Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

33 söndagen under året, den 17 – 23 november 2019

_______________________________________________________________________________________________

Söndag 17 november – 33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 5-9, Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa på polska 18.00


Tisdag 19 november

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Onsdag 20 november

Mässa 08.00


Torsdag 21 november – Den saliga jungfru Marias tempelgång

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan


Fredag 22 november – S. Cecilia, jungfru och martyr

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Lördag 23 november

Rosenkrans 18.00, Söndagsvigiliemässa 18.30


Söndag 24 november – KRISTUS KONUNGENS DAG

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 1-4, Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa på polska 18.00


 

 br. Andrzej Konopka OFMCap, kyrkoherde