Aktuellt

Pastoralt besök i församlingen

Familjer som vill ha besök av prästerna för att välsigna hemmen, får gärna ta ett blad som finns i vapenhuset och lämna det till oss med ifyllda kontaktuppgifter och önskat datum för ett besök.


Biskop Anders Arborelius firar jubileum

I år firar biskop Anders 40-årsjubileum av prästvigningen (den 8 september) och på tisdag den 24 september 70 års födelsedag med mässa kl. 17.00 i katolska domkyrkan i Stockholm.
Vi gratulerar honom och ber i hans intentioner om Guds välsignelse och all nåd som han behöver i sitt viktiga uppdrag.


Information om val i församlingen

Lördagen och söndagen den 2 och 3 november hålls val till pastoralråd och ekonomiråd i vår församling. Valnämnden består av kyrkoherden, Krystyna Hällbrant och Gerardo Rimerata. Man kan tänka på förslag till kandidater till råden redan nu.
Kandidat kan vara ”varje konfirmerad församlingsmedlem som är registrerad i Stiftets medlemsregister och som senast sista valdagen har fyllt arton år, samt som lever i uppriktig trohet mot vad Kyrkan lär, har erforderlig kompetens och regelbundet deltar i församlingens liv” (§ 3.1 i Valordning för Stockholms katolska stift).