AUK

Angereds Unga Katoliker

AUK, Angereds Unga Katoliker, som grundades den 26 januari 1985, är församlingens ungdomsförening med egna stadgar. Den är en lokalavdelning av SUK, Sveriges Unga Katoliker. AUK har styrelsemöte vid behov, då man gemensamt fattar viktiga beslut.

Man har även verksamhet i form av filmkvällar, temadag, deltagande i skidläger m.m.

Barnen i undervisningsgrupperna, samt ministranter och äldre ungdomar som är engagerade i församlingen, är medlemmar i AUK.

Sveriges Unga Katoliker