Aktuellt

Ungdomssynoden i oktober 2018

I oktober 2018 kommer ungdomarna att stå i centrum för synoden av alla världens katolska biskopar i Vatikanen. Efter de tidigare biskopssynoderna om äktenskap och familj är temat denna gång ”Ungdomarna, tron och kallelse-avgörandet”. Nedan kan du ladda hem förberedelsedokument och läsa mer om ungdomssynoden:

Ungdomarna, tron och kallelse-avgörande 1 >

Ungdomarna, tron och kallelse-avgörande 2 >

Ungdomssynoden diskuteras också på Facebook >

Vatikanen har tagit fram en särskild hemsida där man har samlat information om den kommande biskopssynoden: http://www.synod2018.va/content/synod2018/en.html


Världsungdomsdagarna i Panama

Den 14-30 januari 2019 hålls världsungdomsdagar i Panama. Här kan du ladda hem en anmälningsblankett och få mer information om resan:

Ladda ner anmälningsblankett >


Kurs i katolsk tro för konvertiter

började söndagen den 11 februari efter högmässan. Kursen vänder sig till dem som skall konvertera till den katolska tron. Kursen fortsätter följande söndagar:  25/3, 8/4, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 3/6.


Korsvägsandakten

firas varje fredag efter kvällsmässan under hela stora fastan (men fredag 23 mars före mässan, kl. 18.00). Varmt välkomna till denna vackra meditativa bön.


Onsdag 21 mars – Träff för daglediga

Vi inleder kl. 12.00 med den heliga mässan. Därefter lunch och föredrag.

Tema: Varför har vi helgon?


Fredag 23 mars – Film om Martin Luther och reformationen

Vi börjar med korsvägsandakt kl. 18.00 (obs. tiden), därefter den heliga mässan.

Efter mässan visas filmen ”Luther och den protestantiska revolutionen”. Utan kostnad – föranmälan görs på braunmovies.com. Regissören Grzegorz Braun kommer att närvara och det blir tillfälle till dialog. Mer information finns på anslagstavlan.


Långfredag 30 mars – Påskafton 31 mars – 24 timmar för Herren

Sakramental tillbedjan Långfredag – Påskafton kl. 09.00 – 09.00. Möjlighet till bikt.

De som vill vara med ombes att skriva sig på listan i vapenhuset.


Pastoralt besök i församlingen

Familjer som vill ha besök av prästerna för att välsigna hemmen, får gärna ta ett blad som finns i vapenhuset och lämna det till oss med ifyllda kontaktuppgifter och önskat datum för ett besök.


 

MÄSSTIDER

Stilla veckan och påsken 2018

 

ANGERED

 

25 mars  – Palmsöndagen 

Mässa 09.00, Högmässa 10.30 med palmvigning och procession.

Mässa på spanska 13.00, Mässa i kaldeisk rit 13.30, Mässa på polska 18.00.


28 mars  – Onsdagen i Stilla veckan

Mässa 18.30, botandakt och bikt.


29 mars  – Skärtorsdagen

Mässa i kaldeisk rit 16.30.

Mässa 18.30, därefter vaka. Kyrkan är öppen fram till midnatt.


30 mars  – Långfredagen   

Tillbedjan 09.00, Liturgi 15.00 – Herrens lidande och död.

Därefter vaka fram till 09.00 på Påskafton.


31 mars  – Påskafton

Matvälsignelse på polska 09.30, 11.00.

Matvälsignelse på svenska 15.00. Möjlighet till bikt.

Påskvaka 21.00 – Herrens uppståndelse.


1 april  – Påskdagen   

Mässa 09.00, Högmässa 10.30.

Mässa på polska 18.00.


2 april  – Annandag Påsk   

Högmässa 10.30.

Mässa på polska 18.00.


Påskoktaven   

Tisdag – lördag, den heliga mässan 18.30.


 

ALINGSÅS  (Landskyrkan)

 

25 mars  – Palmsöndagen 

Högmässa 11.00, möjlighet till bikt efter mässan.


28 mars  – Onsdagen i Stilla veckan

Mässa 11.00.


29 mars  – Skärtorsdagen

Mässa 11.00.


1 april  – Påskdagen   

Högmässa 11.00.


2 april  – Annandag Påsk   

Högmässa 11.00.


