Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

3 söndagen under året, den 21 – 27 januari 2018

________________________________________________________________________________________________

 

Söndag 21 januari – 3 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30, Ekumenisk gudstjänst 16.00

Katekesundervisning grupp 1-4, Kyrkkaffe efter högmässan  

Mässa i kaldeisk rit 13.30, Mässa på polska 18.00


 

Tisdag 23 januari

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


 

Onsdag 24 januari – S. Francois de Sales, biskop och kyrkolärare

Mässa 12.00 som inleder träff för daglediga; därefter film och lunch

Mässa 18.00, Pastoralrådets möte efter mässan


 

Torsdag 25 januari – Den helige aposteln Paulus omvändelse

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan


 

Fredag 26 januari – S. Timotheos och S. Titus, biskopar

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


 

Lördag 27 januari

Rosenkrans 18.00, Söndagsvigiliemässa 18.30


 

Söndag 28 januari  – 4 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 5-9, Kyrkkaffe efter högmässan  

Mässa på spanska 13.00, Mässa på polska 18.00


 

br. Andrzej Konopka, kyrkoherde