Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

29 söndagen under året, den 20 – 26 oktober 2019

_______________________________________________________________________________________________

Söndag 20 oktober – 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET –

– S. Paulus av Korset, präst, vår församlings skyddspatron

Missionssöndagen – Kollekt för missionsländerna

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 5-9, Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa på polska 18.00


Tisdag 22 oktober – S. Johannes Paulus II, påve

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30, därefter ekonomirådets möte


Onsdag 23 oktober – S:t Giovanni da Capistrano, präst

Mässa 08.00


Torsdag 24 oktober – S:t Antonius Maria Claret, biskop

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan


Fredag 25 oktober

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Lördag 26 oktober

Rosenkrans 18.00, Söndagsvigiliemässa 18.30


Söndag 27 oktober – 30 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Sommartid slutar

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30 med konfirmationens sakrament

Katekesundervisning grupp 1-4, Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa på spanska 13.00, Mässa på polska 18.00


 

br. Andrzej Konopka OFMCap, kyrkoherde