Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

Andra söndagen i Advent, den 8 – 14 december 2019

_______________________________________________________________________________________________

Söndag 8 december – ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 1-4, Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa i kaldeisk rit 13.30, Mässa på polska 18.00


Måndag 9 december – Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet, högtid

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Tisdag 10 december

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Onsdag 11 december – S. Damasus I, påve

Mässa 08.00


Torsdag 12 december – Den saliga jungfru Maria av Guadalupe

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan


Fredag 13 december – S. Lucia, jungfru och martyr

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Lördag 14 december – S. Johannes av Korset, präst och kyrkolärare

Mässa på vietnamesiska 16.00, Rosenkrans 18.00, Söndagsvigiliemässa 18.30


Söndag 15 december – TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT – Livets söndag

Kollekt för Livets fond (bg 900-5034, swish 900 5034)

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 5-9, Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa i kaldeisk rit 13.30, Mässa på polska 18.00


br. Andrzej Konopka OFMCap, kyrkoherde