Aktuellt

Pastoralt besök i församlingen

Familjer som vill ha besök av prästerna för att välsigna hemmen, får gärna ta ett blad som finns i vapenhuset och lämna det till oss med ifyllda kontaktuppgifter och önskat datum för ett besök.


Mässorna under sommaren

firas på vardagar tisdag, torsdag och fredag kl. 18.30 och på onsdag kl. 08.00. På torsdag avslutas den heliga mässan med sakramental tillbedjan och Barmhärtighetens rosenkrans. På lördag firas söndagsvigiliemässa kl. 18.30, på söndag mässa kl. 09.00 och högmässa kl. 10.30.
Läs mer under Mässtider.

Under hela sommaren ber vi som vanligt den heliga rosenkransen en halvtimme före kvällsmässorna och en halvtimme före högmässan.


2 juli och 2 augusti

är vår församlings bönedagar för Äktenskap och familj.


Första torsdagen och första fredagen i månaden

infaller i början av juli den 4 och 5 juli, och i början av augusti den 1 och 2 augusti. Då samlas vi för tillbedjan av det Allraheligaste Sakramentet efter kvällsmässorna, med tillfälle till bikt på första fredagarna.


Katekesundervisningen

gör ett uppehåll under sommaren och börjar igen söndagen den 1 september för grupp 1-4 och den 8 september för grupp 5-9. Välkomna!


Kyrkkaffet

efter högmässan på söndagarna gör också ett uppehåll under sommaren. Vi börjar igen med kyrkkaffet söndagen den 1 september.