Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

6 söndagen under året, den 17 – 23 februari 2019

_______________________________________________________________________________________________

Söndag 17 februari – 6 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30 med tacksägelse för p. Wojciech Seligas 60-årsjubileum av prästvigningen

Katekesundervisning grupp 1-4, Ungdoms- och vuxengrupp

Kyrkkaffe efter högmässan, tillfälle till samvaro med p. Wojciech Seliga. Alla är välkomna

Mässa på polska 18.00


Tisdag 19 februari

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Onsdag 20 februari

Mässa 12.00 som inleder träff för daglediga; därefter lunch och föredrag.

Tema: Mässans mysterium


Torsdag 21 februari – S. Petrus Damiani, biskop och kyrkolärare

Ingen mässa firas i Angered.


Fredag 22 februari – Den helige aposteln Petrus biskopsstol

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Lördag 23 februari

Rosenkrans 18.00, Söndagsvigiliemässa 18.30


Söndag 24 februari – 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 5-9, Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa på spanska 13.00, Mässa på polska 18.00


 

br. Andrzej Konopka OFMCap, kyrkoherde