Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

1 söndagen i fastan, den 18 – 24 februari 2018

_______________________________________________________________________________________________

 

Söndag 18 februari – 1 SÖNDAGEN I FASTAN

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 1-3, Kyrkkaffe efter högmässan  

Katekes för föräldrar med f. Calogero La Loggia efter högmässan. Alla är välkomna.

Mässa i kaldeisk rit 13.30, Mässa på polska 18.00


 

Tisdag 20 februari

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


 

Onsdag 21 februari – S. Petrus Damiani, biskop och kyrkolärare

Mässa 08.00


 

Torsdag 22 februari – Den helige aposteln Petrus biskopsstol

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan


 

Fredag 23 februari – S. Polykarpos, martyr

Begravningsgudstjänst 11.00 för Isolde Stubenrauch i Ljusets kapell, Nolby, Alingsås

Korsvägsandakt kaldeiska missionen 16.30

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30, därefter korsvägsandakt


 

Lördag 24 februari

Rosenkrans 18.00, Söndagsvigiliemässa 18.30


 

Söndag 25 februari  – 2 SÖNDAGEN I FASTAN

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 5-8, Kyrkkaffe efter högmässan  

Katekes för föräldrar med f. Calogero La Loggia efter högmässan. Alla är välkomna.

Mässa på spanska 13.00, Mässa på polska 18.00


 

br. Andrzej Konopka, kyrkoherde