Aktuellt

November månad

Bön för de avlidna

En fullkomlig avlat för själarna i skärselden kan erhållas: (1) då man andaktsfullt besöker en kyrkogård mellan den 1 och 8 november och ber för de avlidna; (2) då man på Alla Själars dag (eller påföljande söndag eller på Alla Helgons dag) besöker en kyrka där man reciterar Herrens bön och Trosbekännelsen (Pater noster et Credo).

En partiell avlat för själarna i skärselden kan erhållas: (1) då man andaktsfullt besöker en kyrkogård eller ber för de avlidna; (2) då man i tidegärden (psalteriet, officiet, breviariet) ber laudes eller vesper för de avlidna, eller ber invokationen ”Herre, ge dem den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för dem.” (Enchiridion indulgentiarum, ed. 1999, concessio 29.)

Mer om det som den Katolska kyrkan lär om avlat kan vi läsa på anslagstavlan och på församlingens hemsida, www.stpaulus.se


Pastoralt besök i församlingen

Familjer som vill ha besök av prästerna för att välsigna hemmen, får gärna ta ett blad som finns i vapenhuset och lämna det till oss med ifyllda kontaktuppgifter och önskat datum för ett besök.


Ny ungdoms- och vuxengrupp 

Söndagen den 16 september startade en ny grupp för ungdomar, föräldrar och vuxna. Gruppen träffas söndagar ojämn vecka, i klassrum 1 efter högmässan. Vi lär oss och samtalar om vår katolska tro. Alla intresserade är välkomna!


Lördag – söndag 24-25 november

Bibelkurs med diakon Björn Håkonsson

Program:
Lördag 24 november: kl 15.00-17.30. Matteusevangeliet.
Söndag 25 november: kl 12.00-13.30. Fortsättning Matteusevangeliet.


December månad – Karitativa aktiviteter (julgåvor)

Vi vill veta hur många familjer i vår församling som behöver hjälp med mat och annat inför julen. Vi planerar att samla in gåvor (mat, godis, hygienartiklar).
Kontakta pastorsexpeditionen (031-3301000) eller prästerna för att lämna information och gåvor.


EWTN – Världens största religiösa tv-nätverk

Katolsk tv – nu i Norden!

www.ewtn.se

Från hemsidan:

Välkommen till vår hemsida som startade 8 juni 2018. Här kommer det finnas svensktextade katolska tv-program och videomaterial från både USA och Europa men också svenska produktioner. Då vi utvecklar sidan både när det gäller innehåll och form är vi mycket angelägna att få dina synpunkter.
EWTN, Eternal Word Television Network, är idag världens största religiösa medianätverk men grundades av en nunna, Moder Angelica, år 1981 i de amerikanska sydstaterna i en enkel garagestudio. Kanalen finns numera i många länder och nu för första gången i Norden.

Skriv till oss på info@ewtn.se


Världsungdomsdagarna i Panama

Den 14-30 januari 2019 hålls världsungdomsdagar i Panama. Här kan du ladda hem en anmälningsblankett och få mer information om resan:

Ladda ner anmälningsblankett >


Kyrkornas gemensamma bön efter valet

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig och kallar oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet.

Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön. Gud, sänd din Ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället  – folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här. Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Uppfyll oss med din helige Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Låt oss få känna din Andes ledning.

I Jesu namn.

Amen.