Alingsås Kapellförsamling

S:ta Maria Elisabeth Hesselblads Kapellförsamling, Alingsås

Den första katolska mässan i Alingsås firades på Annandag Jul 1964. Kapellförsamlingen bildades av några barnfamiljer, som samlades i hemmen och som firade mässa med besökande präst ungefär en gång i månaden. Så småningom fick man möjlighet att hyra en lagerlokal i en källare på Grindgatan. Den inreddes till kapell och kafferum. Efter ett tag firades här mässa varje vecka. Kapellförsamlingens medlemmar växte i antal och lokalen blev för trång.

Från 1994 firas högmässa varje söndag i Landskyrkan, en medeltidskyrka som man hyr av Svenska kyrkan. Mässorna firas av präster från S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered, som kapellförsamlingen tillhör. Man har katekesundervisning och rosenkransbön före högmässan. Efter mässan serveras kyrkkaffe.
Tack vare ett nytt avtal 2023 med Svenska kyrkan kan kapellförsamlingen använda kyrkan flera vardagar. Mässan firas nu även på onsdagar. Ett ekumeniskt samarbete mellan de kristna samfunden i Alingsås pågår också sedan flera år.  

Kapellförsamlingens skyddshelgon S:ta Maria Elisabeth Hesselblad, som återinförde Birgittinorden 1923 i Sverige, firar man årligen den 4 juni antingen i Landskyrkan eller i hennes födelseort Fåglavik. Den 9 april 2000 blev Maria Elisabeth Hesselblad saligförklarad av påven Johannes Paulus II, och den 5 juni 2016 blev hon helgonförklarad av påven Franciskus.

Läs mer här om S:ta Maria Elisabeth Hesselblad.


Hitta hit

S:ta Maria Elisabeth Hesselblads kapellförsamling

Adress:  Landskyrkan, Landskyrkoallén 8, 441 34 Alingsås
Facebook:  https://www.facebook.com/alingsaskatolskaforsamling
Hemsida:  https://hesselblad.se
Kontaktperson:  Maria Ferrer Johansson, 0737-455599


Ordinarie mässtider Alingsås


Söndagar

12.10  Rosenkrans.

13.00  Högmässa.


Måndagar

16.30  Rosenkrans. Alla mysterierna bes: De glädjerika, De smärtorika, De ärorika, Ljusets mysterier.


Tisdagar 

17.00  Korsvägsandakt (under stora fastan – från 20 februari till 26 mars).


Onsdagar 

17.15  Rosenkrans.

18.00  Mässa.


Lördagar

18.00  Ekumenisk vesper och helgmålsbön (första lördagen i månaden). Särskilda datum:


Söndagar (14 januari och därefter varannan söndag)

12.00  Katekesundervisning. Alla barn är välkomna.


 Mässtider Franciskusgården i Jonsered

Se hemsidan:  https://www.paxetbonum.se


Läs mer under Kungörelser och Aktuellt.


Bildresultat för jezu ufam tobie

Alla som kommer in i vår kyrka anförtror sig åt den Barmhärtige Jesus. 


S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered
Bankgiro: 448-5058
Swish: 123 454 36 25