Aktuellt

November månad – Bön för de avlidna

En fullkomlig avlat för själarna i skärselden kan erhållas: (1) då man andaktsfullt besöker en kyrkogård mellan den 1 och 8 november och ber för de avlidna; (2) då man på Alla Själars dag (eller påföljande söndag eller på Alla Helgons dag) besöker en kyrka där man reciterar Herrens bön och Trosbekännelsen (Pater noster et Credo).

En partiell avlat för själarna i skärselden kan erhållas: (1) då man andaktsfullt besöker en kyrkogård eller ber för de avlidna; (2) då man i tidegärden (psalteriet, officiet, breviariet) ber laudes eller vesper för de avlidna, eller ber invokationen ”Herre, ge dem den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för dem” (Enchiridion indulgentiarum, ed. 1999, concessio 29). Mer om det som den Katolska kyrkan lär om avlat kan vi läsa på anslagstavlan och på församlingens hemsida, www.stpaulus.se

På bladen i vapenhuset kan man skriva namnen på de avlidna för vilka vi skall fira mässan.


Pastoralt besök i församlingen

Familjer som vill ha besök av prästerna för att välsigna hemmen, får gärna ta ett blad som finns i vapenhuset och lämna det till oss med ifyllda kontaktuppgifter och önskat datum för ett besök.


December månad – Karitativa aktiviteter (julgåvor)

Vi vill veta hur många familjer i vår församling som behöver hjälp med mat och annat inför julen. Vi planerar att samla in gåvor (mat, godis, hygienartiklar). Kontakta pastorsexpeditionen (tfn 031-3301000) eller prästerna för att lämna information och gåvor.