Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

 

5 söndagen i fastan, den 18 – 24 mars 2018

_______________________________________________________________________________________________

 

Söndag 18 mars – 5 SÖNDAGEN I FASTAN

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 1-3, Kyrkkaffe efter högmässan  

Mässa i kaldeisk rit 13.30, Mässa på polska 18.00

 


 

Måndag 19 mars – S. Josef, Jungfru Marias brudgum, högtid

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

 


 

Tisdag 20 mars

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

 


 

Onsdag 21 mars

Mässa 12.00 som inleder träff för daglediga, därefter lunch och föredrag

Mässa 18.00, därefter Pastoralrådets möte

 


 

Torsdag 22 mars

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan

 


 

Fredag 23 mars

Korsvägsandakt kaldeiska missionen 16.30

Korsvägsandakt 18.00 (obs. tiden), Mässa 18.30, därefter film om Martin Luther och reformationen. Läs mer på anslagstavlan.

 


 

Lördag 24 mars

Rosenkrans 18.00, Söndagsvigiliemässa 18.30

 


 

Söndag 25 mars – PALMSÖNDAGEN – PASSIONSSÖNDAGEN

Kollekten samlas till Stiftets fasteoffer (Aleppo)

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30 med palmprocession

Katekesundervisning grupp 5-8, Kyrkkaffe efter högmässan

AUK:s (Angereds Unga Katoliker) årsmöte efter högmässan

Mässa på spanska 13.00, Mässa i kaldeisk rit 13.30, Mässa på polska 18.00

 


 

br. Andrzej Konopka, kyrkoherde