Aktuellt

 

Hjälp till Ukrainas folk       Alla bilder

Den civila infrastrukturen i Ukraina är totalt förstörd av Ryssland i många delar av landet. Många städer och samhällen är utan energiförsörjning, vilket innebär att människor är utan värme. Därför finns ett stort behov av sovsäckar, liggunderlag, varma/termo filtar. 
Obs! Tyvärr kan vi inte längre ta emot kläder.

Jag (Anna) och min syster Eva har kontakt med en läkare som vi känner, som befinner sig i de mest drabbade områdena och han ber om mat till små barn, välling, blöjor för barn och vuxna, medicin för barn och vuxna, såsom febernedsättande (i tabletter och flytande form).

Det efterfrågas färdiglagad mat på burk till vuxna, såsom gulaschsoppa och andra soppor, och all konserverad mat.

Om du har möjlighet att skänka något av detta, kontakta:
Anna Afolter, 0737-822123, i S:t Paulus av Korset församling i Angered.
Man kan även swisha: Swish 0737-822123. Skriv: Ukraina. 

Vi alla ukrainare befinner oss i en väldigt svår situation och det spelar ingen roll i vilken del av världen vi är. Vi jobbar på alla möjliga sätt i hela världen och försöker hjälpa vårt land med allt som behövs. Tack för er hjälp och omtanke, men först och främst tackar jag er för era böner för mitt land. 

Lovad vare Jesus Kristus! 


 

All Souls' Day: Christian Origin, Traditions and Prayer


November månad – Bön för de avlidna

En fullständig avlat för själarna i skärselden kan erhållas (efter bikt, kommunion, bön för påvens intentioner, uppriktig vilja att undvika all synd): (1) då man andaktsfullt besöker en kyrkogård varje dag mellan den 1 och 8 november och ber för de avlidna; (2) då man på Alla själars dag (eller påföljande söndag eller på Alla Helgons dag) besöker en kyrka och ber Fader vår och Trosbekännelsen för de avlidna.

En partiell avlat för själarna i skärselden kan erhållas: (1) då man andaktsfullt besöker en kyrkogård eller ber för de avlidna; (2) då man i tidegärden (psalteriet, officiet, breviariet) ber laudes eller vesper för de avlidna, eller ber invokationen ”Herre, ge dem den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för dem” (Ur Enchiridion indulgentiarum, ed. 1999, nr 29). 

På bladen i vapenhuset kan man skriva namnen på de avlidna för vilka vi skall fira mässan. Om avlat

Vi vet alla av erfarenhet att man inte kan återställa ett brutet förtroende bara genom att säga ”förlåt”. Visserligen blir man kanske förlåten, men den kärlekslösa handlingens konsekvenser kvarstår. Förhållandet är stört. På samma sätt är det i det andliga livet: om vi uppriktigt ångrar det onda vi gjort kan vi vara säkra på att bli förlåtna av Gud, som skänker sin barmhärtighet utan att mäta och väga, men våra felsteg medför alltid konsekvenser för oss själva och den familj vi tillhör, d.v.s. Kyrkan. Avlat är inte detsamma som syndernas förlåtelse. Avlaten innebär att vår andliga familj, Kyrkan, under hänvisning till Kristus och helgonen, träder i vårt ställe och tar på sig de konsekvenser som våra förlåtna felsteg för med sig. Kristus och våra medmänniskor bär oss. Denna familjegemenskap fungerar visserligen oupphörligt och omätbart hela tiden som vi inte medvetet brutit med vår andliga familj. Men vi människor behöver något konkret att ta fasta på för att riktigt fatta den andliga verkligheten. Därför rekommenderar Kyrkan att vi gör något påtagligt för att visa vår uppriktiga vilja att ta ansvar för våra handlingar. Kyrkan försäkrar då att vi befrias från följderna av de synder som redan blivit förlåtna.

Avlaten är inte något surrogat för hjärtats omvändelse utan en konkret påminnelse om att vi som kristna lever i de heligas gemenskap och inte ensamma inför Gud. Denna gemenskap omfattar också de avlidna. ”Lider en kroppsdel, så lider också alla andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den” (1 Kor 12:26-27).

Ur OremusAvlaten i dag

Den katolik som har ångrat sina synder och fått förlåtelse för dem i biktens sakrament kan genom kyrkans förmedling få avlat, det vill säga efterskänkande av syndens konsekvenser i denna världen och den kommande. Förutsättningen är att man gör någonting som visar ens uppriktighet. Avlaten kan vara antingen partiell eller fullkomlig (plenaravlat, vilken förutsätter bikt, kommunion och bön för påvens intentioner, samt den uppriktiga viljan att undvika också den minsta synd). 

