Kungörelser för veckan

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered 

Andra söndagen i fastan, den 25 februari – 2 mars 2024


Mässans läsningar för veckan kan man läsa här.


Så firar vi fastan 2024

Läs  Biskopens fastemandat  här
och  Biskopens herdabrev  här 


 

Söndag 25 februari – ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN

09.00  Mässa.

10.30  Högmässa. 

Kyrkkaffe. 

Katekesundervisning grupp 6-9. Föräldragrupp – alla är välkomna.

13.00  Mässa på spanska. 

18.00  Mässa på polska. 

ALINGSÅS  13.00 Högmässa. 


Tisdag 27 februari

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa.


Onsdag 28 februari

08.00  Mässa.

ALINGSÅS  18.00 Mässa.


Torsdag 29 februari

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa.

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan.


Fredag 1 mars – Första fredagen i månaden

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa. Därefter korsvägsandakt.


Lördag 2 mars

Vår församlings bönedag för Äktenskap och familj.

18.00  Rosenkrans.

18.30  Söndagsvigiliemässa.


Söndag 3 mars – TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN

09.00  Mässa.

10.30  Högmässa.

Kyrkkaffe.

Katekesundervisning grupp 1-5.

18.00  Mässa på polska.  

ALINGSÅS  13.00 Högmässa.

 


Fredag – söndag den 8 – 10 mars 
Fastereträtt för barn, ungdomar och vuxna

med br. Markus Ohlsson TOR från Franciskusgården, Jonsered. Varmt välkomna. 

Fredagen den 8 mars
18.00   Korsvägsandakt.
18.30   Mässa.
19.30   Enkel måltid, föredrag och samtal för vuxna.     

Lördagen den 9 mars
15.00   Samling i kyrkan för barn och föräldrar.
15.20   Aktiviteter och fika. / Betraktelse för föräldrar i kyrkan.
17.00   Korsvägsandakt för barn.
17.30   Botandakt och bikt, yngre grupper fortsätter med aktiviteter. 
18.00   Rosenkransen.
18.30   Mässa. Bikt.
19.30   Enkel måltid, föredrag och samtal för vuxna.

Söndagen den 10 mars
09.00   Mässa.
10.30   Högmässa.
13.00   Högmässa i Alingsås.

 


Tillfälle till bikt
Före mässorna, samt under tillbedjan på torsdagar och första fredagen i månaden. 
Man kan dessutom alltid kontakta någon av prästerna och komma överens om en tid för bikt.


Sakramental tillbedjan: 
Torsdagar efter kvällsmässan – då man också ber Barmhärtighetens rosenkrans – samt första fredagen i månaden efter kvällsmässan (fredagar i fastetiden i stället korsvägsandakt). 
Första torsdagen i månaden ber vi för kallelser till prästämbetet och ordenslivet.


Rosenkransbön
Rosenkransen bes gemensamt lördagar kl. 18.00, samt en halvtimme före vardagskvällsmässan.


Läs mer under Aktuellt.


 

Kollekt via swish 
Vi är mycket tacksamma för gåvor och kollekt via swish: 123 454 36 25. Skriv: Kollekt. 
Bidrag till församlingens elkostnader kan också swishas. Skriv: Elkostnader. 
Tack för hjälpen! 


Handlingsplan vid incident 
Vår församling har en handlingsplan som används om en incident skulle inträffa i kyrkan, under Mässan eller annan gudstjänst, eller i kyrkans övriga lokaler. Där uppmanas man ringa 112 då hjälp behövs. 
Se anslagstavlan i kapprummet för mer information. 
På vårt katolska stifts hemsida kan man också läsa om Säkerheten i våra församlingar


Bildresultat för jezu ufam tobie

Alla som kommer in i vår kyrka anförtror sig åt den Barmhärtige Jesus. 


S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered
Bankgiro: 448-5058
Swish: 123 454 36 25