Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

25 söndagen under året, den 22 – 28 september 2019

_______________________________________________________________________________________________

Söndag 22 september – 25 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 5-9, Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa på spanska 13.00, Mässa på polska 18.00


Måndag 23 september – S. Pio av Pietrelcina, präst

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Tisdag 24 september – Alla Sveriges skyddshelgon

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Onsdag 25 september

Mässa 08.00


Torsdag 26 september – S. Kosmas och S. Damianus, martyrer

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan


Fredag 27 september – S. Vincent de Paul, präst

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Lördag 28 september

Rosenkrans 18.00, Söndagsvigiliemässa 18.30


Söndag 29 september – 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 1-4, Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa på polska 18.00


 

br. Andrzej Konopka OFMCap, kyrkoherde