Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

2 söndagen i fastan, den 17 – 23 mars 2019

_______________________________________________________________________________________________

Söndag 17 mars – 2 SÖNDAGEN I FASTAN

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 1-4, Ungdoms- och vuxengrupp

Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa på polska 18.00


Tisdag 19 mars – S. Josef, Jungfru Marias brudgum, högtid

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30. Därefter Pastoralrådets möte


Onsdag 20 mars

Mässa 12.00, som inleder Träff för daglediga. Därefter lunch och föredrag


Torsdag 21 mars

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan


Fredag 22 mars

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30. Därefter korsvägsandakt


Lördag 23 mars

Rosenkrans 18.00, Söndagsvigiliemässa 18.30

Utställning i vår församling ordnad av systrarna från Sankta Elisabeths kloster, Vitryssland


Söndag 24 mars – 3 SÖNDAGEN I FASTAN

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 5-9, AUK:s (Angereds Unga Katoliker) årsmöte i sal 5

Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa på spanska 13.00, Mässa på polska 18.00

Utställning i vår församling ordnad av systrarna från Sankta Elisabeths kloster, Vitryssland


 

br. Andrzej Konopka OFMCap, kyrkoherde