Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

 

25 söndagen under året, den 23 – 29 september 2018

_______________________________________________________________________________________________

Söndag 23 september – 25 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 6-9, Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa på spanska 13.00, Mässa på polska 18.00


Tisdag 25 september

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Onsdag 26 september – S. Kosmas och S. Damianus, martyrer

Mässa 08.00, Mässa 18.00, därefter Liturgigruppens möte


Torsdag 27 september – S. Vincent de Paul, präst

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan


Fredag 28 september – S. Venceslaus, martyr

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Lördag 29 september – S. Mikael, S. Gabriel och S. Rafael, ärkeänglar

Rosenkrans 18.00, Söndagsvigiliemässa 18.30


Söndag 30 september – 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 1-4, Ungdoms- och vuxengrupp

Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa i kaldeisk rit 13.30, Mässa på polska 18.00


 

br. Andrzej Konopka OFMCap, kyrkoherde