Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

Andra söndagen i Advent, den 9 – 15 december 2018

_______________________________________________________________________________________________

Söndag 9 december – ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT

Församlingens Adventsreträtt, se program nästa sida

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 1-4, Ungdoms- och vuxengrupp (deltar i reträtten)

Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa på spanska 13.00, Mässa på polska 18.00


Tisdag 11 december – S. Damasus I, påve

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Onsdag 12 december – Den saliga jungfru Maria av Guadalupe

Mässa 08.00


Torsdag 13 december – S. Lucia, jungfru och martyr

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan


Fredag 14 december – S. Johannes av Korset, präst och kyrkolärare

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Lördag 15 december

Mässa på vietnamesiska 16.00, Rosenkrans 18.00, Söndagsvigiliemässa 18.30

Därefter Julkonsert med församlingens missioner och grupper, se nästa sida


Söndag 16 december – TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT – Livets söndag
Kollekt för Livets fond (bg 900-5034, swish 9005034). Hemsida www.respektlivet.nu

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 6-9, Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa i kaldeisk rit 13.30, Mässa på polska 18.00


 

br. Andrzej Konopka OFMCap, kyrkoherde