Kungörelser

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

Andra söndagen under året, den 19 – 25 januari 2020

_______________________________________________________________________________________________

Söndag 19 januari – 2 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 1-4, Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa syrianska missionen 13.30, Mässa på polska 18.00


Tisdag 21 januari – S. Agnes, jungfru och martyr

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Onsdag 22 januari – S. Vincentius av Saragossa, diakon och martyr

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30, därefter kateketernas möte


Torsdag 23 januari

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30

Den Gudomliga Barmhärtighetens andakt efter kvällsmässan. Sakramental tillbedjan


Fredag 24 januari – S. Francois de Sales, biskop och kyrkolärare

Rosenkrans 18.00, Mässa 18.30


Lördag 25 januari – Den helige aposteln Paulus omvändelse

Rosenkrans 18.00, Söndagsvigiliemässa 18.30


Söndag 26 januari – 3 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Mässa 09.00, Rosenkrans 10.00, Högmässa 10.30

Katekesundervisning grupp 5-9, Kyrkkaffe efter högmässan

Mässa på spanska 13.00, Mässa på polska 18.00


br. Andrzej Konopka OFMCap, kyrkoherde