Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

33 söndagen under året, den 18 – 24 november 2018

_______________________________________________________________________________________________

Söndag 18 november – 33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 6-9, Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa i kaldeisk rit 13.30, Mässa på polska 18.00


Tisdag 20 november

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Onsdag 21 november – Den saliga jungfru Marias tempelgång

Mässa 08.00


Torsdag 22 november – S. Cecilia, jungfru och martyr

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan


Fredag 23 november – S. Clemens I, påve och martyr

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Lördag 24 november

Bibelkurs med diakon Björn Håkonsson 15.00-17.30. Läs mer på nästa sida.

Rosenkrans 18.00, Söndagsvigiliemässa 18.30


Söndag 25 november – KRISTUS KONUNGENS DAG

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 1-4, Ungdoms- och vuxengrupp

Fortsättning Bibelkurs 12.00-13.30. Läs mer på nästa sida.

Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa på spanska 13.00, Mässa på polska 18.00


 

br. Andrzej Konopka OFMCap, kyrkoherde