Undervisning

Trosundervisning för barn och ungdomar

I församlingen har vi undervisning för barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. För närvarande har vi ungefär 50 barn och ungdomar i våra sju undervisningsgrupper.

Vi ordnar även andra aktiviteter för barn och ungdomar, t ex S:t Nikolaus, avslutningsfester, läger och gemensamma utflykter.

Vi är 15 kateketer som med stor glädje ställer upp för och undervisar församlingens barn och ungdomar. Vi planerar noga vår undervisning och har regelbundna kateketmöten. Vi deltar i kurser för att fördjupa vår tro samt för att få nya idéer till vår undervisning.

Katekesundervisningen är en viktig del av församlingens liv, men det är inte endast kateketernas ansvar att förmedla tron. Föräldrarna är barnens första kateketer. I riktlinjerna för katekesen i Stockholms katolska stift står det: ”Trosförmedlingen i familjen går före, ledsagar och berikar andra former för undervisning i tron. Genom bön i hemmet och deltagande i söndagsmässan ges barnen förutsättningar att växa i Kyrkans tro.”

Undervisningstillfällena börjar alltid kl. 10.30 med den heliga mässan.

 


 

Kommande datum för undervisning är:

 

VÅREN 2018

GRUPP 1-3

7 & 21 januari
4 & 18 februari
4 & 18 mars
15 & 29 april
13 & 27 maj

Första kommunion: 27 maj

GRUPP 5-8

14 & 28 januari
11 & 25 februari
11 & 25 mars
8 & 22 april
6 & 20 maj
3 juni

Avslutning  alla grupper: 10 juni


Undervisningen börjar med mässan kl. 10.30.

Välkomna till undervisningen!

 


 

 Katolska skolan av Notre Dame informerar

 

Katolska skolan av Notre Dame söker två biträdande rektorer

Katolska Skolan av Notre Dame i Göteborg vill anställa två biträdande rektorer HT 2018 till en förstärkt ledningsgrupp av tre personer, varav en nyligen utnämnd rektor, som skall leda skolan genom en tid av omfattande förnyelse. Förnyelsen syftar till i första hand att höja skolresultaten samt stärka skolans katolska anda och dess kristna värdegrund.

Katolska Skolan av Notre Dame utbildar och formar 400 elever från förskoleklass till årskurs 9 och driver även en förskola, allt på samma geografiska område. Katolska Skolan har en 145-årig tradition och är den största bland de tre existerande katolska skolorna i Sverige. Katolska Skolan ligger i Örgryte och eleverna kommer genom ett aktivt val från alla stadsdelar.

Katolska Skolan av Notre Dame utbildar elever från cirka 70 nationaliteter och det pratas ungefär 50 språk, vilket gör skolan till en modell för integration och inkludering. Den kristna värdegrunden på Katolska Skolan av Notre Dame gör att man bemöter alla elever som människor av kropp och själ utan att göra några skillnader på etnicitet, religiös tillhörighet eller annan diskrimineringsgrund. Vi utbildar och formar samhällets framtida medlemmar som helgjutna människor. Katolska Skolan av Notre Dame i ett nötskal: Tro, Lärande, Gemenskap.

Vi söker dig som har en svensk lärarlegitimation eller en högskoleutbildning inom ekonomi eller HR och med en god erfarenhet inom dessa områden. Du är förtrogen med ledarskap, gärna inom skolan. Du har erfarenhet av att bemöta personal, elever och familjer och är expert på att hålla i flera ärenden av olika karaktär samtidigt med högt arbetstempo. Du är van vid att arbeta i ett team både som medlem och som ledare, och bidrar med positiva idéer och energi. Du har stora visioner för skolan och en vilja att driva förändring framåt genom att sätta konkreta och ambitiösa mål och följa upp dem. Du är bekväm med att arbeta i en mångkulturell miljö och det är en merit om du kan prata flera språk (svenska, engelska och gärna ett europeiskt språk till).

Utöver dina professionella kvalifikationer vill vi att du är en människa med ett aktivt andligt liv som konkret och positivt kan bidra till skolans katolska anda. Du känner till och stödjer katolska kyrkans lära.

Avslutad rektorsutbildning är inget krav. Katolska Skolan av Notre Dame erbjuder möjligheten att delta i utbildningen “Emerging Leaders of Christian Schools” organiserad av “Kirchliche Pädagogische Hochschule” i Wien samt den svenska rektorsutbildningen.

Skicka CV, personligt brev samt relevanta intyg och kvalifikationer till nyabitradande@ksnd.onmicrosoft.com senast 24 april 2018. Ange löneanspråk.


 

Det finns fortfarande plats i några av skolans klasser 

Ansökan till skolan görs på www.katolska.se.

För mer information kan man förutom att se på hemsidan även ringa till skolans expedition, tfn 031-384 78 00, eller prata med Sarah Poisson.