Aktuellt

Så firar vi fastan 2019

Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella. Medan kroppen fastar får själen näring. Fastan uttrycker också vår solidaritet med hungrande människor i världen. Det finns många sätt att markera fastetiden. Man kan exempelvis avstå från sötsaker, tobak, alkohol, kaffe, biobesök och annan underhållning eller alltför mycket tv-tittande, dataspelande och internetsurfande. Varje fredag kan bli till en åminnelse av Herrens lidande och död. Den av kyrkan föreskrivna botgöringen fullgörs också genom att det religiösa livet intensifieras, till exempel genom att man

– ägnar särskild uppmärksamhet åt familjens gemensamma böneliv

– deltar i den heliga mässan, sakramentstillbedjan eller korsvägsandakten

– visar sjuka, fattiga, gamla och ensamma särskild värme och kärlek.

Var och en kan själv välja den form av bot som han eller hon vill göra under vanliga fredagar. Den behöver inte alltid vara densamma. Man begår inte någon synd om man någon fredag inte fullgör sin botplikt. Men att allvarligt föresätta sig att på något sätt göra bot är en viktig plikt för var och en.

Faste- och abstinensdagar

Numera är det endast askonsdag och långfredag som är obligatoriska faste- och abstinensdagar (can. 1251). På dessa dagar äter vi högst ett mål mat och avstår helt från kött. Detta gäller inte sjuka, personer som har tungt arbete och barn under uppväxtåren. Den som påbörjat sitt sextionde levnadsår behöver inte längre fasta. På fredagarna under fastan ska alla som fyllt 14 år fullgöra den botgöring som kyrkan föreskriver. Detta kan ske genom att till exempel:

– avstå från kött, eller någonting annat som tillhör matbordet

– avstå från alkohol, rökning eller någon annan njutning

– begränsa måltiderna, äta mindre.

Pengar man på så sätt sparar kan man istället skänka åt nödlidande.

Det är möjligt att under hela fastan och påsken skänka en gåva direkt till Caritas Sveriges 90-konto: biståndskonto bg 900-4789; eller swisha till 900 4789. Märk din gåva ”Fasteinsamlingen”.

Påskkommunion och -bikt

Att vi får gå till påskkommunion och bikt är en stor nåd. Påsktiden påminner oss om detta. Påskplikten omfattar påskkommunionen, som är och förblir obligatorisk för varje katolik som mottagit sin första kommunion. Förpliktelsen till årlig bikt gäller i strikt mening endast dem som begått svåra synder.

Eftersom vi lever i ett land med stora avstånd är tiden för påskbikt utsträckt till 14 veckor, från och med första söndagen i fastan den 10 mars till och med heliga Trefaldighetsdagen den 16 juni 2019. Det är angeläget att prästerna erbjuder många tillfällen till bikt. Det är också önskvärt att de troende som vill får möjlighet att bikta för en präst som förstår deras modersmål.

Kardinal Anders Arborelius OCD 


Korsvägsandakten

firas varje fredag efter kvällsmässan under hela stora fastan.
Varmt välkomna till denna vackra meditativa bön.


Pastoralt besök i församlingen

Familjer som vill ha besök av prästerna för att välsigna hemmen, får gärna ta ett blad som finns i vapenhuset och lämna det till oss med ifyllda kontaktuppgifter och önskat datum för ett besök.


Onsdag 20 mars

Träff för daglediga

Vi inleder kl. 12.00 med den heliga Mässan. Därefter lunch och föredrag.
Tema: ”Några martyrer som betytt mycket i mitt kristna liv.”


Lördag – söndag den 23-24 mars

Utställning i vår församling ordnad av systrarna från Sankta Elisabeths kloster, Vitryssland

 Alla insamlade medel kommer att hjälpa föräldralösa, hemlösa, ensamma och sjuka människor.


Äktenskapsskola

Äktenskapsskolan, förberedelse för äktenskapets sakrament,
äger rum på Johannesgården, Trollbärsvägen 16, Tynnered.
Första träffen är den 25 mars kl. 18.30. Anmälan till info@johannesgården.net

För mer information, tala med diakon Daniel Pauchard, tel. 0708-962735.


Fredag – söndag 29-31 mars

Fastereträtt med diakon Göran Fäldt

Tema: Äktenskapet och familjen.
Detaljerat program kommer senare.