Aktuellt

Kurs i katolsk tro för konvertiter

började söndag 11 februari efter högmässan. Kursen vänder sig till dem som skall konvertera till den katolska tron. Kursen fortsätter följande söndagar:  22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 3/6.


Söndag 22 april

Församlingens årsmöte efter högmässan

Alla församlingsmedlemmar är välkomna. Om någon vill lämna en motion till årsmötet måste detta göras skriftligen till kyrkoherden senast en vecka före årsmötet.


Lördag 12 maj

Bibelkurs med diakon Björn Håkonsson.

Tema: Johannes evangelium

Kursen börjar kl. 14.00 och fortsätter hela eftermiddagen. Övriga tillfällen är lördag 19 maj kl. 13.00 och hela eftermiddagen samt söndag 20 maj kl. 11.30 – ca 15.30. Alla är hjärtligt välkomna.


Lördag 26 maj

Rosenkransvallfärden till Oskarström

Tema: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud”

För vallfärden till Oskarström finns program och en lista i vapenhuset. Vi startar kl. 08.00 från vår kyrka och är tillbaka ca kl. 18.00.

Kostnad: 100 kr för vuxna (barn och ungdomar gratis). Ta med egen matsäck.

De som vill följa med ombes skriva sig på listan.


Pastoralt besök i församlingen

Familjer som vill ha besök av prästerna för att välsigna hemmen, får gärna ta ett blad som finns i vapenhuset och lämna det till oss med ifyllda kontaktuppgifter och önskat datum för ett besök.


Katolska skolan av Notre Dame söker två biträdande rektorer

Katolska Skolan av Notre Dame i Göteborg vill anställa två biträdande rektorer HT 2018 till en förstärkt ledningsgrupp av tre personer, varav en nyligen utnämnd rektor, som skall leda skolan genom en tid av omfattande förnyelse. Förnyelsen syftar till i första hand att höja skolresultaten samt stärka skolans katolska anda och dess kristna värdegrund.

Katolska Skolan av Notre Dame utbildar och formar 400 elever från förskoleklass till årskurs 9 och driver även en förskola, allt på samma geografiska område. Katolska Skolan har en 145-årig tradition och är den största bland de tre existerande katolska skolorna i Sverige. Katolska Skolan ligger i Örgryte och eleverna kommer genom ett aktivt val från alla stadsdelar.

Katolska Skolan av Notre Dame utbildar elever från cirka 70 nationaliteter och det pratas ungefär 50 språk, vilket gör skolan till en modell för integration och inkludering. Den kristna värdegrunden på Katolska Skolan av Notre Dame gör att man bemöter alla elever som människor av kropp och själ utan att göra några skillnader på etnicitet, religiös tillhörighet eller annan diskrimineringsgrund. Vi utbildar och formar samhällets framtida medlemmar som helgjutna människor. Katolska Skolan av Notre Dame i ett nötskal: Tro, Lärande, Gemenskap.

Vi söker dig som har en svensk lärarlegitimation eller en högskoleutbildning inom ekonomi eller HR och med en god erfarenhet inom dessa områden. Du är förtrogen med ledarskap, gärna inom skolan. Du har erfarenhet av att bemöta personal, elever och familjer och är expert på att hålla i flera ärenden av olika karaktär samtidigt med högt arbetstempo. Du är van vid att arbeta i ett team både som medlem och som ledare, och bidrar med positiva idéer och energi. Du har stora visioner för skolan och en vilja att driva förändring framåt genom att sätta konkreta och ambitiösa mål och följa upp dem. Du är bekväm med att arbeta i en mångkulturell miljö och det är en merit om du kan prata flera språk (svenska, engelska och gärna ett europeiskt språk till).

Utöver dina professionella kvalifikationer vill vi att du är en människa med ett aktivt andligt liv som konkret och positivt kan bidra till skolans katolska anda. Du känner till och stödjer katolska kyrkans lära.

Avslutad rektorsutbildning är inget krav. Katolska Skolan av Notre Dame erbjuder möjligheten att delta i utbildningen “Emerging Leaders of Christian Schools” organiserad av “Kirchliche Pädagogische Hochschule” i Wien samt den svenska rektorsutbildningen.

Skicka CV, personligt brev samt relevanta intyg och kvalifikationer till nyabitradande@ksnd.onmicrosoft.com senast 24 april 2018. Ange löneanspråk.


Ungdomssynoden i oktober 2018

I oktober 2018 kommer ungdomarna att stå i centrum för synoden av alla världens katolska biskopar i Vatikanen. Efter de tidigare biskopssynoderna om äktenskap och familj är temat denna gång ”Ungdomarna, tron och kallelse-avgörandet”. Nedan kan du ladda hem förberedelsedokument och läsa mer om ungdomssynoden:

Ungdomarna, tron och kallelse-avgörande 1 >

Ungdomarna, tron och kallelse-avgörande 2 >

Ungdomssynoden diskuteras också på Facebook >

Vatikanen har tagit fram en särskild hemsida där man har samlat information om den kommande biskopssynoden: http://www.synod2018.va/content/synod2018/en.html


 Världsungdomsdagarna i Panama

Den 14-30 januari 2019 hålls världsungdomsdagar i Panama. Här kan du ladda hem en anmälningsblankett och få mer information om resan:

Ladda ner anmälningsblankett >