Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

28 söndagen under året, den 14 – 20 oktober 2018

_______________________________________________________________________________________________

Söndag 14 oktober – 28 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 1-4, Ungdoms- och vuxengrupp (Tema: S:t Franciskus)

Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa på spanska 13.00, Mässa på polska 18.00


Tisdag 16 oktober – S:ta Margareta Maria Alacoque, jungfru

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Onsdag 17 oktober – S:t Ignatius av Antiokia, biskop och martyr

Mässa 08.00


Torsdag 18 oktober – S:t Lukas, evangelist

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan


Fredag 19 oktober – S:t Paulus av Korset, präst – S:t Jerzy Popieluszku, präst och martyr

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Lördag 20 oktober

Mässa på vietnamesiska 16.00, Rosenkrans 18.00, Söndagsvigiliemässa 18.30


Söndag 21 oktober – 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET –
– S:t Paulus av Korset, präst, vår församlings skyddspatron

Missionssöndagen – Kollekt för missionsländerna

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 6-9, Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa i kaldeisk rit 13.30, Mässa på polska 18.00


 

br. Andrzej Konopka OFMCap, kyrkoherde