Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

Femte Påsksöndagen, den 19 – 25 maj 2019

_______________________________________________________________________________________________

Söndag 19 maj – FEMTE PÅSKSÖNDAGEN

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 5-9, Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa på polska 18.00


Tisdag 21 maj – Den saliga jungfrun Maria, Kyrkans Moder

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30, därefter Pastoralrådets möte


Onsdag 22 maj – S. Rita av Cascia, ordenskvinna

Mässa 08.00


Torsdag 23 maj

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan


Fredag 24 maj

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Lördag 25 maj – S. Maria Magdalena de’ Pazzi, jungfru

Vallfärden till Oskarström. Bussen startar 08.00 från vår kyrka i Angered

Rosenkrans 18.00, Söndagsvigiliemässa 18.30


Söndag 26 maj – SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 1-4, Ungdoms- och vuxengrupp

Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa på spanska 13.00, Mässa på polska 18.00


 

 br. Andrzej Konopka OFMCap, kyrkoherde