Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered 

Sommaren 2024  

 


Mässans läsningar för veckan kan man läsa här.


 

Söndagar

09.00  Mässa.

10.30  Högmässa.

Inget kyrkkaffe under sommaren.

18.00  Mässa på polska.

ALINGSÅS:  13.00 Högmässa.


Tisdagar

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa.


Onsdagar

08.00  Mässa.


Torsdagar

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa.

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan.


Fredagar

18.00  Rosenkrans.

18.30  Mässa.


Lördagar

18.00  Rosenkrans.

18.30  Söndagsvigiliemässa.Särskilda datum: 

Lördag 29 juni: S:t Petrus och S:t Paulus, apostlar, högtid. Mässa kl. 18.30.

Fredag 2 augusti: Portiuncula, fest. Mässa kl. 18.30. Möjlighet till fullkomlig avlat under de vanliga villkoren (bikt, kommunion, bön i den helige faderns intention).

Torsdag 15 augusti: Jungfru Marias upptagning till himlen, högtid. Mässa kl. 18.30.

Vår församlings bönedagar för Äktenskap och familj: Tisdag 2 juli och fredag 2 augusti.

Första torsdagen och fredagen i månaden: Torsdag 4 juli och fredag 5 juli, torsdag 1 augusti och fredag 2 augusti. Sakramental tillbedjan efter mässan kl. 18.30.Vi kommer ihåg söndagsmässan, också under sommartiden, 
 var vi än befinner oss och vilket språk det än gäller. 
 Alla våra församlingsmedlemmar önskas en riktigt god och glad sommar, 
så att vi kan vila upp oss efter det långa arbetsåret.

 


Tillfälle till bikt 
Före mässorna, samt under tillbedjan på torsdagar och första fredagen i månaden. 
Man kan dessutom alltid kontakta någon av prästerna och komma överens om en tid för bikt.


Sakramental tillbedjan
Torsdagar efter kvällsmässan – då man också ber Barmhärtighetens rosenkrans – samt första fredagen i månaden efter kvällsmässan.
Första torsdagen i månaden ber vi för kallelser till prästämbetet och ordenslivet.


Rosenkransbön
Rosenkransen bes gemensamt lördagar kl. 18.00, samt en halvtimme före vardagskvällsmässan.


 

Kollekt via swish 
Vi är mycket tacksamma för gåvor och kollekt via swish: 123 454 36 25. Skriv: Kollekt. 
Bidrag till församlingens elkostnader kan också swishas. Skriv: Elkostnader. 
Tack för hjälpen! 

 


Bildresultat för jezu ufam tobie

Alla som kommer in i vår kyrka anförtror sig åt den Barmhärtige Jesus. 


S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered
Bankgiro: 448-5058
Swish: 123 454 36 25