Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

Andra söndagen under året, den 20 – 26 januari 2019

_______________________________________________________________________________________________

Söndag 20 januari – 2 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 1-4, Ungdoms- och vuxengrupp

Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa på polska 18.00


Tisdag 22 januari

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Onsdag 23 januari

Mässa 12.00 som inleder träff för daglediga; därefter lunch och föredrag.

Ekumenisk gudstjänst i Gunnareds kyrka 18.00.


Torsdag 24 januari – S. Francois de Sales, biskop och kyrkolärare

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan


Fredag 25 januari – Den helige aposteln Paulus omvändelse

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Lördag 26 januari – S. Timotheos och S. Titus, biskopar

Rosenkrans 18.00, Söndagsvigiliemässa 18.30


Söndag 27 januari – 3 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 5-9, Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa på spanska 13.00, Mässa på polska 18.00


 

 br. Andrzej Konopka OFMCap, kyrkoherde