Partiell avlat får:

 • den som i sitt dagliga arbete eller i livets vedermödor ödmjukt lyfter sin själ till Gud med en kort muntlig eller ordlös bön
 • den som, inspirerad av sin kristna tro, ger något av sig själv, sitt arbete, sin tid eller sina tillgångar för att hjälpa medmänniskor i nöd
 • den som i botens anda frivilligt avstår från något som är tillåtet och angenämt
 • den som i det dagliga livet avlägger ett frivilligt och frimodigt vittnesbörd om tron

Fullkomlig avlat får (efter bikt, kommunion, bön för påvens intentioner och med den uppriktiga viljan att undvika all synd):

 • den som besöker det allraheligaste Sakramentet och tillbringar minst en halvtimme i tillbedjan
 • den som uppmärksamt och aktivt deltar i en sakramentsprocession
 • den som under minst en halvtimme läser eller lyssnar till den heliga Skrift med vördnad för Guds ord (lectio divina)
 • den som deltar i en reträtt som varar tre hela dagar
 • den som deltar i korsvägsandakten i kyrkan
 • den som på Långfredagen uppmärksamt deltar i liturgin och korshyllningen
 • den som under påsknattens gudstjänst förnyar sina doplöften
 • den som uppmärksamt och tillsammans med andra ber fem dekader av rosenkransen i kyrkan, familjen, ordensgemenskapen eller vid en annan samling
 • den som under veckan 1-8 november besöker kyrkogården varje dag och ber för de avlidna
 • den som på Alla själars dag besöker kyrkan och ber Fader vår och Trosbekännelsen för de avlidna 

Dessa bestämmelser är hämtade ur Enchiridium indulgentiarum, fjärde upplagan 16 juli 1999, där den fullständiga förteckningen finns. 


 

Val till råden i församlingen  

Förra helgen, den 18-19 november, hölls val till pastoralråd och ekonomiråd i vår församling. Resultatet presenteras på anslagstavlan. Vi tackar alla kandidater som ville ställa upp och önskar dem Guds välsignelse. Tack också till alla som engagerat sig och röstat i valet. 


 

Så här ser det fina vykortet ut - skapat av hjärtan ritade av barn och ungdomar.

Caritas Adventsinsamling 2023

Första söndagen i Advent den 3 december startar stiftets Adventsinsamling 2023, till förmån för Caritas arbete med flyktingbarn och kvinnor i Afrikas horn. Vi börjar redan i dag den 26 november efter högmässan, då barnen delar ut vykort med egentillverkade hjärtan av barn/ungdomar i församlingarna och missionerna. Ett av hjärtana på kortet (längst ner till höger) är ritat av barn i vår församling.

Caritas Sverige: bg 900-4789, swish 900 4789. Märk din gåva Advent 2023. Tack för hjälpen!


 

Söndag 10 december – S:t Nicolaus kommer till barnen

S:t Nicolaus minnesdag firas den 6 december, och det är viktigt att vi lär oss att efter hans exempel hjälpa varandra. Som en tradition inbjuder vi alla barn att komma till högmässan – söndagen den 10 december kl. 10.30 – och att efteråt träffa S:t Nicolaus i cafeterian.

Alla barn är hjärtligt välkomna.
Välkommen till katekesundervisningen! 

Vi ses i högmässan kl. 10.30 på söndagarna och fortsätter med undervisningen efter högmässan. Läs mer under Kungörelser och Undervisning

Till katekesundervisningen behöver vi fler nya kateketer och hjälpkateketer. Alla som känner sig kallade att engagera sig för kyrkans bästa är hjärtligt välkomna att kontakta oss präster. Kyrkkaffet på söndagarna

Vi ber dem som vill ta hand om kyrkkaffet någon söndag under terminen att skriva sig på listan i vapenhuset. 
Tänk på att det är allas ansvar – stort tack till alla som engagerar sig! 


 

 

Biskopssynoden i Rom – den sammanfattande rapporten från biskopssynoden är klar

Nu är den sammanfattande rapporten från biskopssynoden om synodalitet publicerad. Den publicerades sent på lördag eftermiddag den 28 oktober och finns i sin helhet än så länge bara på italienska. Så småningom kommer översättningar till fler språk. 

Den synodala processen startade i oktober 2021 och avslutas med en biskopssynod som äger rum i Vatikanen i oktober 2023 och 2024. 


Respekt

Respekt är en katolsk rörelse i vårt stift, som arbetar för att främja det mänskliga livets okränkbarhet från konception till naturlig död. Genom att aktivt delta i samhällsdebatter om aktuella frågor där människovärdet står på spel, står Respekt upp för kyrkans människosyn och värnandet om allas rätt till liv. Nyhetsbrev på e-post varje vecka med viktiga, aktuella artiklar får man gratis genom anmälan på Respekts hemsida eller på telefon 08-50557686.

Livets fond

Livets fond stöder ändamål i Sverige som främjar respekten för människolivet – ideella föreningar, församlingar och organisationer som arbetar för ofödda, äldre, funktionsnedsatta, föräldralösa barn och utsatta familjer. 

Stöd Livets fond:  Bankgiro 900-5034, Swish 900 5034


 

Information från
Katolska skolan av Notre Dame

Läs mer under Undervisning.
Eller gå in på länken: https://www.katolska.seHandlingsplan vid incident 

Vår församling har en handlingsplan som används om en incident skulle inträffa i kyrkan, under Mässan eller annan gudstjänst, eller i kyrkans övriga lokaler. Där uppmanas man ringa 112 då hjälp behövs. 
Se anslagstavlan i kapprummet för mer information. 

På vårt katolska stifts hemsida kan man också läsa om Säkerheten i våra församlingar

 


Bildresultat för jezu ufam tobie

Alla som kommer in i vår kyrka anförtror sig åt den Barmhärtige Jesus. 

 

S:t Paulus av Korset katolska församling i Angered

Titteridammstigen 4, 424 68 Angered
Tfn: 031-3301000
www.stpaulus.se
E-post: angered@katolskakyrkan.se
Bankgiro: 448-5058
Swish: 123 454 36 25