Aktuellt

Söndag 8 december – S:t Nicolaus

S:t Nicolaus kommer till barnen efter högmässan kl. 10.30.


Söndag 15 december – Tredje söndagen i Advent – Livets söndag

Stiftskollekten denna dag går till Livets fond, som hjälper de svagaste och mest utsatta. Respekt, katolsk rörelse för livet, har valt denna söndag som Livets söndag för att påminna om livet som Guds gåva. Respekt vill värna om livets okränkbarhet från konception till naturlig död. Mer information om Respekt och Livets fond finns i vapenhuset och på Respekts hemsida, www.respektlivet.nu

Nyhetsbrev på e-post varje vecka från Respekt med många viktiga, aktuella artiklar får man genom anmälan på www.respektlivet.nu eller på tfn 08-50557686.


Tisdag 17 och fredag 20 december – Tillfälle till bikt före jul

Tillfälle till bikt före jul: efter kvällsmässan 18.00 (obs. tiden) i Angered.


Pastoralt besök i församlingen

Familjer som vill ha besök av prästerna för att välsigna hemmen, får gärna ta ett blad som finns i vapenhuset och lämna det till oss med ifyllda kontaktuppgifter och önskat datum för ett besök.


December månad – Karitativa aktiviteter (julgåvor)

Vi vill veta hur många familjer i vår församling som behöver hjälp med mat och annat inför julen. Vi planerar att samla in gåvor (mat, godis, hygienartiklar). Kontakta pastorsexpeditionen (tfn 031-3301000) eller prästerna för att lämna information och gåvor.