Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

 

Pingstdagen, den 20 – 26 maj 2018

_______________________________________________________________________________________________

Söndag 20 maj – PINGSTDAGEN

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 5-8, Kyrkkaffe efter högmässan

Bibelkurs 11.30 med diakon Björn Håkonsson

Mässa i kaldeisk rit 13.30, Mässa på polska 18.00


Måndag 21 maj – Den saliga jungfrun Maria, Kyrkans Moder

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Tisdag 22 maj – S. Rita av Cascia, ordenskvinna

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Onsdag 23 maj

Mässa 08.00


Torsdag 24 maj – Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan


Fredag 25 maj – S. Maria Magdalena de’ Pazzi, jungfru

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30, Bikt 19.00 för barn inför första kommunionen


Lördag 26 maj

Vallfärden till Oskarström. Vi startar 08.00 från vår kyrka i Angered. Läs mer under Aktuellt

Rosenkrans 18.00, Söndagsvigiliemässa 18.30


Söndag 27 maj – HELIGA TREFALDIGHETS DAG

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30 första kommunion

Katekesundervisning grupp 1-3, Kyrkkaffe efter högmässan  

Mässa på spanska 13.00, Mässa på polska 18.00


 

br. Andrzej Konopka OFMCap, kyrkoherde