Aktuellt

Böneveckan för kristen enhet 18 – 25 januari

Tema: De visade oss särskild omsorg (Apg. 27:18-28:10)

Lördag 18 januari:
Ekumenisk gudstjänst i Hjällbo kyrka kl. 16.00.
Alla är hjärtligt välkomna.


Extragrupp för katekesundervisning på lördagar

Lördagen den 18 januari startade vi en extragrupp för katekesundervisning i församlingen. Gruppen är framför allt för ungdomar som inte har tagit emot första kommunionen och konfirmationen. Vi träffas varje lördag kl. 17.00 i kyrkan.
Hjärtligt välkomna!


Hjälp med kyrkskjuts till söndagsmässan

Finns det någon i församlingen som kan erbjuda sig att skjutsa en eller flera äldre församlingsmedlemmar, som har svårt att ta sig till söndagsmässan? Var vänlig kontakta prästerna.


Pastoralt besök i församlingen

Familjer som vill ha besök av prästerna för att välsigna hemmen, får gärna ta ett blad som finns i vapenhuset och lämna det till oss med ifyllda kontaktuppgifter och önskat datum för ett besök.