Undervisning

Trosundervisning för barn och ungdomar

I församlingen har vi undervisning för barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. För närvarande har vi ungefär 50 barn och ungdomar i våra åtta undervisningsgrupper.

Vi ordnar även andra aktiviteter för barn och ungdomar, t ex S:t Nikolaus, avslutningsfester, läger och gemensamma utflykter.

Vi är 15 kateketer som med stor glädje ställer upp för och undervisar församlingens barn och ungdomar. Vi planerar noga vår undervisning och har regelbundna kateketmöten. Vi deltar i kurser för att fördjupa vår tro samt för att få nya idéer till vår undervisning.

Katekesundervisningen är en viktig del av församlingens liv, men det är inte endast kateketernas ansvar att förmedla tron. Föräldrarna är barnens första kateketer. I riktlinjerna för katekesen i Stockholms katolska stift står det: ”Trosförmedlingen i familjen går före, ledsagar och berikar andra former för undervisning i tron. Genom bön i hemmet och deltagande i söndagsmässan ges barnen förutsättningar att växa i Kyrkans tro.”

Undervisningstillfällena börjar alltid kl 10.30 med den heliga mässan.

 


 

Kommande datum för undervisning är:

VÅREN 2018

GRUPP 1-4

7 & 21 januari
4 & 18 februari
4 & 18 mars
15 & 29 april
13 & 27 maj

Första kommunion: 27 maj

GRUPP 5-9

14 & 28 januari
11 & 25 februari
11 & 25 mars
8 & 22 april
6 & 20 maj
3 juni

Avslutning  alla grupper: 10 juni


Undervisningen börjar med mässan kl. 10.30.

Välkomna till undervisningen!

 


 

Katolska skolan av Notre Dame informerar

Det finns fortfarande plats i några av skolans klasser. Ansökan till skolan görs på www.katolska.se.

För mer information kan man förutom att se på hemsidan även ringa till skolans expedition, tel. 031-384 78 00, eller prata med Sarah Poisson.

 


 

Katolska skolan av Notre Dame i Göteborg söker en kurator

Om tjänsten:  Vi har ca 400 barn och elever och söker någon som kan bistå eleverna och familjerna i olika situationer. Det är bra om du är van att arbeta i en mångkulturell miljö. Erfarenhet av skolkurators arbete är en merit men inte ett krav. En merit är också om du talar flera språk. Vi söker någon som delar skolans kristna värderingar. Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam. Du vill jobba 80-100 %

Om dig:  Du är socionom som har viss erfarenhet av socialt arbete / kurator arbete. Du är engagerad i eleverna och vill arbeta förebyggande för allas trivsel och välbefinnande. Du är flexibel och kan anpassa dina arbetstider / arbetsuppgifter efter behov. Det är bra om du kan flera språk. Våra elever har ca 40 olika språk. Du delar skolans kristna värderingar. Du är tålmodig, positiv och vänlig.

Om skolan:  Vår skola är Göteborgs äldsta fristående grundskola. Vi har ett mångkulturellt elevunderlag, med ca 72 nationaliteter och 40 språk. Personalen är också mångkulturell. Skolan bygger på kristna värderingar. Många av våra familjer är katoliker eller ortodoxa kristna och de väljer skolan för att den erbjuder en kristen tro. Skolan ligger i stadsdelen Örgryte Härlanda i en vacker park. Den består av två byggnader, en äldre där de yngre eleverna vistas och en ny byggnad för åk 4 -9. Vi har ett aktivt elevhälsoteam med skolledningen, en skolsköterska, tre specialpedagoger/lärare och en skolpsykolog som kommer en gång i månaden. Vi anlitar en skolläkare vid behov.

Vi behöver din ansökan före 29 januari 2018. Skicka ditt CV och ett personligt brev till rektor, Paddy Maguire, Katolska skolan av Notre Dame, Lilla Danska vägen 26, 412 74 Göteborg. Maila till info@katolska.se