 

Novena till Guds Barmhärtighet  (Angered)

 

30 mars  – Långfredagen   efter liturgin Barmhärtighetens novena och bönevaka.

31 mars  – Påskafton   Barmhärtighetens novena 20.00.

1 april  – Påskdagen   Barmhärtighetens novena 10.15.

2 april  – Annandag Påsk   Barmhärtighetens novena 10.15.

Påskoktaven   Tisdag – fredag, Barmhärtighetens novena efter kvällsmässan.

Lördag, före mässan, 18.15.

 


 Så firar vi fastan 2018

Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med honom. Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella. Medan kroppen fastar får själen näring. Fastan uttrycker också vår solidaritet med hungrande människor i världen. Det finns många sätt att markera fastetiden. Man kan exempelvis avstå från sötsaker, tobak, alkohol, kaffe, biobesök och annan underhållning eller alltför mycket tv-tittande, dataspelande och internetsurfande. Varje fredag kan bli till en åminnelse av Herrens lidande och död. Den av kyrkan föreskrivna botgöringen fullgörs också genom att det religiösa livet intensifieras, till exempel genom att man

– ägnar särskild uppmärksamhet åt familjens gemensamma böneliv

– deltar i den heliga mässan, sakramentstillbedjan eller korsvägsandakten

– visar sjuka, fattiga, gamla och ensamma särskild värme och kärlek.

Var och en kan själv välja den form av bot som han eller hon vill göra under vanliga fredagar. Den behöver inte alltid vara densamma. Man begår inte någon synd om man någon fredag inte fullgör sin botplikt. Men att allvarligt föresätta sig att på något sätt göra bot är en viktig plikt för var och en.

Faste och abstinensdagar

Numera är det endast askonsdag och långfredag som är obligatoriska faste- och abstinensdagar (can. 1251). På dessa dagar äter vi högst ett mål mat och avstår helt från kött. Detta gäller inte sjuka, personer som har tungt arbete och barn under uppväxtåren. Den som påbörjat sitt sextionde levnadsår behöver inte längre fasta. På fredagarna under fastan ska alla som fyllt 14 år fullgöra den botgöring som kyrkan föreskriver. Detta kan ske genom att till exempel:

– avstå från kött, eller någonting annat som tillhör matbordet

– avstå från alkohol, rökning eller någon annan njutning

– begränsa måltiderna, äta mindre.

Pengar man på så sätt sparar kan man istället skänka åt nödlidande.

Fasteoffret

Informationsbrev om fasteinsamlingen 2018 och affischer har nu gått ut till alla församlingar i vårt katolska stift och till alla fasta gåvogivare. Caritas Sverige skickar ut information om de länder dit de insamlade medlen kommer att skickas efter påsk i år. Stiftets fasteoffer kommer som vanligt att tas i våra församlingar under mässorna på Palmsöndagen som i år infaller den 25 mars. Det är också möjligt att under hela fastan och påsken skänka en gåva direkt till Caritas Sveriges biståndskonto, bankgiro 900-4789. Märk din gåva ”Fastan 2018”

Påskkommunion och bikt

Att vi får gå till påskkommunion och bikt är en stor nåd. Påsktiden påminner oss om detta. Påskplikten omfattar påskkommunionen, som är och förblir obligatorisk för varje katolik som mottagit sin första kommunion. Förpliktelsen till årlig bikt gäller i strikt mening endast dem som begått svåra synder. Eftersom vi lever i ett land med stora avstånd är tiden för påskbikt utsträckt till 14 veckor, från och med första söndagen i fastan den 18 februari till och med heliga Trefaldighets dag den 27 maj 2018. Det är angeläget att prästerna erbjuder många tillfällen till bikt. Det är också önskvärt att de troende som vill får möjlighet att bikta för en präst som förstår deras modersmål.

Prenumeration av katolska tidskrifter

Om man vill intensifiera sitt kristna liv är det viktigt att även hålla sig informerad om vad som händer i kyrkan – både här i Sverige och i den stora världen. Därför rekommenderar jag i detta sammanhang alla att prenumerera på de katolska tidskrifterna Katolskt magasin, Signum och Karmel samt att läsa församlingsmeddelanden och församlingsblad. Till sist vill jag tacka alla som genom kyrkoavgiften eller på annat sätt har understött kyrkan och hennes verksamhet.

Kardinal Anders Arborelius OCD