Aktuellt

Pastoralt besök i församlingen

Familjer som vill ha besök av prästerna för att välsigna hemmen, får gärna ta ett blad som finns i vapenhuset och lämna det till oss med ifyllda kontaktuppgifter och önskat datum för ett besök.


Söndag 20 oktober

Avtackning av br. Robert Zuczkowski i samband med högmässan.
Han börjar sitt sabbatsår den 1 november. Vi tackar honom för hans arbete inom församlingarna och kapucinbrödernas kommuniteter, och önskar honom en inspirerande tid och Guds välsignelse. Det blir tillfälle till samvaro med br. Robert vid kyrkkaffet efter högmässan.

Därefter är alla ungdomar välkomna till gemensamt planeringsmöte.


Lördag och söndag 2 och 3 november

Lördagen och söndagen den 2 och 3 november hålls val till pastoralråd och ekonomiråd i vår församling. Kandidaterna kommer att presenteras med foto och namn i vapenhuset. Röstsedel kan även lämnas i expeditionen, eller skickas med posten. Alla röster måste dock vara framme i expeditionen senast den 3 november.
Kandidat kan vara ”varje konfirmerad församlingsmedlem som är registrerad i Stiftets medlemsregister och som senast sista valdagen har fyllt arton år, samt som lever i uppriktig trohet mot vad Kyrkan lär, har erforderlig kompetens och regelbundet deltar i församlingens liv” (§ 3.1 i Valordning för Stockholms katolska stift).