Aktuellt

Stiftsvallfärd till Vadstena – 25 augusti

Lördagen den 25 augusti äger stiftsvallfärden rum i Vadstena. Mässan firas kl. 11.30 på Borggården och vallfärden avslutas med sakramentsandakt med lovsång och sakramental välsignelse i Blåkyrkan.

Vallfärdens tema är ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud” (Luk 1:30).

Temat är det andra i en serie av tre (2017-2019) där påven ber de unga att minnas det som varit, vara frimodiga i nuet, ha hopp och vara ett hopp inför framtiden. Dessa tre teman har en mariansk grundton och ger en bild av de ungas vandring inspirerad av de tre dygderna tro, hopp och kärlek.

Vår församling kommer att hyra en buss för resan till Vadstena. Vi startar kl. 07.00 vid vår kyrka och är tillbaka ca kl. 20.00. Ta med matsäck. Kostnad: 100 kr för vuxna (barn och ungdomar gratis). De som vill följa med ombes skriva sig på listan i vapenhuset.


Pastoralt besök i församlingen

Familjer som vill ha besök av prästerna för att välsigna hemmen, får gärna ta ett blad som finns i vapenhuset och lämna det till oss med ifyllda kontaktuppgifter och önskat datum för ett besök.


Katekesundervisningen 

Katekesundervisningen börjar igen söndagen den 26 augusti för grupp 6-9 och den 2 september för grupp 1-4. Välkomna!

Under sommaren har vi inget kyrkkaffe på söndagarna. Vi börjar igen med kyrkkaffet söndagen den 26 augusti, och ber dem som vill ta hand om kyrkkaffet under terminen att skriva sig på listan i kapprummet.


Ungdomssynoden i oktober 2018

I oktober 2018 kommer ungdomarna att stå i centrum för synoden av alla världens katolska biskopar i Vatikanen. Efter de tidigare biskopssynoderna om äktenskap och familj är temat denna gång ”Ungdomarna, tron och kallelse-avgörandet”. Nedan kan du ladda hem förberedelsedokument och läsa mer om ungdomssynoden:

Ungdomarna, tron och kallelse-avgörande 1 >

Ungdomarna, tron och kallelse-avgörande 2 >

Ungdomssynoden diskuteras också på Facebook >

Vatikanen har tagit fram en särskild hemsida där man har samlat information om den kommande biskopssynoden: http://www.synod2018.va/content/synod2018/en.html


Världsungdomsdagarna i Panama

Den 14-30 januari 2019 hålls världsungdomsdagar i Panama. Här kan du ladda hem en anmälningsblankett och få mer information om resan:

Ladda ner anmälningsblankett >