Aktuellt

Pastoralt besök i församlingen

Familjer som vill ha besök av prästerna för att välsigna hemmen, får gärna ta ett blad som finns i vapenhuset och lämna det till oss med ifyllda kontaktuppgifter och önskat datum för ett besök.


Lördag 25 maj

Rosenkransvallfärden till Oskarström

Tema: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.”

För vallfärden till Oskarström finns program och en lista i vapenhuset.
Bussen startar kl. 08.00 från vår kyrka och är tillbaka ca kl. 18.00.
Kostnad: 100 kr för vuxna (barn och ungdomar gratis).
Ta med egen matsäck.
De som vill följa med ombes skriva sig på listan.