Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

 

Fjärde Påsksöndagen, den 22 – 28 april 2018

_______________________________________________________________________________________________

Söndag 22 april – FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN – DEN GODE HERDENS SÖNDAG

Böndag för präst- och ordenskallelser

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 5-8, Kyrkkaffe efter högmässan, Årsmöte

Mässa på spanska 13.00, Mässa på polska 18.00


Tisdag 24 april – S. Fidelis av Sigmaringen, präst och martyr

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Onsdag 25 april – S. Markus, evangelist

Mässa 08.00


Torsdag 26 april

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan


Fredag 27 april

Ingen mässa firas i Angered


Lördag 28 april

Rosenkrans 18.00, Söndagsvigiliemässa 18.30


Söndag 29 april – FEMTE PÅSKSÖNDAGEN

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 1-3, Kyrkkaffe efter högmässan  

Mässa i kaldeisk rit 13.30, Mässa på polska 18.00

Alingsås kapellförsamling: Årsmöte efter högmässan 11.00


 

br. Andrzej Konopka OFMCap, kyrkoherde