv, men det är inte endast kateketernas ansvar att förmedla tron. Föräldrarna är barnens första kateketer. I riktlinjerna för katekesen i Stockholms katolska stift står det: ”Trosförmedlingen i familjen går före, ledsagar och berikar andra former för undervisning i tron. Genom bön i hemmet och deltagande i söndagsmässan ges barnen förutsättningar att växa i Kyrkans tro.”

Undervisningstillfällena börjar alltid kl. 10.30 med den heliga mässan.

 


Kommande datum för undervisning är:

 

HÖSTEN 2024 och VÅREN 2025

 

GRUPP 1 – 5 (udda veckor)

Alla grupper börjar undervisningen med aktiviteter efter högmässan söndagen den 25 augusti.
1 & 15 & 29 september
13 & 27 oktober
10 & 24 november
8 december
5 & 19 januari
2 & 16 februari
2 & 16 & 30 mars
13 & 27 april
11 & 25 maj
Gemensam avslutning Pingstdagen den 8 juni

 

GRUPP 6 – 8 (jämna veckor)

Alla grupper börjar undervisningen med aktiviteter efter högmässan söndagen den 25 augusti.
8 & 22 september
6 & 20 oktober
3 & 17 november
1 & 15 december
12 & 26 januari
9 & 23 februari
9 & 23 mars
6 april
4 & 18 maj
1 juni
Gemensam avslutning Pingstdagen den 8 juni

Undervisningen börjar med mässan kl. 10.30.
Välkomna till undervisningen!


Information från
Katolska skolan av Notre Dame

Det finns fortfarande plats i några av skolans klasser !

Ansökan görs på hemsidan: https://www.katolska.se
För mer information kan man, förutom att se på hemsidan, även ringa till skolans expedition, tfn 031-3847800, eller prata med Sarah Poisson.


Bildresultat för jezu ufam tobie

Alla som kommer in i vår kyrka anförtror sig åt den Barmhärtige Jesus.


S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered
Bankgiro: 448-5058
Swish: 123 454 36 25