Aktuellt

Söndag 17 februari 

P. Wojciech Seligas 60-årsjubileum av prästvigningen

Högmässa kl. 10.30 med tacksägelse.
Efter mässan blir det gemensam måltid i cafeterian och tillfälle till samvaro med p. Wojciech.
Alla församlingsmedlemmar är hjärtligt välkomna att fira tillsammans med p. Wojciech och tacka Gud.


Onsdag 20 februari

Träff för daglediga

Vi inleder kl. 12.00 med den heliga Mässan.
Därefter lunch och föredrag.
Tema: Mässans mysterium.


Pastoralt besök i församlingen

Familjer som vill ha besök av prästerna för att välsigna hemmen, får gärna ta ett blad som finns i vapenhuset och lämna det till oss med ifyllda kontaktuppgifter och önskat datum för ett besök.


EWTN – Världens största religiösa tv-nätverk
Katolsk tv – nu i Norden!

www.ewtn.se

Från hemsidan:
Välkommen till vår hemsida som startade 8 juni 2018. Här kommer det finnas svensktextade katolska tv-program och videomaterial från både USA och Europa men också svenska produktioner. Då vi utvecklar sidan både när det gäller innehåll och form är vi mycket angelägna att få dina synpunkter.

EWTN, Eternal Word Television Network, är idag världens största religiösa medianätverk men grundades av en nunna, Moder Angelica, år 1981 i de amerikanska sydstaterna i en enkel garagestudio. Kanalen finns numera i många länder och nu för första gången i Norden.

Skriv till oss på info@ewtn.se


Kyrkornas gemensamma bön efter valet

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig och kallar oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet.

Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön. Gud, sänd din Ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället  – folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här. Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Uppfyll oss med din helige Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Låt oss få känna din Andes ledning.

I Jesu namn.
Amen.