Undervisning

Trosundervisning för barn och ungdomar

I församlingen har vi undervisning för barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. För närvarande har vi ungefär 50 barn och ungdomar i våra sju undervisningsgrupper.

Vi ordnar även andra aktiviteter för barn och ungdomar, t ex S:t Nikolaus, avslutningsfester, läger och gemensamma utflykter.

Vi är 15 kateketer som med stor glädje ställer upp för och undervisar församlingens barn och ungdomar. Vi planerar noga vår undervisning och har regelbundna kateketmöten. Vi deltar i kurser för att fördjupa vår tro samt för att få nya idéer till vår undervisning.

Katekesundervisningen är en viktig del av församlingens liv, men det är inte endast kateketernas ansvar att förmedla tron. Föräldrarna är barnens första kateketer. I riktlinjerna för katekesen i Stockholms katolska stift står det: ”Trosförmedlingen i familjen går före, ledsagar och berikar andra former för undervisning i tron. Genom bön i hemmet och deltagande i söndagsmässan ges barnen förutsättningar att växa i Kyrkans tro.”

Undervisningstillfällena börjar alltid kl. 10.30 med den heliga mässan.

 


 

Kommande datum för undervisning är:

 

VÅREN 2018

GRUPP 1-3

7 & 21 januari
4 & 18 februari
4 & 18 mars
15 & 29 april
13 & 27 maj

Första kommunion: 27 maj

GRUPP 5-8

14 & 28 januari
11 & 25 februari
11 & 25 mars
8 & 22 april
6 & 20 maj
3 juni

Avslutning  alla grupper: 10 juni


Undervisningen börjar med mässan kl. 10.30.

Välkomna till undervisningen!

 


 

 Katolska skolan av Notre Dame informerar

 

Det finns fortfarande plats i några av skolans klasser 

 

Ansökan till skolan görs på www.katolska.se.

För mer information kan man förutom att se på hemsidan även ringa till skolans expedition, tfn 031-384 78 00, eller prata med Sarah Poisson.