Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

 

19 söndagen under året, den 12 – 18 augusti 2018

_______________________________________________________________________________________________

Söndag 12 augusti – 19 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Mässa på polska 18.00


Tisdag 14 augusti – S. Maximilian Kolbe, präst och martyr

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Onsdag 15 augusti – Jungfru Marias upptagning till himlen, högtid

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Torsdag 16 augusti – S. Brynolf av Skara, biskop

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan


Fredag 17 augusti

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Lördag 18 augusti

Mässa på vietnamesiska 16.00

Rosenkrans 18.00, Söndagsvigiliemässa 18.30


Söndag 19 augusti – 20 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Mässa i kaldeisk rit 12.30, Mässa på polska 18.00


 

br. Andrzej Konopka OFMCap, kyrkoherde